Avtor: župnik Objavljeno: 4. 01. 2023

Mašni nameni

PON, 2. januar

Bazilij in Gregor

18:00

 

+ Sandra Muhič, 7. dan

+ Štefka Zupančič, 30. dan

TOR, 3. januar

Jezusovo ime

7:00

18:00

po namenu

++ Milan, Alenka in Suzana Blatnik

SRE, 4. januar

Angela, redovnica

 

18:00

 

 

+ Duško Kvartuh, 7. dan

+ Anica Zupančič, 30. dan

v zahvalo za službo

ČET, 5. januar

Simeon, pušč.

7:00

18:00

++ dobrotniki, sorodniki in prijatelji

++ iz družine Judež

PET, 6. januar

Sv. Trije kralji

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Marija Opara (dar. pevci iz Stranske vasi)

+ Alojz Vesel, 7. dan

++ Jože in Antonija Kastrevc

SOB, 7. januar

Rajmund, duh.

18:00

 

+ Alojzij Muhič, obl

+ Jože Ucman, obl.

NED, 8. januar

Jezusov krst

Severin, opat

 

 

7:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ papež Benedikt XVI.

+ Marjan Gregorčič, 7. dan

++ Ivan in Kaja Dražetič

+ Martina Vidmar, obl.

PON, 9. januar

Julijan, mučenec

18:00

 

+ Irena Klemenčič, obl.

++ iz družine Junc

TOR, 10. januar

Gregor Niški, škof

7:00

18:00

po namenu

++ Slavko in Alojzij Pavlenč in ++ iz družin Pavlenč in Smolič

SRE, 11. januar

Pavlin Oglejski

18:00

 

+ Jože Može, obl.

++ iz družine Rauh

ČET, 12. januar

Tatjana, mučenka

7:00

18:00

++ starši Mihalič in Antonija Mohar

+ Marija Dogenik, obl.

PET, 13. januar

Hilarij, škof

17:00 Stran. v.

18:00

+ Franc Bartolj, obl.

+ Ivan Bukovec (dar. Ivan Bukovec z družino)

SOB, 14. januar

Oton, redovnik

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ljudmila Muhič (dar. vnuk Boštjan)

+ Danijel Vintar

++ starši in star starši Peklar, Pleško in Znanc

NED, 15. januar

2. med letom

Absalom, škof

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

+ Ciril Zupančič, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar

+ Janez Resman (dar. sošolci iz gimnazije)

PON, 16. januar

Marcel , papež

18:00

 

+ Antonija Kastrevc (dar. družina Škrbe)

 

TOR, 17. januar

Anton, puščavnik

18:00

 

+ Zdenka Lozar

 

SRE, 18. januar

Marjeta Ogrska

18:00

 

+ Jože Gričar, obl.

 

ČET, 19. januar

Makarij, opat

18:00

 

++ Fani in Danica Selšek

 

PET, 20. januar

Fabijan, Boštjan

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Zdenka Primc, 30. dan

+ Sandra Muhič, 30. dan

v zahvalo Mariji za varstvo

SOB, 21. januar

Neža (Janja)

17:00 Stran. v.

18:00

+ Janez Bučar, obl.

Mariji v zahvalo (M.  J.)

NED, 22. januar

3. med letom

Vincencij, muč.

 

 

7:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Silva Lovko, obl. in + Alojz Lovko

++ Milka in Jože Mišjak

+ Franc Gorenc, obl.

+ Rozalija Vesel (dar. družina Poglajen)

PON, 23. januar

Henrik, duhovnik

18:00

 

+ Alojz Vesel, 30. dan

+ Alojz Hrovat, obl. in ++ starši Mali

TOR, 24. januar

Frančišek Saleški

7:00

18:00

++ starši Nežka in Janez Božič, Gor. Suhadol

+ Anica Kocijančič, obl.

SRE, 25. januar

Spreob. apostola Pavla

18:00

 

+ Mirko Ravbar, obl.

+ Stane Kavšek, obl.

ČET, 26. januar

Timotej in Tit

7:00

18:00

++ iz družine Lekše in Petelin

++ Marija in Vinko Krhne

PET, 27. januar

Angela Merici

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ema Kump (dar. druž. Barič, Šentjernej)

+ Duško Kvartuh, 30. dan

++ iz družine Medic

SOB, 28. januar

Tomaž Akvinski

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Franc Hutevec, obl.

+ Miha Bobnar, obl.

++ Erika in Janko Petravič (dar. družina Turk)

NED, 29. januar

4. med letom

Valerij, škof

 

7.00

9.00

 

10.30

za žive in pokojne farane

+ Elizabeta Perašin, obl.

+ Franc Vovko, obl.

++ Ana Vesel in Franc Marko