Gospod usmili se

Pri slednjem delu se v dialogu med mašnikom in ljudstvom obračamo na Gospoda Boga, ki je naslovljen v vsaki osebi posebej: prvi Gospod usmili se na Boga Očeta, drugi na Boga Sina v osebi Jezusa Kristusa in tretji vsklik, ki se glasi ponovno »Gospod usmili se« na Svetega Duha. 

Ta del svete maše je starodaven, posebno mesto mu je dal papež Gelazij, ki je na tem mestu postavil 18 prošenj (ektenja), na katera je ljudstvo odgovarjalo »Kyrie eleison«. Besede v nas spodbujajo, k sprejemanju Boga, kot našega Gospod in vsemogočnega Boga, ki se mu zatekamo z milo prošnjo. V želji da bi nas Gospod gotovo uslišal v naši prošnji in sprejel v kesanju naših grehov, se ti izreki ponavljajo. Nekoč so se ponavljali trikrat ali večkrat, danes pa to ponazorimo zgolj v dialogu. Gospod usmili se velja za stalni mašni del, ki se lahko poje, zato pogosto pride do dialoga med zborom in ljudstvom, ali med delom zbora in vsem zborom. Tu veljajo številne glasbene priredbe, ki pomagajo k dviganju našega duha. Poleg ponavljajočih se besed »Gospod ali Kristus usmili se« lahko v posameznem bogoslužnem času vključimo tudi stavek s primerno vsebino, k temu pa smo povabljeni predvesm v spokornih časih (adventa in posta), ko ti stavki nadomeščajo skupno kesanje.