Avtor: župnik Objavljeno: 1. 11. 2022

Številka 8

 

Škofova zahvala
Vsako leto se na zahvalno nedeljo Bogu in ljudem zahvaljujemo za vse milosti in darove, ki jih prejemamo. Tudi novomeški škof se je v svoji zahvali spomnil na vse, ki se na različne načine spomnite na druge ljudi in živite tudi za Cerkev. Najprej se zahvaljuje upokojenemu škofu msgr. Andreju Glavanu, vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Nato pa nadaljuje: »Zahvaljujem se zavzetim laičnim sodelavcem, ki po župnijah skupaj s svojimi duhovniki gradite Božje kraljestvo. Samo Bog ve, koliko časa, prizadevanja in sposobnosti darujete za rast naše krajevne Cerkve. Na poseben način hvala vsem bolnim in trpečim, ki na tako edinstven način dodajate svoj delež, ko darujete svoje trpljenje in molitev za vse nas. Naj naše skupno delo obrodi sadove tudi v novih duhovnih poklicih novomeške škofije. V tem pastoralnem letu namenjamo posebno pozornost katehistinjam in katehistom, ki z vnemo in gorečnostjo oznanjate evangelij otrokom in
mladostnikom ter sooblikujete različne župnijske skupine. Prav področje kateheze prepoznavamo kot tisti del oznanjevanja, kjer je vloga laikov izjemno pomembna, kjer se aktivno vključujete ter s preizkušeno vero, življenjskimi izkušnjami in modrostjo bogatite življenje župnije in Cerkve. Bog povrni tistim, ki ste se na ta način že vključili v katehetsko delo. Drugi pa lepo povabljeni, da morda tudi tako razvijate svoje talente. Ne nazadnje se Bogu zahvaljujem tudi za pričevanje svetnikov, tokrat posebej za zgled blaženega Alojzija Grozdeta, saj bomo v letu 2023 praznovali 100-letnico njegovega rojstva (27. maj 1923) in 80-letnico njegove mučeniške smrti (1. januar 1943). Pogled na življenje svetnikov nas navdihuje s hvaležnostjo za vse milosti, ki jih prejemamo po njihovi priprošnji, in za zgled, s katerim nas usmerjajo k temeljnemu razlogu naše hvaležnosti Bogu, to je k daru večnega Življenja.«
Tej škofovi zahvali se pridružujeva tudi vaša duhovnika. Bog naj vam poplača za vso vašo skrb in dobra dela, ki nama jih izkazujete. Hvala vsem, ki ste naju že povabili na obisk, kosilo, klepet itd. Hvaležna sva vam za vašo pozornost. Priporočava se še naprej.
Kakor je običajno, bo na zahvalno nedeljo darovanje za župnika. Za gospoda kaplana pa bo darovanje eno nedeljo v spomladanskem času. To bosta edina ofra v celem letu, ki bosta namenjena duhovnikoma. Vsa ostala darovanja pri svetih mašah v celem letu pa so namenjena za cerkev in razne potrebe in namene v cerkvi.

Obvestila
V ponedeljek, 31. oktobra 2022, ob 20 h bo na pokopališču v Ločni molitev mladih za rajne. Lepo vabljena tudi mladina iz naše župnije.

Svete maše na praznik vseh svetih:
- v Šmihelu ob 7 h, 9 h in 10.30. Po polenajsti maši sprevod na pokopališče v Šmihelu, kjer bo še molitev za rajne in blagoslov grobov; 
- v Stranski vasi bo maša ob 10.30, po njej pa molitev za rajne na pokopališču in blagoslov grobov;
- v Srebrničah bo maša ob 14 h, po njej pa molitev za rajne na pokopališču in blagoslov grobov. Sveto mašo bo daroval novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje. 
Molitev rožnih vencev za duše v vicah bo ob 17 h v župnijski cerkvi.

Svete maše na verne duše:
- v pokopališki kapeli v Šmihelu ob 8 h, po njej molitev za rajne na pokopališču in blagoslov grobov;
- v Stranski vasi ob 17 h in po njej molitev za rajne na pokopališču in blagoslov grobov;
- v Šmihelu ob 18 h.

Obisk bolnih in ostarelih po domovih bo v petek, 4. novembra 2022, v dopoldanskem času.

Redno krščevanje v mesecu novembru bo v nedeljo, 20. novembra 2022. Priprava na krst bo v sredo, 16. novembra 2022, ob 17 h v Šmihelu.

Seja Župnijskega  pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 21. november 2022, po večerni sveti maši. 

S 1. novembrom 2022 začenjamo sprejemati svete maše za novo leto. 

Adventna delavnica
V soboto, 26. novembra 2022, ob 10 h bomo imeli adventno delavnico, pri kateri bomo izdelovali adventne venčke. Vabljeni otroci, mladina in starši. S seboj prinesite svečke, okraske, obroče. Nekaj zelenja bo na voljo, lahko pa ga prinesete tudi s seboj. 
 

Bralci Božje besede
6. 11. 2022

7 h: Monja Pust in Mihael Blatnik
9 h: Marjeta Žagar in Janez Jerič
10.00: Zorka Hrovat in Iztok Kavšek
13. 11. 2022
7 h: Sonja Muhič in Dominik Hrovat
9 h: Urška Hrovatič in Darja Bartolj
10.30: Katja Lozar in Bernard Brudar
20. 11. 2022
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Ivanka Železnik in Marta Šuštarič
10.30: Marija Plut in Terezija Balkovec
27. 11. 2022
7 h: Nataša Hrovat in Jožica Kapš
9 h: Mateja Jaklitsch in Miran Kolenc
10.30: Tadeja in Andrej Špes

Cerkev v Stranski vasi v mesecu novembru čistijo in krasijo verniki iz  Rakovnika.

Namenitev dela dohodnine za donacije
Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Med njimi je tudi naša župnija. S tem ne boste plačali nič več. To je tisti del vaše dohodnine, ki bo v vsakem primeru šel za donacije in ga lahko vi sami razporedite, komur želite. Če tega dela ne boste razdelili sami, ga bo razdelila država. Razdelijo pa ga lahko tudi takšnim nevladnim organizacijam, ki niso ravno blizu vrednotam kristjanov. Vsi tisti, ki ste obrazec izpolnili že lansko leto, pa ga letos ne želite spreminjati, ni potrebno storiti ničesar. V mesecu decembru bodo v cerkvi in na spletni strani naše župnije na voljo obrazci in jih boste lahko izpolnili. Lahko jih oddate župniku in jih bomo skupaj oddali na pristojni finančni urad. Lahko ga oddate tudi na portalu e-davki. Hvala vsem, ki ste ta del dohodnine namenili župniji že v lanskem letu. Iz tega vira je župnija dobila 710,44 €. Tudi s tem vašim darom smo uredili delček zvonika naše župnijske cerkve. Bog poplačaj.

Vsi, ki načrtujete poroko, pravočasno opravite tudi pripravo na krščanski zakon. V Novem mestu bo naslednja priprava 18.–20. in 25.–27. novembra 2022, začetek ob 18 h. Obvezno se prijavite na elektronski naslov: gregor.lotric@rkc.si.