Krst

Krst otroka prijavite v župnijski pisarni, kjer bomo vpisali vse podatke za krstno knjigo.
Doma izpolnite Družinsko prijavnico, ki jo dobite na tukaj ali kliknete na sliko na desni strani.
Krsti so vsako četrto nedeljo v mesecu ob 11.30 po sveti maši, če ni določeno drugače. 

Primerno je tudi, da je krst med sveto mašo. Starši, ki bi želeli, da je vaš otrok krščen med sveto mašo, to povejte duhovniku ob prijavi krsta v župnijski pisarni.

Zaradi vseh prazničnih nedelj, ki bodo v mesecu aprilu, v tem mesecu izjemoma ne bo krščevanja in bo prvo nedeljo v mesecu maju, to je 5. maja 2019. 
Prav tako se bo v mesecu maju krščevanje prestavilo za en teden in bo v nedeljo, 2. junija 2019. Redno junijsko krščevanje bo v nedeljo, 23. junija 2019. 

 

Dekanijska priprava na krst v letu 2019:
V Šmihelu v dvorani Baragovega zavoda:

- 20. februarja ob 19 h,
- 10. aprila ob 19 h,
- 19. junija ob 19 h,
- 16. oktobra ob 19 h,
- 11. decembra ob 19 h

V Šmarjeti v župnijski cerkvi:
- 20. marec ob 19 h,
- 15. maja ob 19 h,
- 18. septembra ob 19 h,
- 20. novembra ob 19 h.