Avtor: župnik Objavljeno: 31. 10. 2021

Mašni nameni

PON, 1. nov.

vsi sveti

 

 

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

14:00 Srebr.

za žive in pokojne farane

+ Štefanija Jaklič, obl.

++ Štefan in Marija Šurla, obl.

+ Milan Lindič, 30. dan

+ Slavko Poglajen

TOR, 2. nov.

verne duše

 

8:00

17:00 Stran. v.

18:00

za duše v vicah

po papeževem namenu

+ Ciril Hudoklin in iz družine Hudoklin

SRE, 3. nov.

Martin de Porres

18:00

 

+ Herman Koprivnik

++ iz družine Pungerčar in Franc Kopina

ČET, 4. nov.

Karel Boromejski

18:00

 

+ Franc Mervar, obl.

++ Karel in Sabina Humek

PET, 5. nov.

Zaharija in Elizabeta

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

++ iz družine Zupančič, Dol. Lakovnice.

+ Jože Štravs, obl.

++ iz družine Golobič

SOB, 6. nov.

Lenart, opat.

18:00

 

+ Majda Cvelbar, obl.

++ iz družine Turk, Škrjanče

NED, 7. nov.

32. med letom - zahvalna

Ernest, opat

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

++ Marija in Viktor Kastelic (dar. Štefan Kastelic z druž)

++ starši Plantan

+ Karolina Zupančič (dar. Jožica in Srečko Zupančič)

PON, 8. nov.

Bogomir, škof

18:00

 

+ Ana Pakar, obl. in ++ Stanislav Pakar

++ starši Jože in Antonija Lebar, obl. ter sin Jože

TOR, 9. nov.

Teodor, muč.

18:00

 

+ Stane Lisac

za blagoslov v šolskem in veroučnem letu

SRE, 10. nov.

Leon Veliki, papež

18:00

 

+ Ivan Priselac, obl. in ++ stari starši

++ iz družine Šušteršič

ČET, 11. nov.

Martin, škof

18:00

 

+ Anton Bukovec, 30. dan

+ Martin Grahek

PET, 12. nov.

Jozafat, škof in muč.

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ana Bele (dar. družina Hrovatič)

+ Jožef Turk, obl.

++ iz družin Plut in Stražar

SOB, 13. nov.

Stanislav Kostka, red.

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Cirilka Šurla, 30. dan

++ iz družine Ude

+ Albina Glivar (dar. sosedje iz Drske)

NED, 14. nov.

33. med letom

Nikolaj Tavelič, muč.

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

+ Rozalija in Matija Štukelj

++ Janez in Greta Fink

++ starši Fir

za žive in pokojne farane

PON, 15. nov.

Albert, škof

18:00

 

++ iz družin Jakša in Kotnik

++ Marija in iz družine Jakše

TOR, 16. nov.

Marjeta Škotska

7:00

18:00

v zahvalo

+ Franc Gorenc

SRE, 17. nov.

Elizabeta Ogrska

18:00

 

++ Anton in starši Gašper

+ Boris Rožič (dar. žena Marija in vnukinja Lucija)

ČET, 18. nov.

Karolina, muč.

18:00

 

+ Marija Ana Peklar, obl.

+ Janez Marlin (dar. družina Pavlin)

PET, 19. nov.

Matilda, redovnica

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Terezija Jenič, obl. in + Milan Jenič

+ Franc Hribar, obl.

++ Karolina Kulovec, starši, brat in sestre

SOB, 20. nov.

Edmund, kralj

18:00

 

+ Anton Pust, duhovnik

NED, 21. nov.

JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

 

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

++ Rudolf in Marija Muhič ter Franc Borse in  Nataša Sluga

++ Martin in Ljudmila Turk

++ iz družin Može in Miklič

PON, 22. nov.

Cecilija, mučenka

18:00

 

++ Zvone in Irena Vidmar

 

TOR, 23. nov.

Klemen, I., papež

7:00

18:00

na čast Kristusovemu trpljenju za duhovne poklice in za zdravje

++ Gabrijela in Franc Tomažin

SRE, 24. nov.

vietnamski muč.

18:00

 

++ Frančiška in Franc Gazvoda

+ Rozalija Kirar Gorenc

ČET, 25. nov.

Katarina, muč.

18:00

 

+ Angela Gorenc (dar. sestre G. A.)

+ Marija Mevžek (dar. sin Anton)

PET, 26. nov.

Valerijan Oglejski

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Janez Bučar (dar. sestra Anica z družino)

+ Alojzija Staniša, obl. in Albin Staniša

+ Stane Kavšek (dar. sestre in brat)

SOB, 27. nov.

Virgil in Modest

18:00

 

+ Jani Ban

+ Ivan Zupančič (dar. družini Vintar - Zver)

NED, 28. nov.

1. adventna

Katarina Labouré

 

7:00

9:00

9:00 Stran. v.

10:30

za žive in pokojne farane

+ Franc Stepan, obl.

za zdravje in za ++ iz družin Kovačič in Berce

+ Vinko Dragman, obl.