Mašni nameni

Ponedeljek, 29. 6. – Peter in Pavel, apostola

19.00   + Franc Vovko

            po namenu

Torek, 30. 6. – prvi rimski mučenci

19.00   ++ Marija in Matija Grahek, obl.

Sreda, 1. 7. – Estera, svetopisemska žena

19.00   ++ iz družin Golob in Miklič

            + Ivana Darovec

Četrtek, 2. 7. – Ptujskogorska Mati Božja

19.00   + Ivan Štangelj (dar. sestrična Malči)

            + Slavko Marenče (dar. družina Cesar)

Petek, 3. 7. – Tomaž, apostol

18.00 Stran. v.: + Marija Pirc (dar. družina Hrovatič)

19.00   + Ana Lipovec, obl.

            ++ Ana in Karel Kapš

Sobota, 4. 7. – Urh (Uroš), škof

19.00   ++ Marija in Rudolf Muhič ter Franc Borse

Nedelja, 5. 7. – 14. nedelja med letom, Ciril in Metod, slovanska apostola

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     + Ciril Zupančič

9.00 Stran. v.: + Alojz Žagar, obl. in ++ starši Kovačič

Ponedeljek, 6. 7. – Marija Goretti, mučenka

19.00   ++ Zvone in Irena Vidmar

            Mariji v zahvalo (M. J.)

            + Jožica Zupančič

Torek, 7. 7. – Vilibald, škof

19.00   + redovnica s. Avila Uhan

            + Marjan Količ (dar. družina Fifolt)

Sreda, 8. 7. – Gregor Grassi, škof

19.00   + + Srečko Udovč in ++ iz družin Udovč in Šurina

Četrtek, 9. 7. – Hadrijan III., papež

19.00   ++ Franc in Amalija Gregorič, obl. in ++ iz družine Gregorič

            za duhovne poklice (M. M.)

Petek, 10. 7. – Amalija, redovnica

18.00 Stran. v.: poljska sveta maša (Dolenje Lakovnice)

19.00   + Amalija Cujnik

Sobota, 11. 7. – Benedikt, opat

19.00   ++ starši in bratje Fabjan

            za zdravje

Nedelja, 12. 7. – 15. nedelja med letom, Mohor in Fortunat, mučenca

7.00     + Zdenka Lozar (dar. sestra Anica)

9.00     ++ Vinko in starši Dragman

10.30 Stran. v.: ++ Janez in Frančiška Pugelj in ++ iz družine Vide

Ponedeljek, 13. 7. – Henrik, kralj

19.00   + Jožef Turk (dar. Martina in Peter Judež)

Torek, 14. 7. – Kamil de Lellis, duhovnik

19.00   ++ Jože Štravs in ++ iz družine Mervar

            Za zdravje in dober namen

Sreda, 15. 7. – Bonaventura, škof

19.00   ++ Cvetka, Jože, Jožefa in Alojz Poljanec (dar. sin in vnuk Marko z družino)

Četrtek, 16. 7. – Karmelska Mati Božja

19.00   + Viktor Kastelic

            v dober namen

Petek, 17. 7. – Aleksij (Aleš), spokornik

18.00 Stran. v.: + Jožefa Šetina (dar. družina Junc)

19.00   ++ iz družine Štine

Sobota, 18. 7. – Friderik (Miroslav), škof

19.00   ++ Rudolf Lindič, obl. in ++ iz družine Lindič

            V zahvalo ob koncu šolskega in veroučnega leta

Nedelja, 19. 7. – 16. nedelja med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     ++ iz družin Medic, Hutevec in Bučar

10.30 Stran. v.: ++ stari starši in starši Ana in Franc Bartolj

Ponedeljek, 20. 7. – Marjeta Antiohijska, mučenka

19.00   + Martin Grahek (dar. Zdenka Lozar)

Torek, 21. 7. – Lovrenc, cerkveni učitelj

19.00   + Danica Gašperšič (dar. Marija Staniša, Zalog)

Sreda, 22. 7. – Marija Magdalena, svetopisemska žena

19.00   + Jože Poljanec (dar. družina Vesel)

Četrtek, 23. 7. – Brigita Švedska, redovnica

19.00   ++ Zdenka in Jože Zupančič

            + Terezija Bartolj (dar. vaščani)

Petek, 24. 7. – Krištof, mučenec

18.00 Stran. v.: + Anton Nemanič (dar. Malči in Franci)

19.00   + Slavka Klobučar

Sobota, 25. 7. – Jakob Starejši, apostol

19.00   ++ Jožica in Vlado Drenovec

Nedelja, 26. 7. – 17. nedelja med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     ++ iz družine Mavsar

10.30 Stran. v.: + Marija Ponikvar, obl.