Avtor: župnik Objavljeno: 6. 03. 2023

Mašni nameni

PON, 6. marec

Miroslav, opat

18:00

 

+ Nevenka Jazbec, 30. dan

+ Ignac Golob (dar. žena Rozi)

TOR, 7. marec

Perpetua in Felicita

7:00

18:00

v zahvalo

++ iz družin Višček in Uhan

SRE, 8. marec

Janez od Boga

18:00

 

++ Antonija in Igor Sodja

 

ČET, 9. marec

Frančiška Rimska

 

7:00

17:00 Stran. v.

18:00

za zdravje (B. M.)

+ Ana Šoštarič, 7. dan

++ starši in Franc Hrovatič

PET, 10. marec

40.mučencev

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Bogdan Brunner, obl.

++ iz družine Golobič

+ Anton Uhan (dar. Dare Lavrič z družino)

SOB, 11. marec

Benedikt, škof

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Alojz Kump, 7. dan

+ mama Veronika, oče Rudi in hčerka Tatjana Rifelj

+ Ivan Gorenc

NED, 12. marec

3. postna

Justina, redovnica

 

 

7:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Justina Pirc, obl. in + Franc Pirc

+ Matilda Šinkovc

+ Zdenka Lozar, obl.

za zdravje (L. B.)

PON, 13. marec

Kristina, muč.

18:00

 

++ starši Klobučar

+ Milan Lindič (dar. družina Gašper)

TOR, 14. marec

Matilda, kraljica

18:00

 

+ Ivan Burger, obl.

za zdravje Kastelčevih sorodnikov

SRE, 15. marec

Ludovika, red.

18:00

 

++ Zvone, Irena in starši Vidmar

po namenu

ČET, 16. marec

Hilarij in Tacijan

7:00

18:00

v dober namen (B. M.)

++ iz družin Slabe, Bezeg, Brezovar in sestra Majda

PET, 17. marec

Patrik, škof

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Marija Opara (dar. družina Hrovatič)

+ Dušan Šegedin, obl.

+ Jože Jeriček, obl.

SOB, 18. marec

Ciril Jeruzalemski

 

17:00 Stran. v.

18:00

 

+ Ljudmila Muhič (dar. vaščani)

+ Jože Turk

za zdravje

NED, 19. marec

4. postna

Jožef, Jezusov Rednik

 

7:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

++ Jože in Antonija Kastrevc

++ Jože in Pepca Gričar

+ Dominik Vesel

++ starši Jože in Jožefa Lozar, brat Jože, sestra Jožefa, svak Jože

PON, 20. marec

Klavdija, muč.

18:00

 

+ Franc Šter, obl.

++ Martin in starši Šašek

TOR, 21. marec

Nikolaj iz Flüe

7:00

18:00

+ Andreja Mikolič (dar. družina Špes)

++ Gabrijela in Franc Tomažin

SRE, 22. marec

 

18:00

 

+ Peter Zajc, 30. dan

+ Ani Šegedin, 30. dan

ČET, 23. marec

Turibij, škof

7:00

18:00

v zahvalo

+ Duško Kvartuh

PET, 24. marec

Katarina Švedska

17:00 Stran. v.

18:00

+ Franc Hrovatič (dar. Zdenka Bartolj z družino)

+ Srečko Fridl, obl.

SOB, 25. marec

Gos. oznanjenje

17:00 Stran. v.

18:00

+ Alojz Kump, 30. dan

+ Frančišek Kotnik

NED, 26. marec

5. postna - tiha

Larisa, mučenka

 

7:00

9:00

10:30

14:00 Ljuben

+ Aldo Šinkovec, obl.

++ Janez in Ana Petan, obl., Mraševo

+ Terezija Petan, obl.

po namenu (križev pot in sv. maša)

PON, 27. marec

Rupert, škof

19:00

 

++ iz družine Hrovat, Irča vas

 

TOR, 28. marec

Bojan

7:00

19:00

v zahvalo

++ iz družin Mervar in Pavlin

SRE, 29. marec

Bertold, red.

19:00

 

+ Ciril Hudoklin

++ iz družine Berus

ČET, 30. marec

Amadej

 

7:00

18:00 Stran. v.

19:00

++ iz družine Vesel (Š)

+ Ana Šoštarič, 30. dan

++ Alojz in Silva Lovko

PET, 31. marec

Kornelija, muč.

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Janez in Vida Rataj

++ Ciril in iz družine Klemenčič

+ Viktor Kastelic

SOB, 1. april

Irena in Agapa

18:00 Stran. v.

19:00

+ Franc Medic, obl.

++ iz družine Pastrana

NED, 2. april

6. postna - cvetna

Frančišek Paolski

 

 

7.00

9.00

 

10.30

 

za žive in pokojne farane

++ Frančiška Božič ter Drago in Marija Krajač, obl.

+ Majda Hrastar

++ Jože Lozar, svakinji Irena in Marija

++ Alojz in Živko Gačnik