Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 5. 10. 2014

Številka 17

    

Napovednik in obvestila

Od prve do druge nedelje v oktobru obhajamo Teden za življenje. Letos ga bomo obhajali pod geslom: »Svetite kakor luči na svetu, držeč se besede življenja« (Flp 2, 15–16). Program tedna za življenje imate na internetu na naslovu: http://www.gibanjezazivljenje.si.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 6. oktobra 2014, ob 18.45 v kaplaniji.

Romanje na Brezje iz Novega mesta bo v nedeljo, 12. oktobra 2014, popoldan. Polni se drugi avtobus. Odhod avtobusa bo iz Šmihela ob 13 h, 15 minut prej pa bo avtobus pobiral romarje po vaseh kakor običajno.

Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 19. oktobra 2014, pri sveti maši ob 10.30. Vsi, ki obhajate 5-, 10-, 15-, 20- itd. letnico skupnega zakonskega življenja, vabljeni, da se prijavite, da se bomo pri sveti maši Bogu zahvalili za vsa ta leta skupnega življenja.

Povabljeni tudi tisti zakonci, ki sedaj živijo v drugih župnijah, pa so se poročili v Šmihelu. Prosimo sorodnike le-teh, da jim posredujete naše vabilo.

V cerkvi lahko že vzamete liste za molitve za rajne v mesecu novembru. Izpolnjene liste vrnite čim prej, najpozneje do nedelje, 26. oktobra 2014, v nabiralnik pri glavnem izhodu iz cerkve ali v zakristiji.

Vabilo k pevskemu zboru
Vsi, ki imate veselje do petja, ste prisrčno vabljeni, da se pridružite cerkvenemu Mešanemu pevskemu zboru sv. Mihaela, ki združuje pevce od srednješolskih let dalje. Želimo prepevati Bogu v čast in sebi v veselje, vsem prisotnim pa prispevati k lepšemu doživljanju bogoslužja. Pojemo pri nedeljskih sv. mašah ob 10.30 v domači – šmihelski župnijski cerkvi. Zbor vodi naš faran g. Milan Brudar. Pevske vaje imamo v kaplaniji ob petkih ob 18.30, ob nedeljah pa imamo še krajšo vajo ob 10. uri.
Pridružite se nam!

V mesecu oktobru bo krščevanje v nedeljo, 26. oktobra 2014, po polenajsti sveti maši. Priprava na krst bo v sredo, 22. oktobra 2014, ob 19 h v Šmarjeti.

V mesecu septembru so bili v naši župniji cerkveno pokopani:
Milan Hrastar, Krallova ulica,
rojen leta 1932; + 6. 9. 2014;
Ivan Staniša, Šmihel,
rojen leta 1932; + 14. 9. 2014;
Marija Radoš, Ul. Slavka Gruma,
rojena leta 1949; + 14. 9. 2014;
Franc Vidmar, Petane,
rojen leta 1936; + 20. 9. 2014;
Ivana Vrbinc, Brod,
rojena leta 1939; + 25. 9. 2014.
Gospod, daj jim večni pokoj!

 

Bralci Božje besede:
12. 10. 2014
7 h: Stanka Kotnik in Marko Berkopec
9 h: Marija Kompan in Janez Jerič
10.30: Alan in Slavi Pavlič
19. 10. 2014
7 h: Nataša Hrovat in Marko Berkopec
9 h: Tadeja in Miran Kolenc
10.30: Bernarda in Marko Hrovat

Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve poskrbijo verniki:
11. 10.: Krajčeva ulica;
18. 10.: K Roku.

Cerkev v Stranski vasi v oktobru čistijo in krasijo verniki iz Gor. Lakovnic.