Avtor: župnik Objavljeno: 3. 01. 2022

Mašni nameni

PON, 3. januar

Presv. Jezusovo ime

18:00

 

+ Jože Plešec

+ Marija Mevžek (dar. družina Kavšek)

TOR, 4. januar

Angela, redovnica

7:00

18:00

za srečno zadnjo uro

+ Jožica Bregar (dar. nečakinja)

SRE, 5. januar

sveti večer

18:00

 

++ Jože in Ana Jakša

++ starši, bratje in sestre Kulovec

ČET, 6. januar

Gosp. razglašenje

18:00

 

+ Jože Kastrevc, obl.

+ Marija Dogenik, obl.

PET, 7. januar

Rajmund, duh.

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ivan Kovačič, 30. dan

+ Alojzij Muhič, obl.

+ Jože Ucman, obl.

SOB, 8. januar

Severin, opat

18:00

 

++ Slavko in Alojzij Pavlenč ter ++ iz družin Pavlenč in Smolič

++ Stanko in Ana Zorko

NED, 9. januar

Jezusov Krst

Julijan, mučenec

7:00

9:00

10:30

+ Marijan Šušteršič, 30. dan

+ Andrej Burger, 30. dan

za žive in pokojne farane

PON, 10. januar

Gregor Niški, škof

18:00

 

+ Franc Šaler

za zdravje

TOR, 11. januar

Pavlin Oglejski

7:00

18:00

po namenu

+ Jože Može, obl.

SRE, 12. januar

Tatjana, mučenka

18:00

 

+ Vanda Torka Tomljanovič, 30. dan

+ Marijan Šušteršič

ČET, 13. januar

Veronika, devica

18:00

 

++ iz družine Bartolj, Birčna vas

po namenu

PET, 14. januar

Oton, redovnik

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ana in Franc Novak

+ Jože Lozar, obl.

+ Pavle Beg (dar. svakinja Ana Beg)

SOB, 15. januar

Pavel, puščavnik

18:00

 

++ Marija in Franc Bartolj, obl.

po namenu

NED, 16. januar

2. med letom

Marcel, papež

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ Zvone in Irena Vidmar

+ Zdenka Lozar

PON, 17. januar

Anton (Zvonko)

18:00

 

+ Milka Mišjak, obl

po namenu

TOR, 18. januar

Marjeta Ogrska

7:00

18:00

za spreobrnjenje grešnikov

+ Jože Gričar, obl.

SRE, 19. januar

Makarij, opat

18:00

 

za zdravje v družini jakše

po namenu (A. B.)

ČET, 20. januar

Fabijan in Boštjan

18:00

 

+ Ivan Zaharija

za blagoslov mladoporočencev

PET, 21. januar

Neža (Janja), muč

17:00 Stran. v.

18:00

+ Franc Bartolj, obl.

+ Tomaž Kocjan

SOB, 22. januar

Vincencij, muč.

 

18:00

 

 

+ Alojzij Hrovat, 30. dan

+ Silva Lovko, obl. in + Alojz Lovko

+ Janez Marlin (dar. družina Marijan)

NED, 23. januar

3. med letom

Henrik, duhovnik

 

7:00

9:00

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Ciril Zupančič, obl.

++ Franc Gorenc, obl.

++ Marko Franc in Ana Vesel, obl.

PON, 24. januar

Frančišek Saleški

18:00

 

+ Alojz Hrovat, obl.

+ Anica Kocjančič, obl.

TOR, 25. januar

Spreobr. ap. Pavla

7:00

18:00

po namenu

++ iz družine Junc, obl.

SRE, 26. januar

Timotej in Tit

18:00

 

+ Stana Kavšek, obl.

po namenu

ČET, 27. januar

Angela Merici

18:00

 

++ iz družine Hrovat, Irča vas

za zdravje (Slak)

PET, 28. januar

Tomaž Akvinski

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Janez Bučar, obl.

+ Antonija Miklavčič, 7. dan

++ iz družine Irt

SOB, 29. januar

Valerij, škof

18:00

 

+ Franc Vovko, obl.

++ Milan in Suzana Blatnik in Alenka Šepic

NED, 30. januar

4. med letom

Martina

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Elizabeta Perašin

+ Nevenka Nena Petrovič, obl. in ++ starši, iz družine Ivček