Avtor: župnik Objavljeno: 23. 08. 2020

Mašni naneni

PON, 24. avgust

Jernej, apostol

19.00

 

+ Andrej Gazvoda, 30. dan

 

TOR, 25. avgust

Ludvik, kralj

19.00

 

+ Ana Verbič, obl

za zdravje in srečno življenje za vso družino

SRE, 26. avgust

Tarzicij, mučenec

19.00

 

+ Janez Gačnik, 30. dan

 

ČET, 27. avgust

Monika

 

18.00 Stran. v.

19.00

 

+ Janez Šušteršič, 7. dan

+ Renata Plut (dar. družina Vovk)

+ Danica Gašperšič (dar. Marija Staniša, Zalog)

PET, 28. avgust

Avguštin, škof

 

18.00 Stran. v.

19.00

 

++ Peter Žagar, Pavel, Franc in Angela Mikolič

+ Jože Perko, obl.

+ Frančiška Štekar

SOB, 29. avgust

muč. Jan. Krstnika

19.00

 

++ starši Šmajdek

 

NED, 30. avgust

22. med letom

Feliks (Srečko)

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

za žive in pokojne farane

+ Franc Brunek

+ Franc Šmajdek, obl. in ++ starši Jenič

PON, 31. avgust

Pavlin, škof

19.00

 

+ Marjan Količ, obl.

za blagoslov v zakonu

TOR, 1. september

Egidij (Tilen)

19.00

 

+ Marija Srpčič (dar. družina Martinčič, Izlake)

v zahvalo

SRE, 2. september

Marjeta, devica

19.00

 

+ Slavko Vidmar, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar, Anton in Stanka Mervar

ČET, 3. september

Gregor Veliki, papež

19.00

 

++ Janez in Marija Hrovat, Pristava

poljska sv. maša (Vrh pri Ljubnu)

PET, 4. september

Rozalija, devica

18.00 Stran. v.

19.00

+ Franc Medic, obl. in ++ iz družine Medic

++ Micka in Rudolf Golob

SOB, 5. september

Mati Terezija, red.

7.00

19.00

za duhovne poklice

+ Franc Mavsar

NED, 6. september

23. med letom - angelska

 

 

7.00

9.00

10.30

10.30 Cerovec

za žive in pokojne farane

redovnica s. Jacinta in duhovnik Jože Prešern

+ Gabrijela Tomažin, obl. in + Franc Tomažin

po namenu

PON, 7. september

Regina, mučenka

19.00

 

+ Milan Hrastar, obl., ++ starši Miklič in Hrastar

 

TOR, 8. september

Rojstvo D. Marije

7.00

19.00

po namenu

+ Amalija Lavrič

SRE, 9. september

Peter Klaver, red.

19.00

 

++ Ivan Gazvoda in starši Vindišman

+ Marija Muhič (dar. brat Franc)

ČET, 10. september

Nikolaj Tolentinski

19.00

 

+ Martin Doblehar, obl.

++ iz družin Kolenc in Pleško

PET, 11. september

Helga, red.

 

18.00 Stran. v.

19.00

 

+ Jožefa Šetina (dar. nečaka Peter in Ivan Medic)

+ Vincenc in ++ iz družine Foršček

v zahvalo (M. M)

SOB, 12. september

Marijino ime

19.00

 

+ Jožef Turk (dar. soseda Brulčeva)

 

NED, 13. september

24. med letom

Janez Zlatousti

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

+ Fenja Meiboom

+ Anton Mevžek, obl.

+ Neža Golob in ++ iz družin Golob, Šraj in Jakše

+ Slavko Marolt, 30. dan

PON, 14. september

Povišanje sv. Križa

19.00

 

+ Marija Dogenik

++ Marija in Vladislav Tihi

TOR, 15. september

Žalostna M. Božja

 

7.00

18.00

 

po namenu

+ Janez Burger, obl.

+ Ivana Darovec (dar družina Darovec, Bela Cerkev)

SRE, 16. september

Kornelij in Ciprijan

19.00

 

+ Alojz Poljanec (dar. Franci Hrastnik)

 

ČET, 17. september

Robert Bellarmino

19.00

 

++ iz družina Jordan

+ Slavka Klobučar

PET, 18. september

Jožef Kupertinski

18.00 Stran. v.

19.00

+ Marija Pirc (dar. sin Pavle)

+ Terezija Bartolj (dar. vaščani)

SOB, 19. september

Januarij, škof

18.00 Stran. v.

19.00

+ Janez Šušteršič, 30. dan

++ Jožefa in Danica Muhič, Gor. Lakovnice

NED, 20. september

25. med letom

Korejski mučenci

 

7.00

9.00

9.00 Stran. v.

10.30

za žive in pokojne farane

+ Marija Golob

+ Jožefa Mervič in Alojz Šimc

+ Franc Vidmar, obl.

PON, 21. september

Matej, evangelist

19.00

 

+ Danica Gašperšič (dar. Mimica Šmalc, Zalog)

 

TOR, 22. september

Mavrici, mučenec

19.00

 

+ Mihael Kastrevec

za zdravje in srečno življenje za vso družino

SRE, 23. september

Pater Pij

19.00

 

++ Zvone in Irena Vidmar

 

ČET, 24. september

Anton M. Slomšek

19.00

 

+ Martin Grahek (dar. sosedje)

po namenu

PET, 25. september

Sergij, menih

 

18.00 Stran. v.

19.00

 

++ Janez in Jožefa Golob, obl.

++ iz družine Jeriček

+ Ana Grahek (dar. družina Špes)

SOB, 26. september

Kozma in Damijan

19.00

 

++ starši Alojzij in Ana Šušteršič, obl.

 

NED, 27. september

župnijsko žegnanje

Korejski mučenci

7.00

9.00

10.30

+ Martin Pirkovič, obl.

v zahvalo

za žive in pokojne farane