Avtor: župnik Objavljeno: 27. 09. 2021

Mašni nameni

PON, 27. september

Vincencij Pavelski

18:00

 

+ Alojzija Modic Kastelic

+ Angela Derganc

TOR, 28. september

Venčeslav, mučenec

7:00

18:00

na čast sv. Lazariju za zdravje

+ Angela Gorenc (dar. družina Štravs, Meniška vas)

SRE, 29. september

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

9:00

17:30

 

na čast Zaplaški Mariji za zdravje

+ Jože Kastelic

v zahvalo za srečen zakon

ČET, 30. september

Hieronim, duhovnik

18:00

 

+ Stanislav Pakar, obl. in + Ana Pakar

++ iz družine Kobe

PET, 1. oktober

Terezija Deteta Jezusa

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Amalija Medic, obl.

+ Zdenka Jakša, 30. dan

+ Ernest Peklar, obl.

SOB, 2. oktober

angeli varuhi

18:00

 

+ Tone Pavlin

+ Marija Staniša (dar. družina Štravs)

NED, 3. oktober

27. med letom

Gerard, opat

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

++ iz družine Škof, stari starši in Marija Škof

++ Franc in Marija Medic in iz družine Medic

+ Alojz Plut, obl.

PON, 4. oktober

Frančišek Asiški

18:00

 

+ Slavko Pavlenč, obl. in + Alojzij Pavlenč

+ Franc Vovko in za zdravje v družini

TOR, 5. oktober

Marija Favstina, red.

7:00

18:00

++ Karel in Ivanka Srpčič

++ Bernarda Smrekar, sin Jože in spomin na Matjaža

SRE, 6. oktober

Bruno, red.

18:00

 

++ Jože Gričar in Bruno Puhar

+ Ivanka Judež Kastelic

ČET, 7. oktober

Rožnovenska M. Bož.

18:00

 

+ Milka Mišjak (dar. brat Lojze)

za zdravje (M)

PET, 8. oktober

Benedikta, mučenka

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ana Bele (dar. hči Marija z družino)

+ Janez Marlin (dar. družina Pavlin)

+ Stane Kavšek (dar. družina Pust)

SOB, 9. oktober

Abraham in Sara

18:00

 

+ Franc Kulovec, obl.

v zahvalo za zakonsko zvestobo

NED, 10. oktober

28. med letom

Florencij, mučenec

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

+ Marija Kastelic (dar. Janez Kastelic z družino)

+ Franc Hrovatič, obl.

+ Franci Gorenc, obl.

PON, 11. oktober

Janez XXIII., papež

18:00

 

++ Rudolf in Ivan Vidmar, obl.

+ Janez Fink

TOR, 12. oktober

Maksimilijan Celjski

7:00

18:00

++ starši, sestre in bratje Vesel (Š)

++ starši Vesel in brat Dominik

SRE, 13. oktober

Koloman, mučenec

18:00

 

+ Slavko Kastelic

+ redovnica Jacinta in duhovnik Jože Prešeren

ČET, 14. oktober

Kalist I., papež

18:00

 

+ Simon Bradač, obl.

+ Ivana Darovec

PET, 15. oktober

Terezija Avilska, red.

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Franc Hrovatič (dar. družina Hutevec)

+ Ignac Golob, 30. dan

+ Frančišek Kotnik

SOB, 16. oktober

Marjeta Alacoque

18:00

 

++ Vid in Fani Ravbar

++ iz družine Škoda, Zupančič in sorodniki

NED, 17. oktober

29. med letom

Ignacij Antiohijski, mučenec

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

++ iz družine Kompan

+ Bojan Vovk

za blagoslov zakona mladoporočencev

PON, 18. oktober

Luka, evangelist

18:00

 

++ Zvone in Irena Vidmar

++ starši Bračko

TOR, 19. oktober

Pavel od križa

7:00

18:00

+ Tončka Brulc

+ Marija Murn Kastelic

SRE, 20. oktober

Irena, mučenka

18:00

 

+ Marija Ana Mitić (dar. Marko Burgar z družino)

+ Jožica Levačič (dar. Anica Škedelj)

ČET, 21. oktober

Uršula, devica

18:00

 

+ Stipo Marijan

+ Ana Pakar (dar. družina Mavsar)

PET, 22. oktober

Janez Pavel II., papež

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

Mariji v zahvalo

+ Anton Lojk, obl.

v zahvalo

SOB, 23. oktober

Janez Kapistran

18:00

 

+ Veronika Rifelj (dar. družina Štravs)

Mariji v zahvalo

NED, 24. oktober

30. med letom

Anton M. Klaret

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

+ Pavle Beg (dar. družina Pleskovič, Kamence)

++ iz družine Urbas in Nemanič

++ starši Hrovat in Brudar

PON, 25. oktober

Darinka, muč.

18:00

 

++ Leopold, Angela in Jože Vidmar

++ Vincenc Foršček in sorodniki

TOR, 26. oktober

Lucijan in Marcijan

7:00

18:00

+ Alojzija Muhič (dar. sestra Milka)

++ Jožica Kastelic Pastrana in sorodniki

SRE, 27. oktober

Sabina Avilska, muč.

18:00

 

++ Urška in Jože Vesel

+ Anton Mevžek, obl. in + Marija Mevžek (dar. sin Anton)

ČET, 28. oktober

Simon in Juda Tadej

18:00

 

+ Jani Ban

+ Angela Gorenc (dar. druž. Štravs, Meniška vas)

PET, 29. oktober

Terezija Avilska, red.

17:00 Stran. v.

18:00

+ Alojzija Golob in ++ iz družine Golob

++ iz družin Lozar in Grahek

SOB, 30. oktober

Marcel, mučenec

18:00

 

+ Pepca Gričar, obl.

+ Marija Ana Peklar (dar. družina Marovt)

NED, 31. oktober

31. med letom

Volbenk, škof

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

+ Jožefa Poljanec, obl.

++ Franc in Justina Golob in iz družine Golob

+ Matilda Šinkovc, obl.