Mašni nameni

PON, 27. april

Hozana, devica

19.00

 

++ starši Kotnik, obl.

+ Marjan Može (dar. Bojan in Josipa)

TOR, 28. april

Peter Chanel

19.00

 

+ Cecilija Zabret

+ Franc Stepan (dar. nečak Jože)

SRE, 29. april

Katarina, devica

19.00

 

++ Janez in starši Šušteršič

+ Franc Mervar (dar. brat Božo)

ČET, 30. april

Jožef Cottolengo

19.00

 

+ Cvetka Poljanec, obl.

za zdravje

PET, 1. maj

Jožef Delavec

 

Stran. v.

19.00

 

+ Anton Nemanič (dar. pevci)

++ Marija in Jožef Bartolj, obl.

+ Alojzija Staniša (dar. družina Golob)

SOB, 2. maj

Atanazij Veliki

19.00

 

+ Renata Plut, obl.

 

NED, 3. maj

4. velikonočna

Filip in Jakob

7.00

9.00

10.30

za žive in pokojne farane

++ iz družine Ude

++ iz družine Petan

PON, 4. maj

Florijan, muč.

19.00

 

+ Frančišek Kotnik, obl.

po namenu

TOR, 5. maj

Angel, mučenec

19.00

 

++ Ana in Milan Klobčar

za zdravje

SRE, 6. maj

Dominik Savio

19.00

 

++ starši Ovniček, obl.

za zdravje

ČET, 7. maj

Stanislav, škof

19.00

 

+ Stanislav Lindič

+ Jožef Turk (dar. družina Judež)

PET, 8. maj

Bonifacij, papež

 

Stran. v.

19.00

 

+ Julij Gorenc

+ Anton Štine, obl.

za zdravje v družini

SOB, 9. maj

Izaija, prerok

19.00

 

+ Ema Poreber (dar. brat z družino)

 

NED, 10. maj

5. velikonočna

Job, sp mož

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.:

10.30

za žive in pokojne farane

++ Janez in Ana Petan, obl.

+ Franc Bele, obl.

++ Jože in Terezija Rozman

PON, 11. maj

Estela, muč.

19.00

 

+ Ana Grahek, 7. dan

+ Marija Škulj (dar. družina Pirnar)

TOR, 12. maj

Leopold, red.

19.00

 

+ Bruno Puhar

po namenu

SRE, 13. maj

Fatimska MB

19.00

 

+ Vinko Zupančič, obl.

+ Janez Petan, obl.

ČET, 14. maj

Bonifacij, muč.

19.00

 

+ Marjan Količ (dar. družina Hrovatič)

+ Branka Poček (dar. družina Badovinac)

PET, 15. maj

Zofija, mučenka

 

18.00 Stran. v.

19.00

 

+ Marija Pirc (dar. Marjana Jakše)

+ Stanko Zorko, obl.

v zahvalo za 10 let zakona

SOB, 16. maj

Janez Nepomuk

19.00

 

+ Martin Grahek, obl.

po namenu

NED, 17. maj

6. velikonočna

Jošt, puščavnik

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

++ Franc in Ivana Terlep

++ Jože in starši Kozoglav

po namenu

PON, 18. maj

Janez I., papež

19.00

 

+ Marija Krese

++ Peter in Terezija Mali

TOR, 19. maj

Urban I., papež

19.00

 

+ Branko Vrbinc, obl.

+ Majda Cvelbar (dar. družina Cvelbar, Roje pri Šentjerneju)

SRE, 20. maj

Bernardin, duh.

19.00

 

++ Lidija in Alojz Plut

+ Slavka Klobučar

ČET, 21. maj

vnebohod

19.00

 

za zdravje otrok

v zahvalo

PET, 22. maj

Julij, mučenec

 

18.00 Stran. v.

19.00

 

+ Jožefa Šetina (dar. soseda Milka z družino)

+ Malči Cujnik, obl. (dar. družina Grahek)

+ Jelka Gačnik, obl.

SOB, 23. maj

Renata

19.00

 

++ starši Bukovec, obl. in Franc Bukovec

polljska sv. maša (Šmihel)

NED, 24. maj

7. velikonočna

Marija Pomočnica

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ iz družin Makarovič in Lapanja

+ Bojan Vovk, obl. in ++ iz družine Štine

++ Marija in Rudolf Muhič ter stari starši Muhič in Kraševec

PON, 25. maj

Gregor VII., papež

19.00

 

+ Ana Grahek, 30. dan

++ Zvone in Irena Vidmar

TOR, 26. maj

Filip Neri

7.00

19.00

po namenu

Jožefa Poljanec (dar. družina Hrovatič)

SRE, 27. maj

Alojzij Grozde

19.00

 

++ Anton in starši Gašper, obl.

++ iz družine Jakše

ČET, 28. maj

Anton Julijan

19.00

 

+ Majda Cvelbar

v zahvalo za srečno vožnjo

PET, 29. maj

Maksim Emonski, škof

 

Stran. v.

19.00

 

+ Anton Nemanič (dar. Marjana Jakše)

+ Ferdinand Mohorko

+ Vladimir Pavec

SOB, 30. maj

Kancijan

19.00

 

+ Alojzij Pavlenč, obl.

+ Martin Grahek (dar. Štefka Lozar, Črnomelj)

NED, 31. maj

Binkošti

Obiskanje Device Marije

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.:

10.30

za žive in pokojne farane

9.00  + Mirko in Hedviga Hrovat

9.00 Stran. v.: ++ Srečko, Martina in starši Golob

10.30 + Janez Bartolj, obl.