Avtor: župnik Objavljeno: 1. 08. 2022

Nameni svetih maš

Ponedeljek, 1. 8. – Alfonz Ligvorij, škof  

           + Angela Gorenc (dar. Marija Skala)

           + po namenu

Torek, 2. 8. – Evzebij, ,škof

7:00     ++ Alojzija in Jože Muhič (dar. sestra)

19:00   + Jože Štravs in ++ iz družine Mervar

Sreda, 3. 8. – Lidija, svetopisemska žena

19:00   ++ iz družin Mervar in Grčman

            + Marijan Šušteršič

Četrtek, 4. 8. – Janez Vianej, duhovnik

19:00   v zahvalo Bogu in angelu varuhu

Petek, 5. 8. – Marija Snežna (Nives)

18:00   Stran. v.: + Marija Bartolj, obl.

19:00   + Ignac Golob (dar. sin Igor)

            po namenu

Sobota, 6. 8. – Jezusova spremenitev na gori

19:00   + France Bukovec, obl.

            + Martina Vidmar

Nedelja, 7. 8. – 19. nedelja med letom

7:00     za žive in pokojne farane

9:00     + Jože Kastrevc

            po namenu

Ponedeljek, 8. 8. – Dominik, ustanovitelj dominikancev

19:00   ++ Marjeta in Jože Bojanc

            + Miha Kovačič (dar. družina Vodnik)

Torek, 9. 8. – Terezija (Edith Stein), redovnica in mučenka

7:00     ++ Martina in Francelj Cimprič (dar. sestra)

19:00   + Andrej Burger (dar. nečaki Marko, Mateja in Anja z družinami)

Sreda, 10. 8. – Lovrenc (Lovro), mučenec

19:00   za zdravje in srečno življenje za vso družino

            po namenu

Četrtek, 11. 8. – Klara (Jasna), devica

7:00     po namenu

19:00   + Janez Novak, obl.

            + Vilko Sitar (dar. družina Cemič)

Petek, 12. 8. – Ivana Šantalska, redovnica

18:00   Stran. v.: + Janez Jakše in ++ iz družin Jakše, Golob in Šraj

19:00   ++ starši in bratje Berkopec in Marija Sekula

            + Ivan Zupančič, obl. in ++ sorodniki

Sobota, 13. 8. – Hipolit in Poncijan, mučenca

19:00   ++ Jožefa, Alojz, Cvetka in Jože Poljanec

            + Martin Zupančič, obl.

Nedelja, 14. 8. – 20. nedelja med letom

7:00     za žive in pokojne farane

9:00     + Alojz Blažič, obl.

            + Franc Hrovatič (dar. Marija Bartolj, Lakovnice)

Ponedeljek, 15. 8. – Marijino vnebovzetje

7:00     za žive in pokojne farane

9:00     + Marija Grahek

+ Alojz Lovko, obl. in + Silva Lovko

Torek, 16. 8. – Rok, spokornik

7:00     po namenu

19:00   + Danica Selšek

Sreda, 17. 8. – Hijacint, redovnik

19:00   + Jožefa Mervič (dar. družina Berkopec)

            ++ prijatelji

Četrtek, 18. 8. – Helena (Alenka), cesarica

19:00   po namenu

            ++ sorodniki

Petek, 19. 8. – Janez Eudes, duhovnik

18:00   Stran. v.: + Janez Šušteršič, obl.

19:00   + Metod Plut, obl.

            + Martin Gačnik, obl.

Sobota, 20. 8. – Bernard, opat

19:00   + Božo Verstovšek, obl.

            za zdravje

Nedelja, 21. 8. – 21. nedelja med letom

7:00     za žive in pokojne farane

            za duše v vicah

9:00     + Janez Bučar, obl.

Ponedeljek, 22. 8. – Devica Marija Kraljica

19:00   ++ starši Kavšek, obl.

            + Milan Lindič (dar. družina Vesel)

Torek, 23. 8. – Roza iz Lime, devica

19:00   + Andrej Kastelic

            po namenu

Sreda, 24. 8. – Jernej, apostol

19:00   + mama Ana Verbič, obl.

            po namenu

Četrtek, 25. 8. – Ludvik Kralj

19:00   + Frančiška Rous, obl.

            + Jože Perko, obl. in + Mirko Pašič, obl.

Petek, 26. 8. – Tarzicij, mučenec

18:00   Stran. v.: + Bogdan Brunner (dar. družina Blažič)

19:00   + Franc Škrbe, obl.

            + Martin Grahek

Sobota, 27. 8. – Monika, mati sv. Avguština

19:00   ++ starši in sin Gorenc

            + Branko Čretnik, obl.

Nedelja, 24. 8. – 22. nedelja med letom; Avguštin, škof

7:00     za žive in pokojne farane

9:00     + Amalija Gregorič, obl. in ++ iz družine Gregorič