Župnija danes

Današnja župnija Novo mesto - Šmihel obsega področje na desnem bregu Krke od Srebrnič do novomeške bolnišnice in se razteza do vrha Ljubna in prek Cerovca do Pogancev ter ob Težki vodi nazaj do Krke. Vasi in kraji, ki spadajo v župnijo so: Birčna vas, Boričevo, Brod, Dolenje Lakovnice, Gorenje Mraševo, Gorenje Lakovnice, Irča vas, Jama, Jedinščica, Mali Podljuben, Petane, Pogance, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Regrča vas, Ruperč vrh, Srebrniče, Stranska vas, Škrjanče pri Novem mestu, Šmihel, Veliki Podljuben, Volavče in Vrh pri Ljubnu.

Danes šteje župnija okoli 6 000 katoličanov, prebivalcev pa 9 000. Verska statistika iz leta 1966 pove, da je bilo nedeljnikov 515, leto kasneje, po odcepitvi župnije Novo mesto - Sv. Lenart, pa sta bila 402 nedeljnika. Število nedeljnikov je raslo iz leta v leto in v letu 2005 doseglo število 900.

V letu 2005 je bilo v župniji krščenih 63 otrok, prvo sveto obhajilo je prejelo 37 otrok, zakrament svete birme pa 50 birmancev. Sveti zakon je sklenilo 8 parov. V letu 2014/2015 je bilo krščenih 31 otrok, pri prem svetem obhajilu je bilo 25 otrok, pri birmi pa 27 birmancev.

Tudi pobožnosti, ki se jih verniki udeležujejo v celotnem cerkvenem letu, kažejo na to, da mnogi še vedno niso pozabili na Boga. Predvsem je dobro obiskana adoracija oz. skupna molitev pred Najsvetejšim vsak ponedelek, četrtek in petek pol ure pred večerno sveto mašo.

Župljani Župnije Novo mesto - Šmihel zaupamo v varstvo našega nebeškega zavetnika svetega nadangela Mihaela, ki nam s svojim imenom (Kdo je kakor Bog) kaže na veličino tistega od katerega prejemamo vse kar imamo.