Avtor: župnik Objavljeno: 29. 01. 2023

Mašni nameni

PON, 30. januar

Martina, mučenka

18:00

 

+ Marjan Gregorčič, 30.dan

++ Jože in Ana Urbančič

TOR, 31. januar

Janez Bosco

7:00

18:00

+ Terezija Beltram, obl.

za uspešno operacijo

SRE, 1. februar

Brigita Irska

18:00

 

+ Jože Poljanec, obl.

v zahvalo za zdravje (M. L.)

ČET, 2. februar

Svečnica

7:00

18:00

v zahvalo

++ Mile in Ana Marijan

PET, 3. februar

Blaž, mučenec

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

++ Franc in Marija Medic

+ Jože Klemenčič, obl.

+ Ivan Bukovec (dar. družina Cvetković)

SOB, 4. februar

Oskar, škof

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Nevenka Šmajdek (dar. botrca z družino)

+ Alojz Poljanec, obl.

+ Bojan Bobnar, obl.

NED, 5. februar

5. med letom

Agata, devica

 

 

7:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Nevenka Jazbec, 7. dan

++ Alojz, Marija in Jože Jerič

+ Emilija Lovrin, 30. dan

+ Ana Božič, obl. in iz družine Božič

PON, 6. februar

Pavel Miki

18:00

 

+ Danijel Vintar (dar. soseda Zupančič)

++ prijatelji

TOR, 7. februar

Koleta (Nika), redovnica

7:00

18:00

v zahvalo

+ Mirko Zupančič, obl. in ++ starši Zupančič

SRE, 8. februar

Hieronim, redovnik

18:00

 

+ Slavko Poglajen, obl.

++ Pija in Bruno Puhar

ČET, 9. februar

Apolonija, mučenka

7:00

18:00

za duhovne poklice

+ Alojz Jakše, obl.

PET, 10. februar

Sholastika, redovnica

17:00 Stran. v.

18:00

+ Marija Opara (dar. družina Jenič)

++ Neža in Karel Kastrevec

SOB, 11. februar

Lurška Mati Božja

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Cirilka Šurla (dar. družina Jakše)

+ Slavka Košmerl

++ Rudolf in Marija Muhič ter red. s. Darija Kulovec

NED, 12. februar

6. med letom

Evlalija, mučenka

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

za zdravje

+ Rudolf Žagar, obl. in stari starši Žagar

+ Jožefa Kovačič, obl.

PON, 13. februar

Kristina,

18:00

 

++ Branka Poček in Renata Bevc, obl.

po namenu

TOR, 14. februar

Valentin (Zdravko)

7:00

18:00

v zahvalo

+ Pavle Pleško, obl. in ++ iz družine Pleško

SRE, 15. februar

Klavdij, redovnik

18:00

 

++ Zvone in Irena Vidmar, Stanka in Anton Mervar

++ Franc in Kristina Kotnik

ČET, 16. februar

Julijama, muč.

7:00

18:00

po namenu

+ Matija Gazvoda, obl.

PET, 17. februar

Aleš, spokornik

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ana Bele, obl.

++ iz družine Perašin

++ Mirko in Hedvika Hrovat

SOB, 18. februar

Frančišek Clet, mučenec

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ljudmila Muhič (dar. vnuk Franci)

++ iz družine Jordan

+ Anton Hrovat, obl.

NED, 19. februar

7. med letom

Bonifacij, škof

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

+ Jožef Golob, obl.

++ Jože in Terezija Rozman

+ Stane Lisac

PON, 20. februar

Leon Sicilski, škof

18:00

 

+ Amalija Burger, obl.

++ stari starši Puhar, Štrumbelj, Potočar in Gričar

TOR, 21. februar

Peter Damiani, škof

7:00

18:00

po namenu

+ Ciril Klemenčič, obl. in ++ iz družine Klemenčič

SRE, 22. februar

Pepelnica

18:00

 

+ Ciril Plut, obl.

++ iz družine Petan

ČET, 23. februar

Polikarp, škof

7:00

18:00

v zahvalo

++ iz družine Gorenc

PET, 24. februar

Matija, apostol

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

++ starši Berkopec in Gazvoda

++ Matija, Marija in Martin Grahek

++ Vilko in Marjan Sitar, obl.

SOB, 25. februar

Alojzij in Kalist

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Janez Bučar (dar. vaščani Rajnovšč)

+ Anton Rudman, 30. dan

++ Marija in Franc Brunek

NED, 26. februar

1. postna

Aleksander, škof

 

7.00

9.00

 

10.30

za žive in pokojne farane

++ Alojzij in Jožefa Mervič, obl.

+ Ana Jakše (dar. družina Vidmar)

+ Marija Derganc, obl.

PON, 27. februar

Gabrijel Žalostne Matere Božje

18:00

 

++ Ana in Milan Klobčar

po namenu

TOR, 28. februar

Osvald, škof

7:00

18:00

po namenu

++ Anica in Franc Avsec

SRE, 1. marec

Albin (Zorko), škof

18:00

 

+ Angela Gorenc, obl.

++ Zvone in Irena Vidmar

ČET, 2. marec

Neža Praška

7:00

18:00

v zahvalo

+ Marija Strasberger (dar. bratranci in sestrične iz Lj)

PET, 3. marec

Kunigunda

17:00 Stran. v.

18:00

+ Zdenka Primc

++ iz družine Lisac

SOB, 4. marec

Kazimir

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ema Kump (dar. Zdenka Bartolj z družino)

++ iz družine Lokar

+ Marijan Šušteršič (dar. Janez Pirc z družino)

NED, 5. marec

2. postna

Hadrijan, mučenec

 

7.00

9.00

 

10.30

za žive in pokojne farane

++ Anica in Frančiška Bartolj in iz družine Bartolj

++ iz družine Kastelic, Vrh pri Ljubnu

+ Anton Uhan