Avtor: župnik Objavljeno: 2. 08. 2021

Mašni nameni

Ponedeljek, 2. 8. – Evzebij, škof

19:00 + Janez Novak, obl.

          ++ starši Avgust in Alojzija Klobčar in sin Avguštin

Torek, 3. 8. – Lidija, svetopisemska žena

19:00 + Karolina Zupančič (dar. Helena Novak)

Sreda, 4. 8. – Janez Marija Vianej, duhovnik

19:00 ++ iz družine Hrovat, Irča vas

          za zdravje

Četrtek, 5. 8. – Marija Snežna (Nives)

19:00 ++ starši Mervar in Grčman

          + Janez Gačnik (dar. družina Zver)

Petek, 6. 8. – Jezusova spremenitev na gori

18:00 Stran. v.: + Martin Zupančič, obl

19:00 + Janez Kastelic

          + Boris Rožič (dar. hčerka Marjeta z družino)

Sobota, 7. 8. – Kajetan, duhovnik

19:00 + France Bukovec, obl.

Nedelja, 8. 8. – 19. med letom; Dominik

7:00   za žive in pokojne farane

9:00   ++ iz Družine Žagar (Dolinski)

10:30 Stran. v.: + Marija Bartolj, obl.

Ponedeljek, 9. 8. – Terezija (Edith Stein), red. in mučenka

19:00 + Cvetka Hrovat, 30. dan

          + Veronika Rifelj (dar. družina Judež)

Torek, 10. 8. – Lovrenc (Lovro), diakon in mučenec

19:00 ++ Marjeta in Jože Bojanc

Sreda, 11. 8. – Klara (Jasna), devica

19:00 + Milka Mišjak (dar. Zvonka Kulovec)

          Mariji v zahvalo in priprošnjo (D. M.)

Četrtek, 12. 8. – Ivana Šantalska, redovnica

19:00 + Marija Hrovat Kastelic

          + Pavle Beg (dar. družina Šmajdek)

Petek, 13. 8. – Hipolit in Poncijan, mučenca

18:00 Stran. v.: + Franc Hrovatič (dar. družina Junc, Birčna vas)

19:00 + Neža Hrastar (dar. Anton Vidmar, Škrjanče)

Sobota, 14. 8. – Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec

19:00 + Marija Grahek

Nedelja, 15. 8. – MARIJINO VNEBOVZETJE

7:00   za žive in pokojne farane

9:00   + Alojz Lovko, obl. in + Silva Lovko

9:00   Stran. v.: + Stane Žagar, obl.

Ponedeljek, 16. 8. – Rok, spokornik

19:00 + Danica Selšek

          + Rok in ++ iz družine Zabret

Torek, 17. 8. – Hijacint, redovnik

19:00 + Ivan Gorenc (dar. Ana Sebanc)

Sreda, 18. 8. – Helena (Alenka), cesarica

19:00 + Marija Ana Mitić (dar. nečakinja Mateja)

Četrtek, 19. 8. – Janez Eudes, duhovnik

19:00 + Metod Plut, obl.

          + Martin Gačnik, obl.

Petek, 20. 8. – Bernard, opat

18:00 Stran. v.: + Ana Bele (dar. sin Marjan z družino)

19:00 za zdravje in srečno življenje za vso družino 

Sobota, 21. 8. – Pij X., papež

19:00 ++ France in starši Bukovec ter Anton in Marija Jakše

          + Stane Kavšek (dar. Mimi Avbar)

Nedelja, 22. 8. – 21. nedelja med letom

7:00   za žive in pokojne farane

9:00   ++ starši Slavko in Jožica Marolt ter sinova Miro in Slavko

10.30 Stran. v.: + Alojz Blažič, obl.