Avtor: župnik Objavljeno: 30. 01. 2022

Mašni nameni

PON, 31. januar

Janez Bosco

18:00

 

+ Mirko Ravbar, obl.

+ Angelca Fajt, obl.

TOR, 1. februar

Brigita Irska

7:00

18:00

++ starši Avsec

+ Jože Poljanec, obl.

SRE, 2. februar

Jezusovo darov.

18:00

 

+ Jože Mišjak, obl.

+ Marija Mevžek (dar. druž. Jakše, Brod)

ČET, 3. februar

Blaž, škof

18:00

 

+ Slavko Primc, obl.

+ Jože Urbančič, obl.

PET, 4. februar

Oskar, škof

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Stanislav Bartolj

+ Alojz Poljanec, obl.

++ Mirko in Hedviga Hrovat

SOB, 5. februar

Agata, mučenka

18:00

 

+ Bojan Bobnar, obl.

Mariji v zahvalo

NED, 6. februar

5. med letom

Pavel Miki, muč.

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Anton Hrovat, obl.

+ Franc Kopina in ++ iz družine Pungerčar

PON, 7. februar

Koleta, red.

18:00

 

+ Antonija Mohar in ++ starši

+ Ivanka Primc, obl. in + Drago Primc

TOR, 8. februar

Hieronim, red.

7:00

18:00

v zahvalo

+ Slavko Poglajen, obl.

SRE, 9. februar

Apolonija, muč.

18:00

 

+ Alojz Jakše, obl.

+ Pija Puhar

ČET, 10. februar

Sholastika, red.

18:00

 

+ Jože Kren

++ iz družine Judež

PET, 11. februar

Lurška Mati Božja

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Bojan Vovk in ++ iz družine Štine

++ Zvone in Irena Vidmar, Stanka in Anton Mervar

v zahvalo

SOB, 12. februar

Evlalija, devica

18:00

 

+ Mihael Bobnar, obl.

++ Rudolf in Marija Muhič ter s. Darija Kulovec

NED, 13. februar

6. med letom

Kristina

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ Marija, Alojz in Jože Jerič

+ Jožefa Kovačič, obl.

PON, 14. februar

Valentin

18:00

 

+ Miha Kovačič (dar. družina Špes)

po namenu (A. B.)

TOR, 15. februar

Klavdij, redovnik

7:00

18:00

v zahvalo

++ Franc in Kristina Kotnik

SRE, 16. februar

Julijana, muč.

18:00

 

+ Marija Ana Mitić (dar. Anja Gašperšič)

+ Matija Gazvoda, obl., Brod

ČET, 17. februar

SIlvin, škof

18:00

 

+ Ivan Zupančič (dar. Fani Škoda, Ljubljana)

++ sorodniki

PET, 18. februar

Frančišek Clet, muč.

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

++ starši Marija in Štefan in ++ iz druž. Šušteršič

+ Albin Staniša, obl. in + Aldo Šinkovec

+ Frančiška Kastrevc

SOB, 19. februar

Bonifacij, škof

18:00

 

+ Rudolf Žagar, obl.

+ Veronika Klobučar, obl.

NED, 20. februar

7. med letom

Leon Sicilski

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Jožef Golob, obl.

+ Lidija Plut, obl.

PON, 21. februar

Peter Damiani

18:00

 

+ Ciril Klemenčič, obl. in ++ iz druž. Klemenčič

+ Ignac Golob (dar. družina Gašperšič)

TOR, 22. februar

sedež ap. Petra

18:00

 

+ Ciril Plut, obl.

++ iz družine Petan

SRE, 23. februar

Polikarp, škof

18:00

 

+ Tone Marinčič

++ Janez in Marija Kastelic

ČET, 24. februar

Matija, apostol

18:00

 

++ Matija in Martin Grahek

+ Karolina Zupančič (dar. Helena Novak)

PET, 25. februar

Alojzij in Kalist

17:00 Stran. v.

18:00

+ Ana Bele, obl.

++ Milan in Ana Klobčar

SOB, 26. februar

Aleksander, škof

18:00

 

+ Jože Kovačič (dar. nečakinja Marjeta z druž)

po namenu

NED, 27. februar

8. med letom

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Franc Bojanc, obl.

po namenu