Avtor: župnik Objavljeno: 26. 09. 2022

Nameni svetih maš

PON, 26. september

Kozma in Damjan

19:00

 

++ iz družine Berus

++ Alojzija in Ana Šušteršič

TOR, 27. september

Vincencij

7:00

19:00

 

za zdravje

++ iz druž. Smrekar, Bernarda in sin Jože ter spomin na Matjaža

SRE, 28. september

Venčeslav, muč.

19:00

 

++ Urška in Jože Vesel

++ iz družine Vidmar, Birčna vas in za zdravje

ČET, 29. september

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

9:00

18:30

 

po namenu (M. T.)

+ Mihaela Resman

++ Vincenc in iz družine Foršček

PET, 30. september

Hieronim, duhovnik

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Štefan in Marija Šurla, obl.

+ Ana Jakše, 7. dan

v zahvalo za podarjeno življenje

SOB, 1. oktober

Terezija Deteta Jezusa

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Aberih Kupec, 7. dan

+ Ernest Peklar, obl. in Marija Ana Peklar

++ Karel in Neža Kastrevc

NED, 2. oktober

27. med letom

Župnijsko žegnanje

7:00

10:00

 

za žive in pokojne farane

+ Tone Pavlin, obl.

+ Franc Mervar, obl.

PON, 3. oktober

Gerard, opat

18:00

 

+Alojz Plut, obl.

+ Milan Lindič

TOR, 4. oktober

Frančišek Asiški

7:00

18:00

+ Terezija Beltram

+ Slavko Pavlenč, obl. in + Alojzij Pavlenč

SRE, 5. oktober

Marija Favstina, red.

18:00

 

++ Zofija in Jože Punčuh

+ Alojzija Grahek in hčerka Romana

ČET, 6. oktober

Bruno

7:00

18:00

++ iz družin Lekše in Petelin

+ Jože Gričar in Bruno Puhar

PET, 7. oktober

Rožnovenska M. Božja

 

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

 

+ Franc Hrovatič, obl.

+ Marija Pavlakovič, 7. dan

++ iz družine Petan

za zdravje Kastelčevih sorodnikov

SOB, 8. oktober

Benedikta, mučenka

18:00

 

+ Franc Kulovec, obl.

+ Magdalena Cirilka Šurla, obl.

NED, 9. oktober

26. med letom

Abraham in Sara

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

++ iz družine Bračko in sorodniki

+ Jožefa Mervič (dar. družina Travnik)

+ Franci Gorenc, obl.

PON, 10. oktober

Florencij, mučenec

18:00

 

+ Antonija Kastrevc (dar. soseda Brulc)

 

TOR, 11. oktober

Janez XXIII., papež

7:00

18:00

po namenu (M. T.)

++ iz družine Pastrana

SRE, 12. oktober

Maksimilijan Celjski

18:00

 

+ Martina Vidmar

po namenu

ČET, 13. oktober

Koloman, mučenec

7:00

18:00

po namenu

v dober namen (L. S.)

PET, 14. oktober

Kalist i:, papež

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Amalija Medic, obl.

++ Ivan in Rudolf Vidmar, obl.

za zdravje in srečno življenje za vso družino

SOB, 15. oktober

Terezija Avislka

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

prošnja maša (Lakovnice)

+ Simon Bradač, obl.

po namenu (E. L.)

NED, 16. oktober

29. med letom

Marjeta Alacoque

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

++ iz družine Petan

++ iz družine Kotnik, Frančišek in starši

+ Bogdan Brunner (dar. družina Hrovatič)

PON, 17. oktober

Ignacij Antiohijski

18:00

 

+ Ana Jakše, 30. dan

++ iz družine Mervar in Grčman

TOR, 18. oktober

Luka, evangelist

7:00

18:00

po namenu

po namenu

SRE, 19. oktober

Pavel od križa

18:00

 

+ Jožica Pirnar

++ Zvone in Irena Vidmar

ČET, 20. oktober

Irena, mučenka

7:00

18:00

po namenu (M. T.)

++ iz družine Golob in Miklič

PET, 21. oktober

Uršula, devica

17:00 Stran. v.

18:00

++ iz družine Nemanič in Urbas

za blagoslov novega veroučnega, šolskega in študentskega leta

SOB, 22. oktober

Janez Pavel II., papež

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Janez Bučar (dar. družina Hutevec)

+ Milan Lindič, obl.

+ Anton Lojk, obl.

NED, 23. oktober

30. med letom

Janez Kapistran

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

++ Franc Bojanc in Franc Stojnić

+ Ignac Golob

++ iz družine Koprivnik

PON, 24. oktober

Anton M. Klaret

18:00

 

po namenu

 

TOR, 25. oktober

darinka, mučenka

7:00

18:00

++ starši in iz družine Jakše

++ iz družine Škof in sorodniki

SRE, 26. oktober

Lucijan, mučenec

18:00

 

+ Marija Pavlakovič, 30. dan

++ Franc in iz družine Vovko in za zdravje

ČET, 27. oktober

Sabina Avilska

18:00

 

++ iz družine Lampe

za duše v vicah

PET, 28. oktober

Simon in Juda Tadej

17:00 Stran. v.

18:00

+ Cirilka Šurla

za poseben namen

SOB, 29. oktober

Mihael Rua, red

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Nevenka Šmajdek (dar. botrca z družino)

++ Albin in Alojzija Staniša

po namenu (Š. M.)

NED, 30. oktober

31. med letom

Marcel, mučenec

 

 

7:00

9:00

 

10:30

 

++ Leopold, Angela in Jože Vidmar, Petane

++ Franc, Justina in iz družine Golob

+ Aberih Kupec, 30. dan

+ Matilda Šinkovc, obl.

za žive in pokojne farane