Avtor: župnik Objavljeno: 2. 05. 2022

Mašni nameni

PON, 2. maj

Atanazij, škof

 

19:00

 

 

+ Rozalija Vesel, 30. dan

+ Anton Uhan, 30. dan

+ Renata Plut, obl.

TOR, 3. maj

Filip in Jakob, ap.

7:00

19:00

+ Terezija Beltram

++ iz družine Ude

SRE, 4. maj

Florijan (Cvetko)

19:00

 

+ Frančišek Kotnik, obl.

+ Cvetka Hrovat

ČET, 5. maj

Angel, muč.

19:00

 

++ sosedje Majda, Zinka in Janez

+ Maja Višček

PET, 6. maj

 

18:00 Stran. v.

19:00

+ Franc Bele, obl.

v izročitev in zahvalo Sveti Družini

SOB, 7. maj

Gizela, opatinja

 

18:00 Stran. v.

19.00

 

++ starši in Franc Hrovatič

+ Tone Kralj

+ Frančiška Ravbar (dar. Amalija Vidmar)

NED, 8. maj

4. velikonočna

Bonifacij, papež

 

7:00

9:00

10:30

11:40 Cerovec

za žive in pokojne farane

+ Ivan Kastelic, obl

+ Anton Štine, obl

Žegnanje: za sosesko

PON, 9. maj

Izaija, prerok

19:00

 

+ Antonija Kastrevc, 30. dan

++ Anton in Marija Mali

TOR, 10. maj

Job, sp. mož

7:00

19:00

v zahvalo

+ Karel Gačnik

SRE, 11. maj

Aleksander, papež

19:00

 

za zdravje in srečno življenje za vso družino

+ Andrej Burger (dar. bratranec Lado)

ČET, 12. maj

Leopold Mandić

19:00

 

+ Franc Škrbe

po namenu

PET, 13. maj

Fatimska M. B.

18:00 Stran. v.

19:00

+ Nevenka Šmajdek, 30. dan

+ Janez Petan, obl.

SOB, 14. maj

Bonifacij, muč.

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Jože Može ter starši Može in Žagar

+ Stanko Zorko, obl.

+ Ivan Klobučar, obl.

NED, 15. maj

5. velikonočna

Zofija, muč.

6:30

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

++ Lidija in Alojz Plut

+ Martin Grahek, obl.

PON, 16. maj

Jenez Nepomuk

19:00

 

+ oče Mirko Verbič, obl.

+ Marijan Šušteršič (dar. Marjeta Žagar z druž)

TOR, 17. maj

Jošt, puščavnik

7:00

19:00

za zdravje

+ Ignac Golob (dar. sin Igor)

SRE, 18. maj

Janez I., papež

19:00

 

++ iz družine Gorenc

Žalostni Materi Božji v zahvalo

ČET, 19. maj

Urban I., papež

19:00

 

+ Franc Kopina in ++ iz druž. Pungerčar

++ iz družine Hrovat, Irča vas

PET, 20. maj

Bernardin, duh.

18:00 Stran. v.

19:00

++ Srečko, Martina, in iz družine Golob

za zdravje otrok

SOB, 21. maj

mehiški muč.

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Milka Muhič, 30. dan

++ France in starši Bukovec

+ Srečko Udovč in ++ iz druž. Udovč in Šurina

NED, 22. maj

6. velikonočna

Marjeta, red.

7:00

9:00

10:30

+ Jelka Gačnik, obl.

++ Anton in Frančiška Kocjan

za žive in pokojne farane

PON, 23. maj

 

19:00

 

+ Vladimir Stanešič

+ Milan Lindič (dar. druž. Muhič, NM)

TOR, 24. maj

Marija Pomočnica

7:00

19:00

za zdravje

++ Marija in Rudolf Muhič, stari starši Muhič in Kraševec

SRE, 25. maj

Gregor VII., papež

19:00

 

+ Alojzij Jeriček, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar, sorodniki Vovko, Pavec in Vidmar

ČET, 26. maj

GOSPODOV VNEBOHOD

19:00

 

++ starši Mihalič in Nežka Medle

++ iz družine Turk, Škrjanče

PET, 27. maj

Alojzij Grozde

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ stari starši in starši Ana in Franc Bartolj

+ Branko Vrbinc, obl.

+ Miha Kovačič (dar. družina Hrovatič)

SOB, 28. maj

Ignacij, škof

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Janez Šušteršič (dar. vaščani)

za zdravje

po namenu

NED, 29. maj

7. velikonočna

Maksim Emonski

7:00

9:00

10:30

za žive in pokojne farane

+ Jože Kolenc

+ Rudolf Kulovec, obl.