Avtor: župnik Objavljeno: 30. 08. 2021

Mašni nameni

PON, 30. avgust

Feliks (Srečko), muč.

19:00

 

+ Vera Rifelj

 

TOR, 31. avgust

Pavlin, škof

 

7:00

19:00

 

++ starši Mihalič

+ Marijan Količ, obl.

+ Franc Brunek

SRE, 1. september

Egidij (Tilen), opat

19.00

 

++ iz rodbine Gačnik in Mervar

++ iz družine Srpčič

ČET, 2. september

Marjeta, devica

19:00

 

+ Frančiška Ravbar (dar. snaha Vera)

 

PET, 3. september

Gregor Veliki, papež

18:00 Stran. v.

19:00

v zahvalo za uslišanje

++ Fani in iz družine Matoh

SOB, 4. september

Rozalija, devica

19:00

 

++ iz družine Kastelic, Vrh pri Ljubnu

+Andrej Gazvoda (dar. Darinka Turk)

NED, 5. september

23. med letom

Mati Terezija, red.

 

7:00

9:00

10:30

10:30 Cerovec

za žive in pokojne farane

++ Metod in starši Lukšič

+ Angela Gorenc (dar. sestra Nežka)

po namenu

PON, 6. september

Zaharija, prerok

19:00

 

+ Gabrijela Tomažin, obl. in + Franc Tomažin

v zahvalo

TOR, 7. september

Regina, mučenka

19:00

 

+ Milka Mišjak (dar. Amalija Kastelic)

 

SRE, 8. september

Rojstvo D. Marije

19:00

 

+ Marija Kastelic

Mariji v zahvalo za zdravje

ČET, 9. september

Peter Klaver, red.

19:00

 

++ iz družine Hrovat, Irča vas

+ Ivan Gorenc (dar. Fani Pavlin)

PET, 10. september

Nikolaj Tolentinski

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Ana Bele (dar. sin Stanko z družino)

+ Ivan Zupančič, 30. dan

+ Stane Kavšek (dar. sosedovi)

SOB, 11. september

Helga, spokornica

19:00

 

++ Milan Hrastar ter ++ starši Miklič in Hrastar, Brod

+ Pavle Beg (dar. Martina Plesničar)

NED, 12. september

24. med letom

Marijino ime

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

+ duhovnik Jože Guštin in + teta Marija Guštin

+ Jožefa Mervič in + Alojz Šimc

+ Marija Doblehar, obl.

PON, 13. september

Janez Zlatousti, škof

19:00

 

+ Fenja Meiboom

po namenu

TOR, 14. september

Povišanje sv. Križa

 

7:00

19:00

 

++ starši, sestre in Bratje Vesel (Š)

++ iz družine Plut

+ Janez Burger, obl.

SRE, 15. september

Žalostna Mati Božja

19:00

 

+ Boris Rožič (dar. družini Drofenik in Mikulan)

+ Andrej Gazvoda in + Ivan Gazvoda

ČET, 16. september

Kornelij in Ciprijan

19:00

 

+ Ivan Kastelic

 

PET, 17. september

Robert Bellarmino

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Franc Hrovatič (dar. Ivan in Peter Medic)

++ Zofija in Jože Punčuh

+ Janez Gačnik (dar. družina Vidmar)

SOB, 18. september

Jožef Kupertinski

19:00

 

+ Janez Bartolj, obl.

+ Jožica Levačič (dar. Jožica Zupančič)

NED, 19. september

24. med letom

Januarij, škof

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

po namenu

+ Jože Gazvoda, obl.

++ Branko in starši Vrbinc

PON, 20. september

Korejski mučenci

19:00

 

+ Jože Tratnik in + Marija Jelenc

++ iz družine Hudoklin

TOR, 21. september

Matej, apostol

7:00

18:00

na čast sv. Judu Tadeju za zdravje

+ Jožefa Kastelic

SRE, 22. september

Mavricij, mučenec

19:00

 

+ Miha Kastrevec

++ iz družine Bukovec

ČET, 23. september

Pater pij, redovnik

19:00

 

++ iz družine Jakofčič

++ Karel in Neža Kastevc

PET, 24. september

Anton. M. Slomšek

18:00 Stran. v.

19:00

+ Janez Šušteršič (dar. družina Hutevec)

++ Zvone in Irena Vidmar

SOB, 25. september

Sergij, menih

19:00

 

+ Božidar Vesel, obl.

+ Marija Ana Peklar (dar. družini Pleško in Retelj)

NED, 26. september

26. med letom

Kozma in Damijan

7:00

9:00

10:30

++ starši Alojz in Ana Šušteršič

++ iz družine Štine

za žive in pokojne farane