Avtor: zunmsmihel Objavljeno: 22. 10. 2016

Številka 12

 

Obvestila
Srečanje za letošnje zakonske jubilante bo v nedeljo, 30. oktobra 2016, pri sveti maši ob 10.30. Vsi, ki obhajate 5-, 10-, 15-, 20- itd. letnico skupnega zakonskega življenja, vabljeni, da se prijavite, da se bomo pri sveti maši Bogu zahvalili za vsa ta leta skupnega življenja.
Povabljeni tudi tisti zakonci, ki sedaj živijo v drugih župnijah, pa so se poročili v Šmihelu. Prosimo soro-dnike le-teh, da jim posredujete naše vabilo.

Z 2. novembrom bomo vsak večer pri večerni sveti maši po obhajilu molili za vse rajne, ki ste jih priporočili v molitveni spomin. Vsak dan se bomo še posebej spomnili nekaterih izmed vaših rajnih in jih tisti dan imenovali. Povabljeni, da se vsaj tisti dan udeležite svete maše in jo darujete za rajne. Razpored dobite tukaj.
Če kdo še ni oddal lista z imeni rajnih, naj to stori čim prej.

V nedeljo, 13. novembra 2016, se nam bodo pri sveti maši ob 10.30 predstavili letošnji birmanci. V nedeljo, 20. novembra 2016, pa bo predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Birmance in prvoobhajance bomo podpri z molitvijo. Farani boste pri sveti maši povabljeni, da si izberete enega birmanca in enega prvoobhajanca ter zanj celo leto molite.

Redna seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 28. novembra 2016, ob 18.45. Člani lepo vabljeni že k večerni sveti maši.

Praznik vseh svetih in verne duše:
Lepo je, da skrbite za njihove grobove, vendar ob tem ne pretiravajte. Veliko število rož in sveč jim ne bo nič pomagalo, zato imejte pravo mero.
Vabljeni, da se ob prazniku vseh svetih in vernih duš v vicah na svoje rajne spomnite predvsem z molitvijo, sveto mašo in tudi darovanjem odpustkov. Popolni odpustek lahko prejmete 1. in 2. novembra ter na prejšnjo in naslednjo nedeljo. Potrebno je prejeti sveto spoved in obhajilo, moliti za rajne v cerkvi ali javni kapeli ali obiskati pokopališče ter zmolit vero, očenaš, zdravamarijo in slavaočetu po papeževem namenu.
Odpustek lahko namenimo rajnim, ki so še v stanju očiščevanja (v vicah). Pomagajo jim lahko tisti, ki so že pri Bogu v nebesih in mi, ki še romamo po zemlji.

Molitve za rajne v naši župniji:
Šmihel: 1. november 2016 ob 7 h, 9 h in 10.30 sv. maša v župnijski cerkvi. Ob koncu polenajste svete maše bomo šli v sprevodu na pokopališče v Šmihelu, kjer bodo molitve za rajne.
Ob 17 h bomo v župnijski cerkvi molili tri rožne vence za duše v vicah.
Srebrniče: 1. november 2016 ob 14 h sveta maša in nato molitve na pokopališču.
Stranska vas: 1. november 2016 ob 9 h in 2. novembra 2016 ob 17 h.

Krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 27. novembra 2016, po   polenajsti sveti maši.
Priprava na krst bo 16. novembra 2016 ob 19 h v Šmihelu.

S 1. novembrom 2016 začnemo sprejemati namene svetih maš za leto 2017. Če želite, da bo sveta maša za vaše rajne na točno določen dan, je potrebno naročiti sveto mašo od 4 do 5 mesecev v naprej.
Vedno pa sprejemamo za svete maše, ki jih oddamo duhovnikom, ki nimajo namenov za svete maše ali jih nimajo dovolj.

V nedeljo, 6. novembra 2016, bomo obhajali zahvalno nedeljo. Bogu smo hvaležni za vse darove in milosti, ki jih prejemamo. Velikokrat se ne zavedamo, kaj nam je vsak dan podarjeno. Zahvalna nedelja nas spodbuja, da se tega zavemo. 
Bog poplačaj vsem faranom, ki skrbite za duhovnika in naju spre-mljate s svojimi molitvami in darovi. Na zahvalno nedeljo bo pri svetih mašah darovanje za župnika. To je edini ofer v letu, ki je namenjen za duhovnika, vsi ostali so za cerkev oz. za različne namene, ki so ozna-njeni posebej. Bog vam poplačaj za vse vaše darove.

Bralci Božje besede
30. 10. 2016

7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Marija Kompan in Monja Pust
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
6. 11. 2016
7 h: Darja Petkovič in Marko Berkopec
9 h: Marta Šuštaršič in Frančiška Pavlin
10.30: Zorka Hrovat in Klara Brudar
13. 11. 2016
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Klavdija in Gašper Kavšek
10.30: Urška in Anka Klemenčič

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve
29. 10.:
Krajčeva ulica;
5. 11.: K Roku;
12. 11.: Irča vas.

Cerkev v Stranski vasi v mesecu novembru čistijo in krasijo verniki z Rajnovšč.