Mašni nameni

Ponedeljek, 27. 8. – Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda

19.00   za duhovne poklice

Torek, 28. 7. – Viktor I., papež

19.00   + Metod Lukšič (dar. vaščani)

            za zdravje in srečno življenje v družini

Sreda, 29. 7. – Marta, Lazarjeva sestra

9.00 DSO: po namenu

19.00   + Zdenka Lozar (dar. sestra Anica)

            v zahvalo za 6 obletnico poroke (zakonca Marovt)

Četrtek, 30. 7. – Peter Krizolog. škof

19.00   + Ferdinand Mohorko, obl.

            + Irena Vidmar, obl. in + Zvone Vidmar

Petek, 31. 7. – Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov

18.00 Stran. v.: + Vid Golob, obl.

19.00   + Frančišek Lenart, obl.

            + Janez Novak, obl.

Sobota, 1. 8. – Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

19.00   ++ starši Uhan, Irča vas

Nedelja, 2. 8. – 18. nedelja med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     + France Bukovec, obl.

10.30 Stran. v.: + Janez Jakše in ++ iz družin Jakše, Golob in Šraj

Ponedeljek, 3. 8. – Lidija, svetopisemska žena

19.00   ++ Marjeta in Jože Bojanc

Torek, 4. 8. – Janez Vianej, duhovnik

19.00   + Amalija Višček

Sreda, 5. 8. – Marija Snežna (Nives)

9.00 DSO: po namenu

19.00   + Slavko Marenče (dar. družina Škulj)

Četrtek, 6. 8. – Jezusova spremenitev na gori

19.00   ++ iz družine Perašin

            + Ivana Darovec (dar. družina Darovec, Bela Cerkev)

Petek, 7. 8. – Kajetan, duhovnik

18.00 Stran. v.: + Martin Zupančič, obl.

19.00   ++ Niko, Marjan in Marta Ucman

            v zahvalo (M. M.)

Sobota, 8. 8. – Dominik, ustanovitelj dominikancev

19.00   ++ starši, bratje Berkopec in Marija Sekula

Nedelja, 9. 8. – 19. nedelja med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     + Alojz Blažič, obl. in + Marija Bukovec

10.30 Stran. v.: + Marija Bartolj, obl.

Ponedeljek, 10. 8. – Lovrenc (Lovro), diakon in mučenec

19.00   + Zdenka Lozar

            po namenu

Torek, 11. 8. – Klara (Jasna)

19.00   + Janez Fink, obl.

Sreda, 12. 8. – Ivana Šantalska, redovnica

9.00 DSO: po namenu

19.00   + Milena Kocjan

Četrtek, 13. 8. – Hipolit in Poncijan, mučenca

19.00   + Jožef Turk (dar. Boris in Jožica)

Petek, 14. 8. – Maksimilijan Kolbe, mučenec

18.00 Stran. v.: + Jožefa Šetina (dar. nečakinje Marjana, Janja in Silva z družinami)

19.00   + Jože Štravs in ++ iz družine Štravs

Sobota, 15. 8. – Marijino vnebovzetje

9.00     za žive in pokojne farane      

10.30 Stran. v.: po namenu

19.00   + Marija Grahek

Nedelja, 16. 8. – 20. nedelja med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     + Alojz Lovko, obl. in + Silva Lovko

10.30 Stran. v.: ++ iz družin Hutevec in Medic

Ponedeljek, 17. 8. – Hijacint, redovnik

19.00   ++ Ana in Jože Hrovat

Torek, 18. 8. – Helena, cesarica

19.00   + Martin Gačnik, obl.

Sreda, 19. 8. – Janez Eudes, duhovnik

9.00 DSO: po namenu

19.00   + Metod Plut, obl.

            + Slavka Klobučar

Četrtek, 20. 8. – Bernard, opat in cerkveni učitelj

19.00   ++ brat in mož Frančišek Kotnik

            + Martin Grahek (dar. Zdenka Lozar)

Petek, 21. 8. – Zdenko, škof

18.00 Stran. v.: + Marija Pirc (dar. družina Hutevec)

19.00   + Jožefa Poljanec (dar. družina Marjan)

Sobota, 22. 8. – Devica Marija Kraljica

19.00   + Franc Jenič, Nemčija

Nedelja, 23. 8. – 21. nedelja med letom

7.00     za žive in pokojne farane

9.00     + Alojz Poljanec (dar. družina Klemenčič)

10.30 Stran. v.: + Stane Žagar, obl.