Avtor: župnik Objavljeno: 25. 06. 2023

Darovanje

Evharistično bogoslužje je drugi del svete maše in je sestavljen iz: darovanja, hvalospeva, evharistične molitve, obhajilnega obreda in sklepom s poobhajilno prošnjo.

Na začetku darovanja smo povabljeni, da na oltar položimo svoje prošnje, trpljenje in skrbi. Ministranti najprej razgrnejo prtiče, ki zagotovijo, da se nobena drobtinica ali kapljica, kasneje posvečenega kruha ali vina, ne izgubi. Nato prinašajo najprej darove kruha in vina, kamor se pomeša kapljico vode s tiho molitvijo »Po skrivnosti te vode in vina, naj postanemo deležni božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave«. Vsak dar se posebej povzdiguje in če ni petja duhovnik moli molitev »Hvaljen Bog Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, naj nam postane kruh življenja«. In podobno za vino. Nato si duhovnik v znamenje spokornosti umije roke. Tudi ob tem tiho moli »Gospod sprejmi nas ponižne in skesane, naj ti ugaja naša daritev« in »Izmij, Gospod mojo krivdo in očisti me grehov«. Ob slovesnejših bogoslužjih se darove, oltar in duhovnika pokadi s kadilom, ki po eni strani odganja hude duhove, po drugi pa počasti posamezno prvino in daje zavest božje prisotnosti. Darovanje lahko opravimo na slovesnejši način, da prinašamo darove k oltarju. Ostale darove, ki jih darujejo verniki, postavimo na, za to pripravljeno mesto, da se kasneje uporabijo za potrebe Cerkve ali skrb za uboge.