Avtor: župnik Objavljeno: 9. 01. 2021

Mašni nameni

Svete maše so do nadaljnjega samo v župnijski cerkvi; tudi tiste, ki so zapisane za Stransko vas. Udeležite si jih lahko družinski člani teh, za katere se daruje sveta maša ostali pa ob predhodni prijavi v razpredelnici na tej povezavi. V cerkvi se usedite v klopi v tistem delu cerkve, kamor se boste zapisali v razpredelnici. Za tiste, ki ste darovali za sveto mašo, ki se daruje določen dan, so klopi rezervirane na sredini levo oz. desno (takoj za prehodom za kapele).

V cerkev lahko pridejo le zdravi verniki, z zaščitnimi maskami, ob vstopu si razkužite roke in v cerkvi držite razdaljo od ostalih iz drugega gospodinjstva.
Vsi ostali spremljajte svete maše v prenosu na
Facebook-u Župnije Novo mesto – Šmihel; ob delavnikih ob 18 h, ob nedeljah ob 10.30.

Ponedeljek, 11. 1. – Pavlin Oglejski, škof

18:00          + Jožef Može, obl.

                   za zdravje

Torek, 12. 1. – Tatjana, mučenka

18:00          v zahvalo na čast bl. Alojziju Grozdetu, Mariji Zaplaški in vsem svetnikom

                   za zdravje

Sreda, 13. 1. – Hilarij, škof

18:00           za Božje varstvo (M. S.)

                    po namenu

Četrtek, 14. 1. – Oton, opat

18:00           + Jože Lozar, obl.

                    ++ iz družine Pleško

Petek, 15. 1. – Pavel, puščavnik

18:00          + Marija Kastelic, 7. dan

                   + Franc Kopina, 30. dan

Sobota, 16. 1. – Marcel, papež

18:00           + Vera Šenk, obl.

                    za zdravje (B. B.)

Nedelja, 17. 1. – 2. nedelja med letom

7:00            za žive in pokojne farane

9:00            + Franc Kopina in ++ iz družine Pungerčar

9:00            + Zdenka Lozar

10:30          + Franc Gorenc, obl.

Ponedeljek, 18. 1. – Marjeta Ogrska, redovnica

18:00           + Jože Gričar, obl.

                    + Olga Čujež

Torek, 19. 1. – Makarij, opat

18:00           +Tatjana Rifelj, obl. in + Rudi Rifelj

                    za duhovne poklice

Sreda, 20. 1. – Fabijan in Boštjan, mučenca

18:00           + Tomaž Kocjan

       + Marija Kos

Četrtek, 21. 1. – Neža (Janja), mučenka

18:00           + Jože Perko

       ++ dobrotniki, sorodniki in prijatelji

Petek, 22. 1. – Vincencij, diakon

18:00           po namenu

                    v zahvalo

Sobota, 23. 1. – Henrik, duhovnik

18:00           + Silva Lovko, obl. in + Alojz Lovko

                    + Martin Grahek

Nedelja, 24. 1. – 3. nedelja med letom, svetopisemska

7:00            + Anica Kocijančič, obl.

9:00            ++ Zvone in Irena Vidmar

9:00            za žive in pokojne farane

10:30          ++ iz družine Hrovat, Irča vas

Ponedeljek, 25. 1. – spreobrnitev apostola Pavla

18:00          + Marija Kastelic, 30. dan

      ++ iz družine Rauh

Torek, 26. 2. – Timotej in Tit, škofa

18:00          + Alojz Hrovat, obl.

                   + Franc Škrbe (dar. Marija Borse)

Sreda, 27. 1. – Angela Marici, ustanoviteljica uršulink

18:00          + Branko Čretnik (dar. družina Vinka Jakšeta)

      po namenu

Četrtek, 28. 1. – Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj

18:00          ++ starši Mihalič in hčerka Antonija

                   + Frančiška Gorjup (dar. sosedje)

Petek, 29. 1. – Valerij, škof

18:00          + Franc Vovko, obl.

                   + Janez Gačnik (dar. stric Slavko)

Sobota, 30. 1. – Martina, mučenka

18:00          Mariji v zahvalo (M. J.)

     + Andrej Gazvoda (dar. Franc Gazvoda, Mihovec)

Nedelja, 31. 1. – 4. nedelja med letom

7:00           za žive in pokojne farane

9:00           + Maja Gorenc

9:00           Stran. v.: + Janez Bučar, obl.

10:30         + Elizabeta Perašin, obl.