Sveti večer

»Ne bojte se! Glejte, oznanjamo vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito v plenice in položeno v jasli.«  Pastirji so verovali, podali so se na pot in našli, kakor so jim povedali angeli.

Na sveti večer  pri sv. maši so skrivnost Jezusovega učlovečenja, od angelovega oznanjenja Mariji, pa vse do njegovega rojstva v Betlehemskem hlevu, pod vodstvom s. Marije, doživeto uprizorili naši veroučenci, v  pesmi ob sodelovanju župnijskega otroškega zbora, dveh mladih inštrumentalistov na orglah in trobenti ter dramski uprizoritvi evangeljskih  dogodkov.

Otroci so sprejeli izziv, dan na prvi pogled iz preprostega nastopa v božični igri, s svojo iskrivostjo in živahnostjo  tudi oni postanejo oznanjevalci božične skrivnosti veselja in upanja za ta naš čas. Tudi za otroke lahko rečemo, podali so se na pot učenja, vživljanja in vere ter se dotaknili mnogih src.

Sprejmimo tudi mi novorojenega Odrešenika predvsem takrat, ko nam bo sredi življenjskih dogodkov pokazal, da se pot iz Betlehema ne ustavi v Egiptu, ne v Nazaretu, niti v puščavi, ne ob njegovih mnogoterih čudežih, ampak, da njegova pot na kateri se nahajamo kristjani, vodi preko križa v vstajenjsko jutro.

s. Marija Zabret