Avtor: župnik Objavljeno: 9. 06. 2021

Nameni svetih maš

Ponedeljek, 7. 6. – Robert, opat

19:00   + Milka Mišjak (dar. Jožica Kapš z družino)

            za uspešno operacijo

Torek, 8. 6. – Medart, škof

19:00   + Pavel Žagar, obl.

            + Bojan Bobnar (dar. družina Poglajen)

Sreda, 9. 6. – Primož in Felicijan, mučenca

19:00   + Hedviga Kruh

            + Zdenka Lozar (dar. sestra Anica)

Četrtek, 10. 6. – Bogumil, škof

19:00   ++ iz družine Mavsar

            + Anica Maras

Petek, 11. 6. – Srce Jezusovo

19:00   + Jože Kovačič, 7. dan

            + Veronika Rifelj (dar. družina Škrbe)

Sobota, 12. 6. – Srce Marijino

19:00   + Ciril Plut

            + Marija Kastelic (dar. Janez Kastelic z družino)

Nedelja, 13. 6. – 11. med letom

7:00     za žive in pokojne farane

9:00     + Marija Stepan, obl.

10:30   + Marija Šter, obl.

10:30 Ljuben: žegnanje za sosesko

Ponedeljek, 14. 6. – Valerij in Rufin, mučenca

19:00   + Branko Čretnik

Torek, 15. 6. – Vid, mučenec

19:00   + Fani Selšek

Sreda, 16. 6. – Beno, škof

19:00   ++ Zvone in Irena Vidmar 

Četrtek, 17. 6. – Albert, duhovnik

19:00   + Ana Pakar (dar. družina Mavsar)

            + za zdravje in srečno življenje za vso družino

Petek, 18. 6. – Marko in Marcelijan, mučenca

18:00 Stran. v.: + Ludvik Medic, obl.

19:00   ++ iz družine Jerič

Sobota, 19. 6. – Romuald, opat

19:00   + Franc Škrbe (dar. Stane Lozar)

            + Stane Kavšek (dar. Lojze in Lojzka Pust)

Nedelja, 20. 6. – 12. nedelja med letom

7:00     + Janez Gačnik (dar. družina Mervar, Boričevo)

9:00     + Viktor Kastelic, obl.

9:00 Stran. v.: ++ iz družine Šurla

10:30   + Lojze Kočevar

Ponedeljek, 21. 6. – Alojzij, redovnik

19:00   + Alojzij Pavlenč in ++ iz družin Pavlenč in Smolič

            ++ iz družine Jakše

Torek, 22. 6. – Tomaž More in Janez Fisher, mučenca

19:00   + Jožefa Lozar, obl.

            ++ Ivan in Janez Burger

Sreda, 23. 6. – Jožef Cafasso, duhovnik

19:00   + Jože Brudar, obl.

            ++ Kristina Miklič in duhovnik Jože Zrim

Četrtek, 24. 6. – Rojstvo Janeza Krstnika

19:00   + Karolina Zupančič, 30. dan

            + Franc Kopina

Petek, 25. 6. – Viljem, opat; dan državnosti

18:00 Stran. v.: + Janez Šušteršič (dar. Ana Bele)

19:00   + Jože Kovačič, 30. dan

            + Andrej Gazvoda (dar. Alojzij Berkopec) in + Ivan Gazvoda

Sobota, 26. 6. – Ciril Aleksandrijski, škof

19:00   + Ivan Gorenc (dar. Anica Novak)

Nedelja, 27. 6. – 13. nedelja med letom

7:00     za žive in pokojne farane

9:00     ++ iz družin Medic, Bučar in Hutevec   

10.30   + Alojz Gačnik in + Živko Golobinek

10:30 Cerovec: po namenu