Avtor: župnik Objavljeno: 3. 03. 2022

Mašni nameni

PON, 28. februar

Osvald, škof

18:00

 

+ Anton Bukovec

 

TOR, 1. marec

Albin (Zorko), škof

7:00

18:00

++ Jože in Ivanka Kastelic

+ Angela Gorenc, obl.

SRE, 2. marec

PEPELNICA

18:00

 

+ Marija Ana Peklar (dar. družina Marovt)

Branko Čretnik (dar. sosedje)

ČET, 3. marec

Kunigunda

18:00

 

+ Boris Rožič (dar. žena Marija in vnukinja Lucija)

++ dobrotniki

PET, 4. marec

Kazimir, kralj

17:00 Stran. v.

18:00

 

++ iz družin Kump in Ferenac

+ Dragica Ilar, 7. dan

+ Terezija Zabukošek

SOB, 5. marec

Hadrijan, muč.

18:00

 

++ iz družin Kmet in Kavšek

++ iz družine Kastelic in Jožef Hrenko

NED, 6. marec

1. postna

Fridolin, opat

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ starši Pirc in Marija Horvatič

+ Ivan Gorenc

PON, 7. marec

Perpetua in Felicita

18:00

 

+ Milan Kastrevc

+ Jožefa Mervič, 7. dan

TOR, 8. marec

Janez od Boga

7:00

18:00

v zahvalo

++ iz družin Bezeg, Slabe, Brezovar, sestra Majda

SRE, 9. marec

Frančiška Rimska

18:00

 

+ Micka Štukelj

za zdravje in srečno življenje za vso družino

ČET, 10. marec

40. mučencev

18:00

 

+ Vilko Sitar, 7. dan

++ iz družine Hrovat, Irča vas

PET, 11. marec

Benedikt, škof

17:00 Stran. v.

18:00

+ Franc Hutevec. obl.

+ Renata Plut

++ Rudi in Vera Rifelj ter hčerka Tatjana, obl.

SOB, 12. marec

Justina, redovnica

18:00

 

+ Zdenka Lozar, obl.

+ Miha Kovačič (dar. družina Špes)

NED, 13. marec

2. postna

Kristina, devica

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ starši Klobučar, obl.

za zdravje Kastelčevih sorodnikov

PON, 14. marec

Matilda, kraljica

18:00

 

+ Matilda Šinkovc

+ Jožica Bregar (dar. Julka)

TOR, 15. marec

Ludovika, redovnica

7:00

18:00

 

za zdravje

+ Janez Burger, obl.

+ Ivan Zupančič (dar. Marija Rožnik, Izola)

SRE, 16. marec

Hilarij in Tacijan

18:00

 

+ Pavle Beg (dar. Pavla in Bojan)

+ Milka Mišjak (dar. družina Petan, Mraševo)

ČET, 17. marec

Patrik, škof

18:00

 

+ Jože Jeriček, obl.

++ Zvone, Irena in starši Vidmar

PET, 18. marec

Ciril Jeruzalemski

17:00 Stran. v.

18:00

 

++ starši Gazvoda in Berkopec, in + Jože Gazvoda

+ Dragica Ilar, 30. dan

+ Franc Šter, obl.

+ Jože Tratnik, obl. ter Ciril in Božo

SOB, 19. marec

Jožef, Jezusov rednik

18:00

 

++ Jože in Pepca Gričar

++ starši Jože in Jožefa Lozar, brat Jože, sestra Jožefa in svak Jože

NED, 20. marec

3. postna

Klavdija, mučenka

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ Janez in Ana Petan, obl.

+ Jožef Turk (dar. družina Turk)

PON, 21. marec

Nikolaj iz Flüe

18:00

 

++ Gabrijela in Franc Tomažin

++ Martin in starši Šašek

TOR, 22. marec

Lea, spokornica

7:00

18:00

++ sorodniki

+ Ivan Kastelic

SRE, 23. marec

Turibij, škof

18:00

 

+ Marija Mevžek (dar. družina Tratnik)

+ Martin Grahek (dar. Štefka Lozar, Črnomelj)

ČET, 24. marec

Dionizij, mučenec

18:00

 

+ Srečko Fridl, obl. in Jože Lebar, obl.

+ Marija Ana Mitić (dar. družina Ranfl)

PET, 25. marec

Gospodovo oznanjene Mariji

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Stanislav Bartolj

+ Vilko Sitar, 30. dan

+ Terezija Petan, obl.

SOB, 26. marec

Larisa, mučenka

18:00

 

++ Marija in Jožef Bartolj; iz druž. Jun in Bartolj

++ starši in iz druž. Vidmar in za zdravje (Vovko)

NED, 27. marec

4. postna

Rupert, škof

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Ciril Hudoklin

+ Marijan Količ (dar. družina Kladnik)

PON, 28. marec

Bojan

19:00

 

+ Jožefa Mervič, 30. dan

+ Karel Gačnik, obl.

TOR, 29. marec

Bertold, redovnik

7:00

19:00

za zdravje

+ Bruno Puhar

SRE, 30. marec

Amadej

19:00

 

+ Viktor Kastelic

++ Alojz in Silva Lovko

ČET, 31. marec

Kornelija, muč.

19:00

 

++ Ciril in iz družine Klemenčič

++ Janez in Vida Rataj

PET, 1. april

Irena in Agapa

18:00 Stran. v.

19:00

+ Franc Medic, obl.

++ Janko in Erika Petravić (dar. druž. Turk)

++ Zvone in Irena Vidmar

SOB, 2. april

Frančišek Paolski

19:00

 

+ Jože Lozar, svakinja Irena in Marija

++ Alojzija Kosmač, starši Kocjan in Miroslav Dragman

NED, 3. april

5. postna

Sikst I., papež

7:00

9:00

10:30

15:00 Ljuben

za žive in pokojne farane

+ Alojz Jakše

+ Amalija Lozar, obl.

+ Justina Pirc, obl.