Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 15. 03. 2015

Številka 6

Obvestila
Teden družine
obhajamo v tednu med praznikom svetega Jožefa in Gospodovim oznanjenjem. Letos vas še posebej vabim, da še posebej molimo za družine in ohranitev vrednote družine.

Na 5. postno nedeljo, 22. marca 2015, boste lahko dobili oljčne vejice, ki nam jih bodo priskrbele župnije iz slovenske Istre. Dar, ki ga boste ob tem dali, bo namenjen župnijam v slovenski Istri.

Na tiho nedeljo bo pobožnost križevega pota po poti k podružnični cerkvi na Ljubnu. Ob 14 h se zberemo pri križu, ob koncu križevega pota pa bo sveta maša v cerkvi na Ljubnu.

Srečanje svetopisemske skupine bo v sredo, 25. marca 2015, po večerni sveti maši. Vabljeni k branju knjige Božje besede.

Hrano in ostale gospodinjske potrebščine za fante v skupnosti Cenacolo iz Škocjana bomo zbirali do cvetne nedelje. Bog poplačaj!

Na cvetno nedeljo, 29. marca 2015, popoldan bomo iz naše župnije poromali na Škofjeloški pasijon. Odhod avtobusa iz Šmihela bo ob 13.30.

Pred veliko nočjo bomo bolnikom in ostarelim zakramente prinašali na dom v sredo, 1. aprila 2015. Če bi še kdo želel prejeti zakramente, vendar ne more v cerkev, to čim prej sporočite v župnišče.

Dekanijska priprava na krst bo v Šmihelu v Baragovem zavodu 18. marca 2015 ob 19 h, v Šmarjeti v župnijski cerkvi pa 22. aprila 2015 ob 20 h.

Krščevanje v mesecu marcu bo v nedeljo, 22. marca 2015, med sveto mašo ob 10.30, v mesecu aprilu pa 26. aprila 2015 po polenajsti sveti maši. Predhodno se starši in botri udeležite dekanijske priprave na krst. Z rojstnim listom in družinsko knjižico pa se oglasite v župnišču.

Sestanek za starše letošnjih birmancev  ob pripravi na slovesnost svete birme bo v četrtek, 26. marca 2015, ob 18.30 v župnijski cerkvi.

Ure bomo na poletni čas prestavili ponoči iz 28. na 29. marec 2015. Ure večernih svetih maš pa se na 19. uro prestavijo s 6. aprilom 2015.

Veliki teden
Cvetna nedelja
Veliki teden se začne z nedeljo Go-spodovega trpljenja ali cvetno nede-ljo, ko se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov butar, oljčnih vejic in ostalega zelenja.

Veliki četrtek je spominski dan svete maše, ki jo je Jezus obhajal pri svoji zadnji večerji in dan ustanovitve duhovništva. Večerna sveta maša bo ob 19 h.

Veliki petek je spomin Jezusovega trpljenja in krute smrti. Kristjane nas zavezuje strogi post. Ob 15 h, ob uri Jezusove smrti, bo v župnijski cerkvi pobožnost križevega pota. Zvečer so slikoviti obredi velikega petka, ki se bodo začeli ob 19 h.
Ta dan bo tudi začetek devetdnevnice pred nedeljo Božjega usmiljenja, ki bo vsak dan po večerni sveti maši, na veliko noč pa po jutranji.

Velika sobota je zelo bogata: ob 6 h se zberemo v župnijski cerkvi pod korom, kjer bo blagoslov vode, nato pa  še blagoslov ognja. Cel dan vabljeni, da prihajate v župnijsko cerkev molit k Jezusu, ki leži v grobu.
Osrednja slovesnost velike sobote je velikonočna vigilija (ob 19.30) z blagoslovom ognja in velikonočne sveče ter pričakovanjem Jezusovega vstajenja (s seboj prinesite svečke).

Seznam molitve pri božjem grobu:
11.30: Šmihel in ulice v okolici;
12.00: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Petane;
12.30: Škrjanče, Boričevo;
13.30: Košenice, Jedinščica, Regrča vas;
16.30: Drska, Ul. Slavka Gruma, Šegova;
17.00: Stranska vas in okolica;
17.30: Irča vas in Brod.

Blagoslov velikonočnih jedil:
10.00: Srebrniče;
10.30: Vrh;
10.50: Mali Podljuben;
11.15: Veliki Podljuben;
11.45: Stranska vas;
12.15: Gornje Lakovnice;
13.30: Irča vas;
14 h, 15 h, 16 h: Šmihel - v župnijski cerkvi;
15 h: Dom starejših občanov.

Velika noč
Na velikonočno jutro bomo začeli praznovanje s procesijo ob 6.30 in nato s slovesnimi svetimi mašami v župnijski cerkvi in v Stranski vasi.

Pogrebi v februarju
Marija Resnik, Birčna vas,
rojena leta 1933; + 31. 1. 2015;
Slavko Primc, Irča vas,
rojen leta 1958; + 3. 2. 2015;
Jože Hrovat, Stranska vas,
rojen leta 1949; + 15. 2. 2015;
Terezija Hočevar, Ob Težki vodi,
rojena leta 1924; + 17. 2. 2015;
Dominik Vesel, Krallova,
rojen leta 1943, + 3. 3. 2015.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Bralci Božje besede
22. 3. 2015
7 h: Stanka Kotnik in Andrej Lukan
9 h: Tadeja in Miran Kolenc
10.30: Alenka Erpič in Barbara Priselac
29. 3. 2015
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Tadeja in Andrej Špes
5. 4. 2015       
6.30: Darja Petkovič in Marko Berkopec
9 h: Klavdija Kavšek in Fani Pavlin
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
21. 3.: Brod in Šalijeva ulica;
28. 3.: Srebrniče, Gorenje Mraševo, Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Petane;
pred veliko nočjo.: Škrjanče, Boričevo in Vorančeva ulica.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu marcu čistijo in krasijo verniki iz Gor. Lakovnic.