Avtor: župnik Objavljeno: 3. 04. 2023

Mašni nameni

PON, 3. april

Sikst I., papež

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Frančiška Bučar, 7. dan

+ Ana Jakše

+ Milan Lindič

TOR, 4. april

Izidor, škof

7:00

19:00

v zahvalo

+ Alojz Jakše

SRE, 5. april

Julijan, redovnik

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Marijan Muhič, 30. dan

++ iz družine Kopina in Pungerčar

za zdravje in srečno življenje za vso družino

ČET, 6. april

VELIKI ČETRTEK

19:00

 

++ iz družine Koprivnik

++ iz družin Golob in Miklič

PET, 7. april

VELIKI PETEK

15:00

19:00

križev pot

obredi velikega petka

SOB, 8. april

Julija, redovnica

19:00

 

+ Štefka Dolinar (dar. sosedje iz Drske)

v zahvalo za odrešenje

NED, 9. april

VELIKA NOČ

 

 

6:30

 

9:00

10:30

za žive in pokojne farane za

zdravje (M)

+ Rozalija Vesel (dar. družina Zakrajšek)

vsi ++ sorodniki

PON, 10. april

Ezekiel, prerok

9:00

10:30

++ Jože in Antonija Kastrevc

po namenu

TOR, 11. april

Stanislav, škof, muč.

19:00

 

v zahvalo na čast Mariji Pomagaj za srečno operacijo

za zdravje (G)

SRE, 12. april

Viktor, muč

19:00

 

+ Franc Hribar

++ Ana in Franc Fink

ČET, 13. april

Martin I., papež

18:00

 

++ iz družine Sodja

po namenu                           

PET, 14. april

Valerijan, mučenc

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Bogdan Brunner (dar. družina Blažič)

++ Mirko in Hedvika Hrovat, obl.

++ iz družine Plut

SOB, 15. april

Helena, kneginja

 

 

9:00 birma

18:00 Stran. v.

19:00

 

za birmance

+ Nevenka Šmajdek, obl.

+ Alojzija Žagar, obl. in ++ stari starši Kovačič

++ Alojzija Kosmač, starši Kocjan in Antonija Šlibar

NED, 16. april

2. velikonočna - bela; Božjega usmiljenja

Bernardka Lurška

 

7:00

9:00

 

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Štefan Može, obl.

+ Alojz Jeriček, obl.

++ Gabrijela in Franc Tomažin

+ Janko Popovič in + Karolina Pezdirc

PON, 17. april

Rudolf, mučenec

19:00

 

+ Pavle Beg, obl.

za zdravje

TOR, 18. april

Apolonij, mučenec

7:00

19:00

za duše v vicah

++ Milka Muhič, obl. in Janez Muhič

SRE, 19. april

Leon IX., papež

19:00

 

+ Miha Kastrevc, obl.

++ iz družine Turk, Škrjanče

ČET, 20. april

Teotim, škof

7:00

19:00

++ iz družine Vesel, Š

+ Cvetka Hrovat

PET, 21. april

Anzelm, škof

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Zdenka Muhič (dar. vaščani)

+ Franc Mervar

+ Jožefa Mervič (dar. Đurđa Zupančič)

SOB, 22. april

Aleksandra, muč.

18:00 Stran. v.

19:00

+ Marijan Muhič (dar. Anica Gazvoda)

+ Peter Žagar, obl. (dar. žena Frančiška)

NED, 23. april

3. velikonočna

Jurij, mučenec

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

++ Zvone Vidmar, obl. in Irena Vidmar

+ Slavko Gorenc (dar. vaščani)

+ Amalija Lozar, obl.

PON, 24. april

Fidelis, duhovnik

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Frančiška Bučar, 30. dan

+ Marta Mohorko, 30. dan

+ Danijel Vintar

TOR, 25. april

Marko, evangelist

7:00

19:00

za duše v vicah

++ Rudolf in Ivan Vidmar

SRE, 26. april

Dominik in Gregor

19:00

 

+ Ivan Bukovec, obl. (dar. druž. Bukovec)

za zdravje in srečno življenje za vso družino

ČET, 27. april

Hozana, devica

19:00

 

+ Henrik Špes

+ Marija Strasbergar (dar. bratranci in sestrične)

PET, 28. april

Peter Chanel

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Janez Bučar (dar. sestra Anica z družino)

+ Franc Grubar, obl.

+ Andreja Mikolič (dar. družina Špes)

SOB, 29. april

Katarina Sienska

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Štefan in Marija Šurla in starši Šurla

za nove duhovne poklice

po namenu

NED, 30. april

4. velikonočna

Pij V., papež

7.00

9.00

10.30

+ Pavle Kapš (dar. teta Anica Grahek)

+ Cvetka Poljanec, obl.

za srečen porod