Avtor: župnik Objavljeno: 20. 12. 2020

Red svetih maš: 21. 12. – 10. 1. 2021

Od 28. 12. 2020 naprej se lahko svetih maš v živo udeležite družinski člani teh, za katere se daruje sveta maša ostali pa ob predhodni prijavi razpredelnici na tej povezavi. V cerkvi se usedite v klopi v tistem delu cerkve, kamor se boste zapisali v razpredelnici. Za tiste, ki ste darovali za sveto mašo, ki se daruje določen dan, so klopi rezervirane na sredini levo oz. desno.

V cerkev lahko pridejo le zdravi verniki, z zaščitnimi maskami, ob vstopu si razkužite roke in v cerkvi držite razdaljo od ostalih iz drugega gospodinjstva.
Vsi ostali spremljajte svete maše v prenosu na Facebook-u Župnije Novo mesto – Šmihel; ob delavnikih ob 18 h, ob nedeljah in ne božič ob 10 h, četudi so v spodnjem razporedu svete maše razporejene po urah, kakor bi bile sicer sv. maše, če nebi bilo omejitev.

Ponedeljek, 21. 12. – Peter Kanizij, duhovnik

18.00          + Ivan Gazvoda, obl.

                    na čast Žalostni Materi Božji

Torek, 22. 12. – Frančiška Cabrini, redovnica

18.00           + Marija Tihi

                    v dober namen

Sreda, 23. 12. – Janez Kancij, duhovnik

18.00           + Peter Brulc, obl.

                    + Martin Grahek (dar. hčerka Andreja)

Četrtek, 24. 12. – sveti večer; Adam in Eva, prastarša

18.00           + Marjan Količ

22.00 Stranska vas: ++ starši Fir

Petek, 25. 12. – božič, Jezusovo rojstvo

0.00            + za žive in pokojne farane

9.00            + Marija Ana Peklar, 30. dan

9.00 Stranska vas: + Franc Hutevec

10.30          + Judita Resman, obl.

Sobota, 26. 12. – sv. Štefan, diakon, dan samostojnosti

18.00           ++ Silva in Alojz Lovko

Nedelja, 27. 12. – SVETA DRUŽINA

7.00            + sestrična Malka

9.00            + Marija Ana Mitič, 30. dan

9.00 Stranska vas: ++ Janez in Marija Zupančič, obl. ter ++ iz družine Zupančič

10.30          za žive in pokojne farane

Ponedeljek, 28. 12. – nedolžni otroci

18.00           ++ iz družine Bukovec in Kobe

                    ++ iz družine Zupančič, Smolenja vas

Torek, 29. 12. – Tomaž Becket, škof

18.00           + Terezija Beltram, obl.

                    + Amalija Muc, obl.

Sreda, 30. 12. – Vincencija, redovna ustanoviteljica

18.00           + Franc Kopina, 7. dan

       ++ iz družine Vesel, Škrjanče

Četrtek, 31. 12. – Silvester, papež

18.00           za srečno zadnjo uro

                    za zdravje (H. U.)

Petek, 1. 1. – MARIJA SVETA BOŽJA MATI

9.00 Stranska vas: po namenu

10.30           + Marija Zupančič, obl.

Sobota, 2. 2. – Bazilij in Gregor, škofa

18.00           + Ernest Peklar

                    + Tone Ivančič (dar. družina Špes)

Nedelja, 3. 1. – 2. nedelja po božiču

7.00            za zdravje

9.00            ++ starši, bratje in sestre Kulovec

9.00            Stran. v.: + Franc Hrovatič (dar. domači)

10.30          + Martina Vidmar, obl.

Ponedeljek, 4. 1. – Angela, redovnica

18.00           po namenu (S. Ž.)

     +Jože Hrovat, Pristava (dar. sestrična Martina)

Torek, 5. 2. – Milena (Emilijana), devica

18.00           za duhovne poklice

                    v zahvalo (M. S.)

Sreda, 6. 1. – Gospodovo razglašenje

18.00           ++ Brane in Lado Pavec, obl.

Četrtek, 7. 1. – Rajmund, duhovnik

18.00           v zahvalo (Slak)

                    + Ciril Hudoklin (dar. družina Špes)

Petek, 8. 1. – Severin, opat

18.00           ++ Slavko in Alojzij Pavlenč ter ++ iz družin Pavlenč in Smolič

                    + Stanko Zorko

Sobota, 9. 1. – Julijan, mučenec

18.00           + Ivan Gorenc, 30. dan

      + Alojzij Muhič, obl.

Nedelja, 10. 1. – Jezusov krst

7.00            za žive in pokojne farane

9.00            + Rozalija Junc, obl.

9.00           Stran. v.: ++ iz družine Vovk in + Bojan Vovk

10.30          + Franc Bartolj, obl.