Avtor: župnik Objavljeno: 4. 04. 2022

Mašni nameni

PON, 4. april

Izidor, škof

19:00

 

++ iz družine Medic, Birčna vas

 

TOR, 5. april

Julijana, redovnica

7:00

19:00

za zdravje v družini Bučar

++ Ivan in Andrej Gazvoda

SRE, 6. april

Viljem, opat

19:00

 

+ Frančiška Božič in ++ Marija in Drago Krajač

++ Gorazd in Peter Plaper

ČET, 7. april

Herman, redovnik

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Ema Kump, 7. dan

+ Cvetka Hrovat

za zdravje

PET, 8. april

Julija, redovnica

18:00 Stran. v.

19:00

++ Štefan, Marija in starši Šurla

+ Janez Marlin (dar. Ani Šegedin)

SOB, 9. april

Hugo, škof

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Bogdan Brunner, 30. dan

+ Marija Mevžek (dar. družina Bojanc)

Mariji v zahvalo (M. J.)

NED, 10. april

6. postna

Ezekiel, prerok

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Milan Lindič (dar. brat Borut)

padli v vojni za Sloveniji in žrtve agresije v Ukrajini

PON, 11. april

Stanislav, škof

19:00

 

+ Franc Hribar

++ Ana in Franc Fink in Franc Hrovat

TOR, 12. april

Viktor, mučenec

19:00

 

+ Rozalija Vesel, 7. dan

+ Štefan Može, obl.

SRE, 13. april

Martin I., papež

 

19:00

 

 

+ Anton Uhan, 7. dan

+ Marija Brunek

++ Slavko in Marija Kastelic

ČET, 14. april

VELIKI ČETRTEK

19:00

 

+ Marijan Šušteršič

na čast Kristusovemu trpljenju in Žalostni Materi Božji za duhovne poklice in za zdravje

PET, 15. april

VELIKI PETEK

19:00

 

obredi velikega petka

 

SOB, 16. april

Bernardka Lurška

19:00

 

++ Gabrijela in Franc Tomažin, obl.

+ Alojzija Žagar, obl.

NED, 17. april

VELIKA NOČ

 

6:30

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Pavle Beg, obl.

++ Mirko Škofič, iz družin Škofič, Jenič in Švalj

PON, 18. april

velikonoč.  ponedeljek

 

8:00 Stran. v.:

9:00

19:00

+ Nevenka Šmajdek, 7. dan

+ Dušan Šegedin

+ Mirko Zupančič in ++ iz družin Staniša in Zupančič

TOR, 19. april

Leon IX:, papež

19:00

 

+ Antonija Kastrevc, 7. dan

+ Zdenka Jakša (dar. prijateljica Slavka)

SRE, 20. april

Teotim, škof

19:00

 

+ Miha Kastrevec, obl.

++ iz družine Hrovat, Irča vas

ČET, 21. april

Anzelm, škof

19:00

 

+ Jožefa Gorenc, 30. dan

+ Miha Kovačič (dar. družina Kladnik)

PET, 22. april

Aleksandra, mučenka

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Peter Žagar, obl.

+ Zvone Vidmar, obl. in + Irena Vidmar

+ Ivan Kovačič (dar. svojci)

SOB, 23. april

Jurij, mučenec

9:00

19:00

++ Cvetka in Jože Poljanec

+ Andrej Burger (dar. brat Jože Burgar)

NED, 24. april

2. velikonočna

bela nedelja

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ Ana In Frančiška Bartolj, obl.

++ Ivan in Rudolf Vidmar

PON, 25. april

Marko, evangelist

19:00

 

+ Marija Kruh, 30. dan

Žalostni Materi Božji v zahvalo

TOR, 26. april

Mati dobrega sveta

7:00

19:00

++ iz družine Šilc

++ iz družine Berus

SRE, 27. april

Hozana

19:00

 

++ Peter in Terezija Mali

+ Marija Ana Mitić (dar. družina Ranfl)

ČET, 28. april

Peter Chanel

19:00

 

+ Franc Grubar, obl.

+ brat Ivan Gorenc

PET, 29. april

Katarina Sienska

18:00 Stran. v.

19:00

++ starši Cirilka in Ivan Šurla ter sin Rado

++ Miro in Hedviga Hrovat, obl.

SOB, 30. april

Jožef Cottolengo

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Ema Kump, 30. dan

+ Boris Rožič, obl.

+ Cvetka Poljanec, obl.

NED, 1. maj

3. velikonočna

Jožef Delavec

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

za dušno in telesno zdravje

++ Anton in Jože Marinčič (dar. soseda Kavšek)