Avtor: župnik Objavljeno: 28. 05. 2023

Mašni nameni

PON, 29 maj

Marija Mati Cerkve

19:00

 

++ Štefan, Jože, Ivana in Nana Jakše

++ Ferdinand, Marjeta in Jurij Mohorko

TOR, 30. maj

Kancij, mučenec

7:00

19:00

za spreobrnjenje grešnikov

+ Ana Jakše (dar. družina Klobčar, Boričevo)

SRE, 31. maj

Obisk. D. Marije

19:00

 

+ Štefanija Litrop, 30. dan

+ Alojzij Pavlenč, obl. in ++ iz druž. Pavlenč in Smolič

ČET, 1. junij

Justin, mučenec

7:00

19:00

za duše v vicah

++ Mirko in Hedvika Hrovat

PET, 2. junij

Marcelin in Peter

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

++ Ljudmila in Martin Turk

+ Ivan Golob, obl.

+ Ivan Hrovat

SOB, 3. junij

Ugandski muč.

18:00 Stran. v.

19:00

+ Zdenka Primc

++ Fani in Ivan Matoh

NED, 4. junij

SVETA TROJICA

Frančišek Caracciolo

 

7:00

9:00

10:30

 

za žive in pokojne farane za

+ Greta Fink, obl.

+ Janez Bartolj, obl.

v priprošnjo in zahvalo za zvestobo

PON, 5. junij

Bonifacij, škof

19:00

 

+ Jože Božič, 30. dan

+ Danijel Vintar

TOR, 6. junij

Norbert, škof

7:00

19:00

za spreobrnjenje grešnikov

za mir na svetu

SRE, 7. junij

Robert, opat

19:00

 

++ Ana in Jože Jakša

+ Alojz Vesel (dar. družina Duh)

ČET, 8. junij

Sveto Rešnje telo in kri

7:00

19:00

 

za duše v vicah

+ Marija Šušteršič, obl.

+ Marjeta Jaklitsch

PET, 9. junij

Primož in Felicijan

18:00 Stran. v.

19:00

++ iz družin Urbas in Nemanič

+ Pavel Žagar, obl.

SOB, 10. junij

Bogumil, škof

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Zvone Erjavec, 30. dan

+ Janez Marlin

za zdravje in modre odločitve

NED, 11. junij

10. med letom

Barnaba, apostol

 

7:00

9:00

 

10:30

za žive in pokojne farane

+ Alojz Kočevar

+ Nevenka Jazbec (dar. Fani Škoda, Ljubljana)

po namenu

PON, 12. junij

Eskil, mučenec

19:00

 

+ Marija Šter, obl.

+ Henrik Špes (dar. družina Burger)

TOR, 13. junij

Anton Padovanski

7:00

19:00

za spreobrnjenje grešnikov

++ iz družine Jerič

SRE, 14. junij

Valerij in Rufin

19:00

 

++ Franc in starši Bukovec, botri in bratranec

++ Zvone in Irena Vidmar ter Slavko Vidmar

ČET, 15. junij

Vid, mučenec

7:00

19:00

za nove duhovne poklice

+ Marija Stepan, obl.

PET, 16. junij

Srce Jezusovo

18:00 Stran. v.

19:00

+ Ludvik Medic, obl.

+ Ciril Plut

SOB, 17. junij

Marijino Srce

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

poljska sv. maša (Birčna vas)

+ Branko Čretnik

+ Ignac Golob

NED, 18. junij

11. med letom

Marko in Marcelijan, mučenca

 

7:00

9:00

 

10:30

10:30 Ljuben

za žive in pokojne farane

+ Viktor Kastelic, obl.

++ Anton in starši Gašper

++ Marija in Jožef Bartolj, obl.

žegnanje: za sosesko

PON, 19. junij

Romuald, opat

19:00

 

+ Martina Foršek, obl. in ++ iz družine Foršek

+ Milan Lindič (dar. družina Vesel)

TOR, 20. junij

Silverij, papež

7:00

19:00

po namenu

+ Jožefa Lozar, obl.

SRE, 21. junij

Alojzij, redovnik

19:00

 

+ Alojzij Pavlenč in ++ iz družine Pavlenč in Smolič

++ iz družine Jakše

ČET, 22. junij

Tomaž More

7:00

19:00

po namenu

za zdravje in srečno življenje za vso družino

PET, 23. junij

Jožef Cafasso

18:00 Stran. v.

19:00

+ Marija Opara

+ Jože Brudar

SOB, 24. junij

Rojstvo Janeza Krstnika

18:00 Stran. v.

19:00

+ Nevenka Šmajdek (dar. Jože Gazvoda, Vinja vas)

Mariji v zahvalo (M. J.)

NED, 25. junij

12. med letom

Viljem, opat

 

7.00

9.00

10.30

 

za žive in pokojne farane

++ Marija in Jože Burger in Marija Ana Mitić

+ Slavko Gorenc (dar. vaščani)

++ Slavko in Ivanka Hrovat

PON, 26. junij

Ciril, škof

19:00

 

+ Duško Kvartuh (dar. sestra Boža z družino)

po namenu

TOR, 27. junij

Ema Krška

7:00

19:00

za duše v vicah

+ Anica Zupančič (dar. brat Anton)

SRE, 28. junij

Irenej, škof

19:00

 

++ starši Berkopec in bratje ter Marija Sekula

ČET, 29. junij

Peter in Pavel

7:00

19:00

po namenu

++ starši Jože in Barica Petric

PET, 30. junij

prvi rimski mučenci

 

18:00 Stran. v.

19:00

 

+ Alojz Kump (dar. družina Vodopivec)

++ Marija in Matija Grahek

za srečno vrnitev domov

Sob, 1. julij

Estera, sp. žena

 

18:00 Stran. v.

 

19:00

 

++ iz družine Šurla, Stranska vas in ++ Cvetka in Alojz Rozman, Grosuplje

+ iz družine Kastelic

+ Ignac Golob (dar. vnuk Uroš)

NED, 2. julij

13 med letom

Ptujskogorska Mati Božja

 

7.00

9.00

 

10.30

10:30 Cerovec

za žive in pokojne farane

++ Franc in Amalija Gregorič in iz druž. Gregorič

++ Marija in Rudolf Muhič ter Milan Lindič

po namenu

prošnja sveta maša (Lakovnice)