Avtor: župnik Objavljeno: 28. 11. 2021

Mašni nameni

PON, 29. november

Saturnin, mučenec

18:00

 

+ Anton Strašek, obl.

+ Ana Pakar

TOR, 30. november

Andrej, apostol

7:00

18:00

po namenu (Š. M.)

za zdravje Kastelčevih sorodnikov

SRE, 1. december

Eligij, škof

18:00

 

+ Pavle Beg (dar. Bosiljka)

+ Marija Mevžek (dar. družina Kavšek)

ČET, 2. december

Natalija, mučenka

18:00

 

+ Marija Krese, obl.

+ Karolina Zupančič (dar. Helena Novak)

PET, 3. december

Frančišek Ksaver

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

v zahvalo

+ Miha Kovačič, 30. dan

++ iz družine Perašin

SOB, 4. december

Barbara, mučenka

18:00

 

+ Frančišek Kotnik

++ starši Kavšek

NED, 5. december

2. adventna

Savo, opat

 

7:00

8:00 Stran. v.

9:00

10:30

++ Ani Jordan in sin Franci (dar sestra Milka)

žegnanje za sosesko

+ Rudi Gliha, obl.

za žive in pokojne farane

PON, 6. december

Nikolaj (Miklavž)

18:00

 

++ Kristina Miklič in duhovnik Jože Zrim

 

TOR, 7. december

Ambrož, škov

7:00

18:00

po namenu

+ Jože Škoda, obl.

SRE, 8. december

Brezmadežno s.D.M

18:00

 

++ Ivan in Veronika Klobučar

+ Štefan Može

ČET, 9. december

Valerija, mučenka

18:00

 

+ Frančiška Ravbar (dar. nečakinji Marija in Zorica)

za zdravje

PET, 10. december

Judita, sp žena

17:00 Stran. v.

18:00

+ Ana Bele (dar. družina Bartolj, Dečja vas)

++ iz družine Vidergar

SOB, 11. december

Damaz I., papež

18:00

 

+ Maja Gorenc, obl.

+ Stanislav Lindič, obl.

NED, 12. december

3. adventna

Devica Marija iz Guadalupe

 

7:00

8:00 Stran. v.

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Mihael Erjavec in + Dušan Kren

+ Franc Vidmar, obl.

+ Ivan Gorenc, obl.

PON, 13. december

Lucija, mučenka

18:00

 

+ Lojze Kočevar, obl.

++ Marija in Ivan Klobčar, Boričevo

TOR, 14. december

Janez od Križa

7:00

18:00

po namenu

+ Hedviga Kruh, obl.

SRE, 15. december

Drinske mučenke

18:00

 

+ Marija Škulj, obl.

+ Danica Priselac, obl. in ++ stari starši

ČET, 16. december

Albina, mučenka

18:00

 

+ Zdravko Tkalčec, obl.

+ Danica Gašperšič, obl. in + Stane Gašperšič

PET, 17. december

Lazar iz Betanije

17:00 Stran. v.

18:00

++ Filip in Marija Pirc, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar

SOB, 18. december

Gacijan, škof

18:00

 

+ Albina Hrovat, obl.

+ Janez Fink

NED, 19. december

4. adventna

Urban V., papež

 

7:00

8:00 Stran. v.

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Janez Bučar (dar. sestra Branka z družino)

+ Franc Kopina, obl.

+ Ljubica Pedišič, obl.

PON, 20. december

Evgen, mučenec

18:00

 

+ Peter Brulc, obl.

++ Gorazd in Peter Plaper ter Ivanka Darovec

TOR, 21. december

Peter Kanizij

 

7:00

18:00

 

po namenu

+ Ivan Gazvoda, obl. in + Andrej Gazvoda

+ Marija Ana Mitić (dar. družina Ranfl)

SRE, 22. december

Frančiška Cabrini

18:00

 

+ Branka Poček in + Renata Bevc

++ iz družine Hrovat, Irča vas

ČET, 23. december

Janez Kancij

18:00

 

+ Ana Zorko, obl.

+ Franc Junc, obl.

PET, 24. december

SVETI VEČER

Adam in Eva

18:00

 

22:00 Stran. v.

+ Marija Kastelic, obl.

za zdravje v družini

+ Jože Klobučar, obl. in ++ iz družin Golob in Klobučar

SOB, 25. december

BOŽIČ

Gospodovo rojstvo

 

0:00

8:00 Stran. v.

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Jože Može, obl.

++ mož in oče Slavko Vidmar

+ Judita Resman, obl.

NED, 26. december

SVETA DRUŽINA

Štefan, diakon

 

7:00

8:00 Stran. v.

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ Janez in Marija Zupančič, obl.

++ Silva in Alojz Lovko

+ Janez Šušteršič, obl. in ++ starši Šušteršič

PON, 27. december

Janez, apostol

18:00

 

++ iz družin Lampe in Terlep

+ Tončka Avsec in + Jožefa Bajuk

TOR, 28. december

nedolžni otroci

7:00

18:00

po namenu

+ Ana Pakar

SRE, 29. december

David, kralj

18:00

 

+ Amalija Muc, obl

++ Mato, Ivo in Milko Matičević

ČET, 30. december

Vincencija

18:00

 

++ oče, mama, hčerki in sin Vidmar, Birčna vas

po namenu

PET, 31. december

Silvester, papež

18:00

 

po namenu

 

SOB, 1. januar

Marija, S. Božja Mati

9:00

18:00

+ Marija Zupančič, obl.

+ Jože Kovačič (dar. sestra Rezka)

NED, 2. januar

2. nedelja po božiču

Bazilij in Gregor

 

7:00

8:00 Stran. v.:

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ starši Medic in Hutevec

++ Vlado in Branko Pavec

+ Martina Vidmar, obl.