Krst

Krst otroka prijavite v župnijski pisarni, kjer bomo vpisali vse podatke za krstno knjigo.
Doma izpolnite Družinsko prijavnico, ki jo dobite na tukaj ali kliknete na sliko na desni strani.
Krsti so vsako četrto nedeljo v mesecu ob 11.30 po sveti maši, če ni določeno drugače. 

V mesecu juliju bo krščevanje v nedeljo, 29. julija 2018 ob 10 h. 

V mesecu juliju in avgustu ne bo dekanijske priprave na krst, zato se jo udeležite že 20. junija 2018 ob 19 h v Šmihelu.

Primerno je tudi, da je krst med sveto mašo. Starši, ki bi želeli, da je vaš otrok krščen med sveto mašo, to povejte duhovniku ob prijavi krsta v župnijski pisarni.

Dekanijska priprava na krst v letu 2018:
V Šmihelu v dvorani Baragovega zavoda:

- 21. februarja ob 19 h,
- 18. aprila ob 19 h,
- 20. junija ob 19 h,
- 17. oktobra ob 19 h,
- 12. decembra ob 19 h

V Šmarjeti v župnijski cerkvi:
- 21. marec ob 19 h,
- 16. maja ob 19 h,
- 19. septembra ob 19 h,
- 21. novembra ob 19 h.