Avtor: župnik Objavljeno: 29. 08. 2022

Mašni nameni

PON, 29. avgust

Muč. J. Krstnika

19:00

 

++ iz družine Judež

+ Janez Resman, 30. dan

TOR, 30. avgust

Feliks (Srečko), muč.

7:00

19:00

za zdravje

+ Ana Mervar, Avstralija (dar. družina Štravs)

SRE, 31. avgust

Pavlin, škof

19:00

 

+ Marjan Količ, obl.

++ starši in iz družine Junc

ČET, 1. september

Egidij (Tilen)

7:00

19:00

za modre odločitve

++ iz družine Kastelic

PET, 2. september

Marjeta, devica

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Neža Golob, ++ iz druž. Golob, Šraj, Jakše

+ Slavvko Vidmar, obl.

++ Vilko Sitar in oče Marijan Sitar

SOB, 3. september

Gregor Veliki, papež

19:00

 

+ Angela Razpotnik

+ Stane Kavšek

NED, 4. september

23. med letom

Rozalija, devica

 

 

7:00

9:00

 

10:30

10:30 Cerovec

+ Stane Žagar, obl.

++ Jožefa in Ivan Kovačič

++ Zvone in Irena Vidmar in starši Vidmar

za žive in pokojne farane

+ Bogdan Brunner (dar. pevci iz Stran. vasi)

PON, 5. september

Mati Terezija

19:00

 

++ iz družine Jeriček

+ Martin Doblehar

TOR, 6. september

Zaharija, prerok

7:00

19:00

++ iz družine Medic

+ Gabrijela Tomažin, obl. in + Franc Tomažin

SRE, 7. september

Regina, mučenka

19:00

 

++ Milan in Majda Hrastar

+ Marijan Šušteršič

ČET, 8. september

Rojstvo D. Marije

7:00

19:00

za otroke, ki niso mogli živeti

++ redovnica Jacinta in duhovnik Jože Prešeren

PET, 9. september

Peter Klaver, red.

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Jožefa Mervič in + Alojz Šimc, obl.

+ Slavko Cimermančič, 30. dan

+ Ciril Zupančič

SOB, 10. september

Nikolaj Tolentinski

19:00

 

+ Ignac Golob, obl.

+ Marija Mevžek, obl. in za zdravje

NED, 11. september

24. med letom

Bonaventura, red.

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

+ Franc Kopina in ++ iz druž. Pungerčar

v zahvalo za zakon

+ Janez Fink, obl.

PON, 12. september

Marijino ime

19:00

 

++ Peter in Gorazd Plaper

+ Andrej Burger (dar. družina Špes)

TOR, 13. september

Janez Zlatousti

7:00

19:00

+ Ivan Mervar, 7. dan

+ Fenja Mejboom

SRE, 14. september

Povišanje sv. Križa

19:00

 

++ iz družine Gorenc

+ Franc Brunek

ČET, 15. september

Žalostna M. Božja

7:00

19:00

+ Jožefa Mervič (dar. soseda Gazvoda)

za zdravje in srečno življenje za vso družino

PET, 16. september

Kornelij in CIprijan

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Janez in Jožefa Golob, obl.

+ Štefka Dolinar, 30. dan

++ iz družine Kompan

SOB, 17. september

Robert Bellarmino

19:00

 

++ Greta in Janez Fink

++ starši Vesel in iz družine Vesel

NED, 18. september

25. med letom

Jožef Kupertinski

 

 

7:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

++ starši, sestre, brat Vidmar, Birčna vas

+ Bojan Vovk in ++ iz družine Štine

+ Jože Gazvoda, obl.

+ Ivan Bukovec (dar. družina Cvetković)

PON, 19. september

Januarij, mučenec

19:00

 

+ Rudi Gliha, obl.

+ Danijel Vintar (dar. vnuk Nejc)

TOR, 20. september

korejski mučenci

7:00

19:00

++ iz družine Lisac

+ Franc Vidmar, obl.

SRE, 21. september

Matej, apostol

19:00

 

++ Ana in Anton Grahek, Lokve

++ Marija in Franc Šušteršič in Franc Gazvoda

ČET, 22. september

Mavricij, mučenec

 

7:00

19:00

 

po namenu

+ Darinka Zupančič, 30. dan

++ Zvone in Irena Vidmar

PET, 23. september

pater Pij

18:00 Stran. v.

19:00

+ Cirilka Šurla (dar. Milena)

+ Miha Kastrevc

SOB, 24. september

Anton M. Slomšek

19:00

 

+ Božidar Vesel

NED, 25. september

26. med letom

Sergij, menih

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

++ Branko in starši Vrbinc

+ Jože Može, obl.

+ Ivan Mervar, 30. dan