Avtor: župnik Objavljeno: 28. 03. 2021

Obvestila za veliki teden

Z odlokom vlade R Slovenije z dne 28. 3. 2021 bodo od 1. aprila do 12. aprila 2021 vsa bogoslužja v cerkvah potekala brez prisotnosti vernikov. Zato spodnja obvestila ne veljajo. Vsa bogoslužja boste lahko spremljali v prenosu na župnijskem Facebook profilu.

Velikonočno praznovanje v župniji Novo mesto – Šmihel

Pred nami je veliki teden Jezusovega trpljenja. Še vedno velja, da ste lahko pri sveti maši v župnijski cerkvi ob predhodni prijavi. Prosim, da se držite tega in ne prihajate v cerkev brez predhodne prijave. Težko mi je omejevati prihod v cerkev, ker bi moral prihod v cerkev biti omogočen vsem, vendar trenutno smo v takih razmerah, da to ni možno. Če bomo v prihodnjih dneh dobili drugačna navodila, v smislu večjega omejevanja udeleževanja svetih maš in obredov, bo vse to objavljeno na spletni strani in Facebook strani naše župnije. V tem primeru spodnja navodila ne bodo veljala.

Veliki četrtek je dan ustanovitve zakramenta svete evharistije, ki jo je Jezus obhajal pri zadnji večerji in dan ustanovitve duhovništva. Sveta maša zadnje večerje bo ob 19 h v župnijski cerkvi.

Veliki petek je spomin Jezusovega trpljenja in krute smrti. Kristjane nas zavezuje strogi post. Ob 15 h, ob uri Jezusove smrti, bo v župnijski cerkvi pobožnost križevega pota. Zvečer ob 19 h pa bo obred velikega petka.

Velika sobota: ob 7 h se zberemo pred cerkvijo, pri vhodu na kor, kjer bo najprej blagoslov vode, nato pa še blagoslov ognja. Cel dan vabljeni, da prihajate v župnijsko cerkev molit k Jezusu, ki leži v grobu.

Osrednja slovesnost velike sobote bo velikonočna vigilija ob 19 h. Tudi doma si pripravite svečke, da boste sodelovali pri slavju luči.

Na veliki petek in veliko soboto bo bogoslužje v župnijski cerkvi brez prisotnosti vernikov. Ta dva dneva se boste bogoslužja lahko udeležili le v prenosu iz župnijske cerkve, obakrat ob 19 h, na župnijskem facebook-u.

Blagoslov velikonočnih jedil bo letos izjemoma na več mestih, da bo čim manj ljudi na enem mestu. Kjer bo možno bodo blagoslovi zunaj.

Na prostem je potrebno zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov prostora na enega udeleženca (oz. za vse udeležence iz istega gospodinjstva). Zato se ne družite in bodite res na razdalji. Priporočam, da tudi zunaj uporabljate masko.

Razpored blagoslovov:

9.00                 Šmihel
9.30                 Srebrniče
9:50                 Vrh pri Ljubnu
10:15               Mali Podljuben (zunaj pri gasilnem domu)
10:40               Veliki Podljuben
11:00               Birčna vas (križ pri družini Junc)
11:25               Stranska vas (zunaj)
11:50               Lakovnice
12:15               Rajnovšče (pri križu)
12:35               Romsko naselje Ruperč vrh
13:00               Romsko naselje Šmihel
14:00               Irča vas (samo vaščani Irče vasi, ostali v Šmihel)
14:30               Šmihel
15:00               Šmihel
15:30               Šmihel
16:00               Šmihel
16:30               Šmihel
17:00               Šmihel

Velika noč:

Na veliko noč bo v župnijski cerkvi šest svetih maš: vsako polno uro od 7 h do 12 h. Če bo še vedno dovoljena udeležba pri bogoslužju tudi zunaj, boste lahko pri sveti maši tudi pred cerkvijo. V primeru lepega vremena pa bodo svete maše ob 10 h, 11 h in 12 h zunaj pred kaplanijo.

Hvaležni bomo, če se bomo lahko udeležili bogoslužja v cerkvi, sicer pa pripravite doma lepo družinsko bogoslužje in spremljajte svete maše v prenosu iz župnijske cerkve.

Želim vam lepo praznovanje velike noči, veliko velikonočnega miru in vstajenjskega upanja.

župnik