Skavti v Šmihelu

Zametki skavtstva so se v Novem mestu pojavili nekje jeseni leta 1997, ko se je okrog deset zagretih, takrat še ne skavtov, zbralo in sestankovalo o tem, da bi ustanovili skavtsko skupino. Ideja je prerasla v dejanje in tako so 13. decembra 1997 na slovesnih zaobljubah v eni izmed treh novomeških far – Šmihelu zaobljubili prvi novomeški skavti. Z januarjem 1998 so ustanovili vse tri veje (VV, IV in PP) in pričeli z rednimi srečanji. Julija istega leta so za zaključek skavtskega leta izpeljali prvi poletni tabor novomeških skavtov, ki je potekal na Ratežu. Za nami je sedaj že kar cela serija zimovanj in poletnih taborov. Med redne letne dejavnosti naj uvrstimo tudi spomladanske ekološke akcije, obisk ljudi s posebnimi potrebami ter starejših občanov, raznos lučke miru, pripravo mladinskega miklavževanja, vrečanje - žakljanje po zasneženih Gorjancih ter kopico takšnih in drugačnih izhodov ... Prvo soboto v mesecu se steg zbere na skupnem srečanju in dopoldan navadno zaključimo s sveto mašo.

Naš steg danes zajema okoli 100 skavtinj in skavtov, ki se srečujejo na rednih tedenskih srečanjih. Srečujemo se v skavtski sobi, v prostorih šmihelske kaplanije, predvsem pa tudi na prostem. Več o skavtih stega Novo mesto 1, si lahko preberete na http://novo-mesto1.skavt.net/.