Avtor: župnik Objavljeno: 26. 04. 2023

Mašni nameni

PON, 1. maj

Jožef, delavec

 

9:00

 

19:00

+ Marija Dragman, 7. dan

po namenu

+ Alojzija Jakše, 30. dan

TOR, 2. maj

Atanazij Veliki, škof

19:00

 

+ Renata Plut, obl.

 

SRE, 3. maj

Filip in Jakob

18:00 Stran. v.

19:00

+ Rudi Žagar, 7. dan

++ iz družine Ude

ČET, 4. maj

Florijan, mučenec

19:00

 

za duše v vicah

+ Frančišek Kotnik

PET, 5. maj

Angel, mučenec

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ stari starši Ana in Franc Bartolj

+ Štefanija Litrop, 7. dan

+ Milan Lindič (dar. družina Petan)

SOB, 6. maj

Dominik Savio

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Franc Bele, obl.

++ iz družine Mišjak

+ Nevenka Jazbec (dar. teta Mimi)

NED, 7. maj

5. velikonočna

Gizela, opatinja

 

 

7:00

9:00

 

10:30

10:30 Cerovec

za žive in pokojne farane za

+ Stanislav Lindič

za blagoslov in zdravje v družini

+ Marija Horvatič in starši Gašper

žegnanje za sosesko

PON, 8. maj

Bonifacij, papež

19:00

 

+ Živko Golobinek

 

TOR, 9. maj

Izaija, prerok

7:00

19:00

za duše v vicah

++ Janja, Ida in sorodniki Samida

SRE, 10. maj

Job, sp mož

19:00

 

+ Jože Jerič, obl.

za zdravje in srečno življenje za vso družino

ČET, 11. maj

Majul, mučenec

7:00

19:00

za duše v vicah

+ Janez Resman, obl.

PET, 12. maj

Leopold Mandić

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Marija Opara, obl.

+ Franc Škrbe, obl.

+ Dušku Kvartuh

SOB, 13. maj

Fatimska Mati Božja

18:00 Stran. v.

19:00

+ Nevenka Šmajdek (dar. Martina Gradišar)

+ Danijel Vintar, obl.

NED, 14. maj

6. velikonočna

Bonifacij, mučenec

 

7:00

9:00

10:30

 

za žive in pokojne farane

+ Janez Petan, obl.

+ Stanko Zorko, obl. in Ana Zorko

++ Veronika in Ivan Klobučar

PON, 15. maj

Zofija, mučenka

19:00

 

prošnja maša (Šmihel)

++ Srečko Udovč in iz družin Udovč in Šurina

TOR, 16. maj

Janez Nepomuk

7:00

19:00

++ starši Mihalič in hčerka Tončka

+ Martin Grahek, obl.

SRE, 17. maj

Jošt, puščavnik

19:00

 

+ Mirko Verbič, obl.

++ iz družine Redek

ČET, 18. maj

Gospodov vnebohod

7:00

19:00

za spreobrnjenje grešnikov

++ iz družine Hrovat, Irča vas

PET, 19. maj

Urban I., papež

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Nevenka Šmajdek (dar. Joži Gazvoda, Vinja  vas)

+ Branko Vrbinc, obl.

+ Ignac Golob (dar. vnuk Uroš)

SOB, 20. maj

Bernardin, duhovnik

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ iz družin Hutevec in Medic

+ Alojzij Muhič

za zdravje otrok

NED, 21. maj

7. velikonočna

Evgen, škof

 

7:00

9:00

 

10:30

+ Jelka Gačnik, obl.

++ Marija in Rudolf Muhič ter stari starši Muhič in  Kraševec

za prvoobhajance

+ Henrik Špes

PON, 22. maj

Marjeta, redovnica

19:00

 

+ Marija Dragman, 30. dan

++ Marija Bukovec in iz družine Zadražnik, za zdravje

TOR, 23. maj

Renata, spokornica

7:00

19:00

+ Terezija Beltram

+ Ivan Bukovec (dar. družina Bukovec, Mraševo)

SRE, 24. maj

Marija Pomagaj

19:00

 

++ Ivan Kastelic in starši Šmajdek

za zdravje

ČET, 25. maj

Gregor VII., papež

 

7:00

Stran. v.:

19:00

za spreobrnjenje grešnikov

+ Rudi Žagar, 30. dan

++ Zvone in Irena Vidmar ter sorodniki Zupančič, Vovko, Pavec in Vidmar

PET, 26. maj

Filip Neri, duhovnik

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Ana Šoštarič

+ Agata Vidmar, 30. dan

+ Jože Kolenc

SOB, 27. maj

Alojzij Grozde

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Mirko Škofič, Nevenka Petrovič in iz družin Škofič in Ivček

+ Jožef Kovačič, obl.

+ France Bukovec in starši, obl.

NED, 28. maj

BINKOŠTI

Ignacij, škof

 

7.00

9.00

10.30

 

za žive in pokojne farane

po namenu

za blagoslov v družini

v zahvalo in priprošnjo za zdravje