Avtor: župnik Objavljeno: 5. 06. 2023

Aleluja in evangelij

Vrhunec besednega bogoslužja je prebiranje evangeljskih odlomkov. Pred evangeljskim odlomkom se pripravimo s petjem aleluje. Aleluja pomeni »slavi Boga«. Ker je to radosten spev takoj, ko ga zaslišimo, vstanemo in s tem nakažemo našo pozornost in pripravljenost poslušati evangeljske besede, ki sledijo spevu aleluja. Če obhajamo slovesnost ali praznujemo praznik, je primerno, da med alelujo počastimo evangeljsko knjigo s tem, da jo bralec slovesno prinese ob spremstvu asistence ministrantov s svečami in kadilnico v sprevodu okoli oltarja, kjer se jo na ambonu iz spoštovanja tudi pokadi. Evangelij se oznanja in ne bere, pred tem pa je tisti, ki oznanja dolžan zmoliti tiho molitev: »Gospod očisti mi srce in ustnice, da bom vredno oznanjal tvoj evangelij«. Mesto oznanila je ambon. Pred oznanilom duhovnik ali diakon, zapoje pozdrav »Gospod z vami« in iz katerega evangelija je besedilo: »Iz svetega evangelija po...«. Evangelij je potrebno oznaniti dostojno, jasno in spoštljivo. Po zaključku se dostavi stavek: »To je Kristusov evangelij«. Na to ljudstvo odgovori »Hvala tebi Kristus!«. Po koncu oznanila duhovnik ali diakon poljubi evangeljsko besedilo in moli: »Evangeljske besede naj izbrišejo naše grehe.«

V primeru slovesnosti se evangeljsko knjigo postavi na častno mesto.