Avtor: župnik Objavljeno: 1. 09. 2022

Katehetsko pismo

 

 

KATEHETSKO PISMO  2022/23

Dragi starši in veroučenci!

Že od vseh začetkov človek išče modrost, po njej hrepeni in poskuša uresničevati njene navdihe. Ko otrok prvič seže po igrački, je že naredil prve korake modrosti. Ta ga nato oblikuje in mu pomaga, da se kot človek uresniči.

Človek pa ne raste in se ne razvija samo telesno, ampak tudi duhovno. Vsa naša notranjost hrepeni vedno višje in vedno globlje. Pri tem nam pomaga verska vzgoja, ki smo je deležni doma in po župnijah. Vera odpira širjave človeškega obstoja in nas odpira za svet, ki presega le zemeljsko.

Verouk, ki ga organiziramo po naših župnijah, je pomoč pri verski vzgoji vsem vašim družinam. Trudimo se, da bi na otroku primeren način spregovorili o Bogu in tem, kako pomembno je vsako naše življenje. Nismo naključni popotniki po zgodovini sveta, ampak od nebeškega Očeta poklicani Božji otroci, ki skupaj hodimo po poti proti večnosti.

Kateheti si prizadevamo, da bi v te mlade duše vsejali semena, ki so nujno potrebna za dobro življenje. Ob zgledih iz Svetega pisma in življenja svetnikov jih poskušamo navdušiti za vrednote, ki so večne.

Na začetku je bilo zapisano, da ko otrok prvič seže po igrači, se prične pot modrosti. Prav tako velja na poti vere. Ko ga starši prvič pokrižate, ga izročite večni Modrosti. Ko se nauči prvo molitev, se prične njegov pogovor z Modrostjo. Ko se pripravlja na svete zakramente in dejavno sodeluje v župniji, se odpira Modrosti, ki ga varno vodi skozi življenje.

Dragi starši! S hvaležnostjo sprejemamo vaše zaupanje in si želimo lepega sodelovanja.  Kateheti smo postavljeni vam v pomoč, vi pa si prizadevajte, da boste tudi sami poskrbeli za celostno vzgojo svojih otrok.

Vpis k verouku bo v prvih dneh septembra. K vpisu naj pride veroučenec in vsaj eden od staršev. Pri vpisu je potrebno oddati podpisano veroučno spričevalo. Za vpis v 1., 3. in 9. razred je k prijavnici potrebno priložiti še Družinsko knjižico ali krstni list (če otrok ni bil krščen v župniji verouka). Ob vpisu boste imeli na voljo učbenike, delovne in liturgične zvezke. Hvaležni vam bomo tudi za celoletni prispevek za verouk (priporočeni dar 30 € na družino), iz katerega vsaj delno krijemo stroške ogrevanja in nakup katehetskih pripomočkov. Veroučenci si ob vpisu izberejo tudi vsaj eno obveroučno dejavnost (ministranti, pevski zbor, Slomškovo bralno priznanje, skavti ipd.). Starše prosimo, da otroke res vpišete k verouku v času vpisa v svoji župniji in ne šele ob začetku verouka.

 

p. Gregor Kos, župnik Novo mesto - sv. Lenart

Silvester Fabijan, župnik Stolna župnija Novo mesto

Igor Stepan, župnik Novo mesto - Šmihel

Mitja Bulič, župnik Novo mesto - sv. Janez