Avtor: župnik Objavljeno: 24. 08. 2021

Mašni nameni

Ponedeljek, 23. 8. – Roza iz Lime, devica

19:00 ++ starši Stanislav in Slavka Klobučar

Torek, 24. 8. – Jernej (Natanael), apostol

7:00 po namenu

19:00 + Ana Verbič, obl.

Sreda, 25. 8. – Ludvik, kralj

19:00 + Božo Verstovšek, obl.

          ++ iz družine Šmajdek

Četrtek, 26. 8. – Tarzicij, mučenec

19:00 + Martin Grahek

Petek, 27. 8. – Monika, mati sv. Avguština

18:00 Stran. v.: + Janez Šušteršič, obl.

19:00 + Amalija Gregorčič, obl. in ++ iz družine Gregorčič

          + Jože Perko, obl. in + Mirko Pašič, obl.

Sobota, 28. 8. – Avguštin, škof in cerkveni učitelj

18:00 Stran. v.: + Janez Bučar, 7. dan

19:00 + Franc Škrbe, obl.

          + Branko Čretnik

Nedelja, 29. 8. – 22. med letom; mučeništvo Janeza Krstnika

7:00   za žive in pokojne farane

9:00   ++ Zvone, Irena in starši Vidmar

10:30 Stran. v.: + Neža Golob in ++ iz družine Golob, Šraj in

 Jakše