Avtor: župnik Objavljeno: 19. 12. 2021

Namenite del dohodnine za donacije

Vlada je sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/2021, z dne 29. 9. 2021), v kateri je uvrstila na seznam dohodninskih upravičencev tudi župnije. Zato lahko podpišete novo izjavo o namenitvi dela dohodnine v korist Župnije Novo mesto - Šmihel in ji namenite 1 % svoje dohodnine (prej 0,5 %). S tem ne boste plačali nič več, samo vi boste odločali komu boste namenili ta del dohodnine. Kdor bo oddal izjavo na FURS do 31. decembra 2021, bo veljala že za letošnje leto. Kdor bo izjavo oddal kasneje, bo začela veljati z letom 2022. Obrazci so na voljo v župnijski cerkvi ali na tej povezavi. Zahtevek je potrebno oddati ali poslati po pošti na Finančni urad Novo mesto, p. p. 380, Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto ali pa ga oddajte v zakristiji ali v župnišču. Lahko pa ga oddate tudi preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si.

Hvala, da boste tudi na ta način pomagali vzdrževati kulturno dediščino in podpirali delovanje župnije.