Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 25. 10. 2015

Številka 13

 
Duhovni botri
Že v prvih stoletjih krščanstva so imeli katehumeni (kandidati za krst) ob sebi spremljevalca, ki jih je tudi več let pripravljal na prejem svetega krsta. Ta ga je v imenu cerkvenega občestva spremljal praktično vsak dan in mu pomagal pri rasti v veri. Ko je katehumen razvil v sebi osnove življenja po evangeliju, je spremljevalec – boter jamčil zanj, da je pripravljen na krst.
Boter je tudi predstavnik cerkvenega občestva. Preko botra Cerkev skrbi za oblikovanje in spremlja duhovno rast svojih novih članov. Preko botra se izražata skrb in odgovornost občestva za brate in sestre. Zato pri botrstvu govorimo o službi Cerkve.
Ker smo v župnijskem občestvu odgovorni drug za drugega, je prav in potrebno, da se podpiramo tudi z molitvijo.
Dragi verniki! Vabim vas, da podpremo z molitvijo naše novokrščence in birmance. Za mnoge od njih nihče ne moli. Kot župljani ter bratje in sestre med seboj podprimo z molitvijo te mlade kristjane in na njih kličimo božjega blagoslova. 
V cerkvi so listi s prošnjo, da se obvežete, da boste v ta namen eno leto vsak dan molili vsaj en “Oča naš”, “Zdrava Marijo” in “Slava Očetu”. Liste čim prej oddajte v nabiralnik pri izhodu iz cerkve ali v zakristiji.
Goreče molimo k Bogu, naj nas spremlja s svojim blagoslovom in naj utrjuje vero v naših dušah, da bomo trdni in goreči kristjani ter Kristusovi pričevalci.
 
Molitve za rajne
Z 2. novembrom bomo vsak večer pri večerni sveti maši po obhajilu molili za vse rajne, ki ste jih priporočili v molitveni spomin. Vsak dan se bomo še posebej spomnili nekaterih izmed vaših rajnih in jih tisti dan imenovali. Povabljeni, da se vsaj tisti dan udeležite svete maše in jo darujete za rajne. 
Če kdo še ni oddal lista z imeni rajnih, naj to stori čim prej.
 
V soboto, 31. novembra 2015, se bomo ob 20 h z mladimi zbrali na pokopališču v Ločni, kjer bomo molili za vse rajne. Z mladimi iz naše župnije se zberemo ob 19.30 pri kaplaniji. Vabljeni.

Molitve in svete maše na pokopališčih:
Šmihel: 1. november 2015 ob 7 h, 9 h in 10.30 sv. maša v župnijski cerkvi. Ob koncu polenajste svete maše bomo šli v sprevodu na pokopališče v Šmihelu, kjer bodo molitve za rajne.
Srebrniče: 1. november 2015 ob 14 h sveta maša in nato molitve na pokopališču.
Stranska vas: 1. november 2015 ob 9 h in 2. novembra 2015 ob 17 h.
 
V nedeljo, 8. novembra 2015, se bodo pri sveti maši ob 10.30 predstavili letošnji birmanci
 
Prvoobhajanci pa se bodo župnijskemu občestvu predstavili v nedeljo, 15. novembra 2015, ob 10.30.
 
S 1. novembrom 2015 začnemo sprejemati namene svetih maš za leto 2016. Če želite, da bo sveta maša za vaše rajne na točno določen dan, je potrebno naročiti sveto mašo od 4 do 5 mesecev v naprej.
Vedno pa sprejemamo za svete maše, ki jih oddamo duhovnikom, ki nimajo namenov za svete maše ali jih nimajo dovolj. 

Krščevanje v mesecu novembru bo v nedeljo, 22. novembra 2015, med sveto mašo ob 10.30.
Priprava na krst za starše in botre bo v Šmihelu v sredo, 18. novembra 2015, ob 19 h.
 
Napovedano je že bilo, da bomo med prvomajskimi prazniki iz naše župnije poromali v Lurd, kjer se je 11. februarja 1858 Mati Božja prikazala štirinajst letni deklici Bernardki Soubirous. Osemnajstkrat se ji je prikazala in vabila k molitvi za grešnike. Danes Lurd vsako leto obišče okrog 6 milijonov romarjev. Številni med njimi so bolniki, ki upajo tudi na ozdravitev s pomočjo lurške vode, ki ima zdravilne učinke. Znanih je več čudežnih ozdravitev, ki jih je priznala in potrdila tudi uradna Cerkev.
Romali bomo od ponedeljka do petka, od 25. do 29. aprila 2015.
Vabljeni na predstavitev našega romanja, ki bo v soboto, 14. novembra 2015, ob 18.45 v župnijski cerkvi. 
Cena petdnevnega romanja je 381 € in vključuje avtobusni prevoz, cestnine, predornine, parkirnine, 4 polpenzione, slovenskega vodnika, vso organizacijo in DDV. Ob prijavi plačate 100 € akontacije, ostalo pa lahko tudi v obrokih. Vabljeni.
 
Oddane svete maše:
v zahvalo (3 x); ++ Karel in Sabina Humek; za + Ludvika Medica so bile oddane svete maše, ki so jih darovali: družina Kraševec; družina Ajdnik, Gredenje; sestra Štefka (2 x); Marija Muhič z družino (2 x); za Vida Goloba so bile oddane svete maše, ki so jih darovali: družina Jeršin; družina Junc; Stane Žagar z družino; družina Špiler, Češnjice; + Hedviga Hrovat, darovali sosedje (7 x); + Angela Kompan; v zahvalo p. Piju za uslišano prošnjo.
 
Bralci Božje besede:
1. 11. 2015
7 h: Dominik Hrovat in Stanka Kotnik
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Tadeja in Andrej Špes
8. 11. 2015
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Klavdija Kavšek in Frančiška Pavlin
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar
15. 11. 2015
7 h: Darja Petkovič in Marko Berkopec
9 h: Monja Pust in Marija Kompan
10.30: Alan in Slavi Pavlič
 
Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
31. 10.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 1 - 10;
7. 11.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 11 - 40;
14. 11.: Ul. Slavka Gruma, hišne št. 41 - 80.
 
Cerkev v Stranski vasi v mesecu novembru čistijo in krasijo verniki iz Rakovnika.