Avtor: župnik Objavljeno: 20. 02. 2021

Mašni nameni

Svetih maš se lahko udeležite družinski člani teh, za katere se daruje sveta maša ostali pa ob predhodni prijavi v razpredelnici na tej povezavi. V cerkvi se usedite v klopi v tistem delu cerkve, kamor se boste zapisali v razpredelnici. Za tiste, ki ste darovali za sveto mašo, ki se daruje določen dan, so klopi rezervirane na sredini levo oz. desno (takoj za prehodom za kapele).

V cerkev lahko pridejo le zdravi verniki, z zaščitnimi maskami, ob vstopu si razkužite roke in v cerkvi držite razdaljo od ostalih iz drugega gospodinjstva.
Od februarja naprej je prenos svetih maš na Facebook-u Župnije Novo mesto – Šmihel le še ob nedeljah ob 10:30 na tej povezavi Facebook-u Župnije Novo mesto – Šmihel; v postnem času pa tudi ob petkih ob 18 h, skupaj s križevim potom.

 

Ponedeljek, 22. 2. – sedež apostola Petra

18:00  + Ivanka Primc, 30. dan

           + Ciril Plut, obl.

Torek, 23. 2. – Polikarp, škof in mučenec

18:00  + Amalija Burger, obl.

           + Janko Popovič, obl.

           na čast Srcu Jezusovemu za okrevanje po dveh operacijah Stanka Burgarja

Sreda, 24. 2. – Matija, apostol

18:00  + Stanislav Jakše, obl.

           + Matija Grahek

Četrtek, 25. 2. – Alojzij in Kalist, mučenca

18:00  + Marija Brunek

           po namenu (M. Ž.)

Petek, 26. 2. – Aleksander (Branko), škof

18:00  + Stane Kavšek, 30. dan

           + Branko Čretnik (dar. sosedje)

Sobota, 27. 2. – Gabrijel Žalostne Matere Božje

18:00  ++ Zvone in Irena Vidmar ter Anton in Stanka Mervar

           + Franc Hrovatič (dar. domači)

Nedelja, 28. 2. – 2. postna, Ožbolt, škof

7:00    za žive in pokojne farane

9:00    ++ iz družin Bračko in Škof

9:00    ++ iz družin Hrovat, Irča vas

10:30  + Franc Marko

Ponedeljek, 1. 3. – Albin (Zorko), škof

18:00  + Mirko Ravbar, obl.

           + Ivan Gorenc (dar. Joži Smerke)

Torek, 2. 3. – Neža Praška, devica

18:00  + Marjan Mevžek, obl.

           + Franc Škrbe (dar. Marija Špringer)

Sreda, 3. 3. – Kunigunda, cesarica

18:00  + Drago Jakopec, Irča vas

           ++ Matilda in Jože Švab

Četrtek, 4. 3. – Kazimir, kraljevič

18:00  ++ starši Jožef in Ana Kitak in brata Jože in Gregor

           + Slavka Košmerlj (dar. Darinka Turk)

Petek, 5. 3. – Hadrijan, mučenec

18:00  + Bojan Bobnar, 30. dan

           + Ana Vesel

Sobota, 6. 3. – Fridolin (Miroslav), opat

18:00  ++ starši Vesel

           + Tone Ivančič (dar. družina Špes)

Nedelja, 7. 3. – 3. postna, Perpetua in Felicita, muč.

7:00    za žive in pokojne farane

9:00    ++ starši Kastelic, Žabja vas

9:00    ++ iz družin Hutevec in Medic

10:30  + Negosava Cvetković, obl.

Ponedeljek, 8. 3. – Janez od Boga

18:00  + Stojan Uršič

Torek, 9. 3. – Frančiška Rimska, redovnica

18:00  + Erika in Janko Petravič (dar. družina Turk)

           za zdravje in srečno življenje za vso družino

Sreda, 10. 3. – 40. mučencev

18:00  ++ iz družin Golob in Miklič

           po namenu

Četrtek, 11. 3. – Benedikt, škof

18:00  + Rudi Rifelj, obl. in + Tatjana Rifelj

           + Renata Plut

Petek, 12. 3. – Justina, redovnica

18:00  + Zdenka Lozar, obl.

           ++ iz družine Plut

Sobota, 13. 3. – Kristina, devica in mučenka

18:00  ++ iz družin Šraj, Golob in Jakše

           za duhovne poklice

Nedelja, 14. 3. – 4. postna, Matilda, kraljica

7:00    za žive in pokojne farane

9:00    + Jožef Turk

9:00    ++ Frančiška in Ana Bartolj

10:30  + Matilda Šinkovc