Šmarnice 2021

S 1. majem se začne pobožnost na čast Materi Božji - Šmarnice. Letos bodo v naši župniji za otroke potekale ob 18 h na dvorišču pred Baragovim zavodom in ob 19:30 na Lakovnicah pri križu. Po Šmarnicah bo priložnost tudi za igro in druženje ob vseh navodilih za preprečevanje okužb in širjenja virusa.

Vsak dan bomo poslušali zgodbo iz knjige Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje.

Knjiga nam v obliki razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Serafinčkom približa svetniške like različnih starosti, stanov, poklicev in obdobij, poznane in manj poznane.

Svetniki v resnici niso bili nič posebnega. Bili so čisto običajni ljudje. Vendar so se od drugih razlikovali po globoki veri v nebeškega Očeta. Bili so njegovi prijatelji, veliko so se pogovarjali z njim in tudi trpljenje so sprejemali kot Božjo voljo, ki je nekaj dobrega.

Otroci lepo vabljeni!