Avtor: župnik Objavljeno: 27. 11. 2022

Mašni nameni

PON, 28. november

Katarina Labouré

18:00

 

+ Franc Stepan, obl.

++ Jožefa in Jožef Murn in Frančiška Rom

TOR, 29. november

Santurin, mučenec

7:00

18:00

za duše v vicah

+ Štefan Šušteršič, obl.

SRE, 30. november

Andrej, apostol

18:00

 

+ Jože Škoda, obl.

+ Marija Šušteršič

ČET, 1. december

Eligij, škof

7:00

18:00

za duše v vicah

po namenu (M. Š.)

PET, 2. december

Vivijana, mučenka

17:00 Str. v.

18:00

+ Marija Marjanovič, obl.

za zdravje (Anica Smrekar)

SOB, 3. december

Frančišek Ksaver

17:00 Str. v.

18:00

++ iz družine Ucman

+ Elizabeta Smrke roj. Gliha, Drska

NED, 4. december

2. adventna

Barbara, mučenka

 

 

7:00

9:00

 

10:30

10:30 Str. v.:

za žive in pokojne farane

++ Terezija in Ivan Lindič

++ iz družine Jerman

++ Zdravko, Bogomil in Viktorija Mežnaršič

žegnanje: za soseko

PON, 5. december

Savo, opat

18:00

 

+ Slavko Gorenc, 7. dan

+ Ivanka Jeriček, obl.

TOR, 6. december

Nikolaj (Miklavž)

18:00

 

+ Jožefa Mervič (dar. Đurđa Zupančič)

 

SRE, 7. december

Ambrož, škof

18:00

 

+ Marija Krese, obl.

v zahvalo

ČET, 8. december

Brezmadežna Marija

7:00

18:00

za duše v vicah

+ Štefan Može

PET, 9. december

Valerija, mučenka

17:00 Str. v.

18:00

+ Milka Muhič (dar. vnučka Irena z družino)

+ Andrej Burger, obl.

SOB, 10. december

Judita, SP žena

 

17:00 Str. v.

18:00

 

+ Ema Kump (dar. družina Vodopivec)

+ Ivan Gorenc, obl.

za blagoslov (L. B.)

NED, 11. december

3. adventna

Damaz I., papež

 

7:00

9:00

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Bojan Vovk in ++ iz družine Štine

+ Maja Gorenc, obl.

++ Dragica Jenič, Cirilka Šurla in iz družin Jenič in Šurla

PON, 12. december

Amalija, mučenka

 

18:00

 

 

+ Hedvika Kruh, obl.

++ iz družine Fink

v zahvalo

TOR, 13. december

Lucija, devica

7:00

18:00

za duše v vicah

+ Franc Kopina, obl. in ++ iz druž. Pungerčar

SRE, 14. december

Janez od Križa

18:00

 

+ Danica Priselac, obl.

+ Marija Škulj, obl.

ČET, 15. december

Drinske mučenke

7:00

18:00

za duše v vicah

++ Marija in Ivan Klobčar, Boričevo

PET, 16. december

Albina, mučenka

17:00 Str. v.

18:00

++ Filip in Marija Pirc, obl.

+ Zdravko Tkalčec, obl.

SOB, 17. december

Lazar iz Betanije

18:00

 

+ Lojze Kočevar, obl.

++ Alojzij in Albina Hrovat, obl.

NED, 18. december

4. adventna

Malahija, prerok

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

+ Ljubiva Padišič, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar

++ starši Kavšek, Brod

PON, 19. december

Urban III., papež

18:00

 

++ Danica in Stane Gašperšič, obl.

+ Ana Jakše (dar. Tadeja Juršič)

TOR, 20, december

Evgen, mučenec

7:00

18:00

za duše v vicah

+ Marijan Šušteršič

SRE, 21. december

Peter Kanizij, duh.

18:00

 

+ Ivan Gazvoda, obl. in + Andrej Gazvoda

za zdravje in srečno življenje za vso družino

ČET, 22. december

Frančiška Cabrini

7:00

18:00

za duhovne poklice

+ Ivan Zaharija, obl.

PET, 23. december

Janez Kancij

 

17:00 Str. v.

18:00

 

+ Dušan Kren, obl.

+ Peter Brulc, obl.

+ Franc Junc, obl.

SOB, 24. december

sveti večer

18:00

 

+ Dima Dragiša, 30. dan

živi in ++ iz družin Paternoster in Strmljan

NED, 25. december

BOŽIČ

Virgil in Modest

 

 

0:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Slavko Vidmar

+ Jože Klobučar in ++ iz druž. Golob in Klobučar

+ Marija Kastelic, obl.

+ Judita Resman

PON, 26. december

Štefan, diakon

 

9:00

9:00 Str. v.

18:00

++ Silva in Alojz Lovko

++ Štefan in Marija Šušteršič

+ Ana Zorko, obl.

TOR, 27, december

Janez, apostol

7:00

18:00

po namenu

+ Angela Derganc

SRE, 28. december

nedolžni otroci

18:00

 

++ sestra Malka Muc in svak Stane

 

ČET, 29. december

David, kralj

7:00

18:00

po namenu

za zdravje

PET, 30. december

SVETA DRUŽINA

 

17:00 Str. v.

18:00

 

+ Nevenka Šmajdek (dar. družina Gradišar)

+ Slavko Gorenc, 30. dan

++ starši Kobe

SOB, 31. december

Silvester, papež

18:00

 

+ Štefka Dolinar (dar. sosedje iz Drske)

 

NED, 1. januar

Marija sveta Božja Mati

 

 

9:00

 

10:30

 

+ Marija Zupančič, obl.

+ Janez Vidergar, obl.

++ iz družin Kavšek in Kmet

+ Stane Lisac, obl.