Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 24. 08. 2014

Številka 14

 

Napovednik in obvestila

Novo pastoralno leto
Z mesecem septembrom začenjamo novo pastoralno leto, s tem pa se začenja tudi osnovnošolski verouk in ostale pastoralne dejavnosti.

Vpis k verouku bo letos potekal od ponedeljka, 8. septembra 2014, do srede, 10. septembra 2014, od 16 h do 18 h v kaplaniji. K vpisu otrok k verouku  naj pride eden od staršev in ob tem prinese podpisano veroučno spričevalo od otroka. Kdor se vpisuje v 1., 3. ali 9. razred, naj predloži Družinsko knjižico ali krstni list (če otrok ni krščen v župniji verouka). Ob vpisu boste lahko kupili veroučne potrebščine in poravnali prispevek. Tretji in vsi naslednji otroci v isti družini dobijo vse, kar potrebujejo za verouk, brezplačno.
Več o novem veroučnem letu si preberite v Katehetskem pismu, ki je priloženo Oznanilom.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 8. septembra 2014, ob 19.45 v kaplaniji.

Obhajilo bolnikov in ostarelih po domovih ne bo na prvi petek v mesecu, ampak v ponedeljek, 8. septembra 2014, v dopoldanskem času.

Prostih terminov za svete maše ob nedeljah in večerih v župnijski cerkvi je še nekaj v novembru in decembru. Prostih je še nekaj jutranjih delavniških maš. V Stranski vasi pa so prosti le še petki v novembru in decembru in nekaj nedeljskih svetih maš. Za prihodnje leto še ne sprejemamo namenov za svete maše. Lahko pa vedno darujete za svete maše, ki jih oddamo duhovnikom, ki sploh nimajo ali nimajo dovolj mašnih namenom.

V mesecu maju sta bila v naši župniji krščena:
Martin Herga, Ul. Slavka Gruma;
Laura Zabukošek, K Roku.
V mesecu juniju so bili v naši župniji krščeni:
Enja Kovačič, Ul. Slavka Gruma;
Jakob Abram, Birčna vas;
Luka Lunder, Westrova ulica;
Urška Kastrevc, Košenice.
V mesecu juliju sta bila v naši župniji krščena:
Tim Grm Brezar, Pot v Gaj;
Patrik Vrbetić, Ul. SLavka Gruma.
Iskrene čestitke novokrščencem, njihovim staršem in botrom.

V mesecu maju so bili v naši župniji cerkveno pokopani:
Franc Hočevar, Regrča vas,
rojen leta 1937; + 30. 4. 2014;
Ana Bartolj, Dol. Lakovnice,
rojena leta 1939; + 3. 5. 2014;
Janez Pleško, Ob Težki vodi,
rojen leta 1928; + 25. 5. 2014.
V mesecu juniju so bili v naši župniji cerkveno pokopani:
Anton Vidmar, Mali Podljuben,
rojen leta 1955; + 6. 6. 2014;
Jožica Kodrič, Irča vas,
rojena leta 1965, + 12. 6. 2014;
Alojz Blatnik, Ul. SLavka Gruma,
rojen leta 1948; + 15. 6. 2014.
V mesecu juliju so bili v naši župniji cerkveno pokopani:
Ana Hrovat, Rajnovšče,
rojena leta 1927; + 26. 6. 2014;
Marta Mohorič, Jedinščica,
rojena leta 1953; + 1. 7. 2014;
Franci Juršič, Šegova ulica,
rojen leta 1956; + 30. 6. 2014;
Damjan Kompare, Šegova ulica,
rojen leta 1976; + 8. 7. 2014;
Franc Vene, Šukljetova ulica,
rojen leta 1943; + 12. 7. 2014;
Alojzija Kastelic, Lebanova ulica,
rojena leta 1922; + 14. 7. 2014;
Frančišek Bartolj, Dol. Lakovnice,
rojen leta 1936; + 26. 7. 2014;
Marija Hribar, Rakovnik,
rojena leta 1929; + 25. 7. 2014.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Bralci Božje besede:
31. 8. 2014
7 h: Darja Petkovič in Marko Berkopec
9 h: Tadeja in Miran Kolenc
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
7. 9. 2014
7 h: Marta in Dominik Hrovat
9 h: Klavdija Kavšek in Frančiška Pavlin
10.30: Zorka Hrovat in Marija Plut

Za čiščenje župnijske cerkve poskrbijo verniki:
30. 8.: Aškerčeva, Nahtigalova in Vidmarjeva ulica;
6. 9.: Regrča vas in Jedinščica.

Cerkev v Stranski vasi v septembru čistijo in krasijo verniki iz Birčne vasi.