Krst

Krst otroka prijavite v župnijski pisarni, kjer bomo vpisali vse podatke za krstno knjigo.
Doma izpolnite Družinsko prijavnico, ki jo dobite na tukaj ali kliknete na sliko na desni strani.
Krsti so vsako četrto nedeljo v mesecu ob 11.30 po sveti maši, če ni določeno drugače. 

V nedeljo, 25. novembra 2018 bo v Novem mestu zaključek misijona in bo sveta maša ob 10 h v Športni dvorani Leona Štuklja. Zato bo krščevanej eno nedeljo prej, 18. novembra 2018. Vsi, s katerimi smo se že pogovarjali za krst v nedeljo, 25. novembra 2018, pokličite v župnijsko pisarno na telefonsko številko 07 33 23 122 ali pišite na elektronsko pošto: zupnija.nm-smihel@rkc.si. Hvala za razumevanje!

Krščevanje v mesecu decembru bo 16. decembra 2018.

Primerno je tudi, da je krst med sveto mašo. Starši, ki bi želeli, da je vaš otrok krščen med sveto mašo, to povejte duhovniku ob prijavi krsta v župnijski pisarni.

Dekanijska priprava na krst v letu 2018:
V Šmihelu v dvorani Baragovega zavoda:

- 21. februarja ob 19 h,
- 18. aprila ob 19 h,
- 20. junija ob 19 h,
- 17. oktobra ob 19 h,
- 12. decembra ob 19 h

V Šmarjeti v župnijski cerkvi:
- 21. marec ob 19 h,
- 16. maja ob 19 h,
- 19. septembra ob 19 h,
- 21. novembra ob 19 h.