Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 21. 09. 2014

Številka 16

     

Napovednik in obvestila

V nedeljo, 28. septembra 2014, bomo v naši župniji obhajali Župnijski dan ob godu našega župnijskega zavetnika svetega Mihaela. Sveti maši bosta ob 7 h in ob 10 h v župnijski cerkvi, kjer se bomo pri evharistični daritvi zahvalili za vse milosti in dobroto, ki jih prejemamo od Boga, in za varstvo župnijskega zavetnika svetega nadangela Mihaela.

Po deseti sveti maši pa se bomo zbrali k skupnemu kosilu in praznovanju župnijskega žegnanja. Če bo vreme lepo, bo praznovanje na dvorišču pred župniščem, v primeru dežja pa v športni dvorani Osnovne šole Šmihel.

Prosimo za pomoč pri pripravi. Pecivo in pijačo za Župnijski dan prinesite v župnišče v soboto, 27. septembra 2014, do 10 h.

Dobitke za letošnjo tombolo že sprejemamo, prinesite jih v župnišče ali v zakristijo najkasneje do sobote, 27. septembra 2014, do 10 h. Letos bo med nami na župnijskem dnevu tudi  redovnica sestra Anka Burger, ki je doma iz Šmihela in deluje kot misijonarka v Ruandi. Letošnja tombola na Župnijskem dnevu bo zato dobrodelna. Ob tombolskem lističu boste povabljeni, da darujete dar po svojih zmožnostih za misijon, kjer deluje sestra Anka. Z našimi darovi ji bomo pomagali pri njenem delu med ljudmi, ki potrebujejo pomoč.

Praznik celodnevnega češčenja
Na god svetega nadangela Mihaela bo v naši župniji celodnevno češčenje svetega Rešnjega telesa. Cel dan vabljeni k molitvi, ko morete. Da bo vedno nekdo pri molitvi, se poskušajte držati ure, ko je na vrsti vaša ulica oz. vas:

Razpored češčenja:
10 h-11 h: Šmihel in ulice v okolici,
11 h-12 h: Stranska vas in okolica,
12 h-13 h: Irča vas in Brod,
13 h-14 h: Drska, Ulica Slavka Gruma in Šegova ul.,
14 h-15 h: Košenice, Jedinščica in Regrča vas, Škrjanče in Boričevo,
15 h-16 h: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Petane.
Zaključek celodnevnega češčenja, ki ga bo vodil naš rojak, župnik na Krki g. Marko Burger, bo ob 17 h.

V nedeljo, 5. oktobra 2014, bomo pri sveti maši ob 10.30 pozdravili dve novi sestri redovnici, ki sta z novim pastoralnim letom prišli v skupnost v Šmihelu.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 6. oktobra 2014, ob 18.45 v kaplaniji.

Romanje na Brezje iz Novega mesta bo v nedeljo, 12. oktobra 2014, popoldan. Prijave že zbiramo. Odhod avtobusa bo iz Šmihela ob 13 h, 15 minut prej pa bo avtobus pobiral romarje po vaseh kakor običajno.

Srečanje zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 19. oktobra 2014, pri sveti maši ob 10.30. Lahko se že prijavite.

Bralci Božje besede:
28. 9. 2014
7 h: Darja Petkovič in Marko Berkopec
10 h: Tadeja in Andrej Špes
5. 10. 2014
7 h: Marta in Dominik Hrovat
9 h: Daša in Iztok Kavšek
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar

Za čiščenje župnijske cerkve poskrbijo verniki:
27. 9.: samo čiščenje: Košenice;
4. 10.: Lebanova, Ul. Mirana Jarca, Šmihelska cesta in Krallova ulica.

Cerkev v Stranski vasi v oktobru čistijo in krasijo verniki iz Gor. Lakovnic.