Avtor: župnik Objavljeno: 29. 02. 2020

Številka 4

 

Obvestila
V postnem času vabljeni tudi k pobožnosti križevega pota. Ob petkih, na začetku svete maše v župnijski cerkvi, ob nedeljah v Stranski vasi  in ob nedeljah v župnijski cerkvi ob 15 h.
V nedeljo ob 15 h pripravljalo križev pot:
1. postna: ŽPS
2. postna: starejši zbor
3. postna: Zbor sv. Mihaela
4. postna: Neokatehumeni in člani Prenove v Duhu
5. postna: križev pot na Ljuben

V soboto, 14. marca 2020 bodo imeli letošnji prvoobhajanci duhovno obnovo v pripravi na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo. Duhovno obnovo bo vodila s. Marija z animatorji.

Med 19. 3. in 25. 3. obhajamo Teden družine, tokrat pod geslom Kdor se uči, je mlad. Pri nedeljski sv. maši 15. marca 2020 boste prejeli zloženke, namenjene družinam. Na njej boste za vsak dan našli življenjsko zgodbo, molitev in iztočnico za pogovor v družini. Te vsebine bodo objavljene na pastoralnem portalu Pridi in poglej. Na Radiu Ognjišče boste lahko prisluhnili pričevanjem in vsakodnevnemu nagovoru pri večerni sv. maši.

Redno krščevanje v naši župniji bo v nedeljo, 22. marca 2020. Starši prijavite krst svojega otroka v župnišču. Pred krstom se udeležite priprave na krst, ki bo v sredo, 18. marca 2020, ob 19 h v Šmarjeti.

Za župnijsko romanje na Bavarsko od 26. do 28. aprila 2020 se polni tretji avtobus, ki  bo šel v primeru, da bo dovolj romarjev  tudi za tretji avtobus. Več o programu romanja si lahko preberete na župnijski spletni strani. Lepo vabljeni.

Birmanski botri boste imeli drugo pripravo za službo botra v soboto, 14. ali 21. marca 2020. Srečanje bo v veliki dvorani Baragovega zavoda v Šmihelu ob 10 h. Birmanci povabite svoje botre.

Izbira članov v Župnijski pastoralni svet (ŽPS)
Na 4. postno nedeljo, 22. marca, bo po vseh slovenskih župnijah potekala izbira novih članov Župnijskih pastoralnih svetov za obdobje 2020–2025. Na to nedeljo boste pri vseh svetih mašah prejeli liste, na katere boste napisali svoje predloge za nove člane ŽPS. Oddali jih boste takoj ali naslednjo nedeljo v skrinjo z glasovi.
Kaj je župnijski pastoralni svet?
Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki
preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji.
Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?
Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.
Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?
Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).
Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?
V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi).
Naj nas Sveti Duh vodi pri dobri presoji in izbiri.

Letošnji poletni oratorij v Novem mestu bo od 29. junija do 5. julija 2020. Otroci in starši vabljeni, da si te dneve rezervirate.

Dobra dela: za obnovo zvonika so darovali: 1000 €, 200 €, 100 €. Bog poplačaj.

Oddane svete maše:
za + Marijo Pirc so darovali: družina Klemenčič; sestrična Anica; sestra Alojzija (3 x); brat Janez s sinovi (3 x); družina Bezenšek (2 x); Stane Šušteršič z družino; družina Drenik; sin Pavle (2 x); Marija in Ludvik Barbo.
Za + Jožefo Šetina so darovali: sestra Pavla (2 x); družina Gradišar; družina Gašperšič; Majda Hrovat z družino.
Svete maše, ki so bile darovane ob pogrebih in niso napisane med oddanimi, bodo maševane v domači župniji in bodo objavljene v razporedu.

Krst v februarju:
Primc Sofija, Rajnovšče.
Iskrene čestitke novokrščenki, njenim staršem in botrom.

Pogrebi v februarju:
Branko Kokalović, Ul. Slavka Gruma;
Alojz Poljanec, Šmihel;
Edvard Brajdič, Poganška ulica;
Metod Lukšič, Vrh pri Ljubnu;
Ivana Darovec, Šukljetova ulica;
Jožefa Šetina, Dolenje Lakovnice;
Marija Srpčič, Košenice;
Terezija Bartolj, Irča vas.
Gospod, daj jim večni pokoj!

Bralci Božje besede:
8. 3. 2020

7 h: Stanka Kotnik in Dominik Hrovat
9 h: Monja Pust in Marija Kompan
10.30: Erika Lozar in Irena Brudar
15. 3. 2020
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Marta Šuštaršič in Ivana Železnik
10.30: Bernarda in Marko Hrovat
22. 3. 2020
7 h: Jožica Kapš in Mihael Blatnik
9 h: Klavdija Kavšek in Janez Jerič
10.30: Zorka Hrovat in Katja Lozar
29. 3. 2020
7 h: Nataša Hrovat in Mihael Blatnik
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10.30: Marija Plut in Terezija Balkovec

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
7. 3.:
Volčičeva, Westrova in Cesarjeva ulica;
14. 3.: Šukljetova, Finžgarjeva in Bajčeva ulica;
21. 3.: Drska;
28. 3.: Šegova ulica, hišne št. 1 - 11.

Cerkev v Stranski vasi v marcu čistijo in krasijo verniki iz Birčne vasi.

Vabljeni na 3. vseslovensko srečanje mož, sinov in očetov, ki bo v soboto, 14. marca 2020, v Mariboru, v Zavodu A. M. Slomška. Pod naslovom Moškega in žensko ju je ustvaril bomo razmišljali o vlogi moža v odnosu do žene in družine. Več o programu in prijavi na spletnih straneh: moskaduhovnost.si in krscanski-mozje.si.

15. radijski misijon na Radiu Ognjišče bo letos z naslovom Si upaš živeti? od 29. marca do 4. aprila 2020. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17. uri) bodo sodelovali duhovniki: p. Anselm Grün, nadškof Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in Bojan Ravbar. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17 h. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. 
V času misijona bo od ponedeljka do petka maša ob 19. uri. Vsak večer ob 20. uri bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
V času radijskega misijona, to je v petek, 3. aprila 2020, bo spovedni dan. V naši dekaniji bo cel dan spoved v stolnici in pri frančiškanih. Vabljeni k poslušanju.

Vsi, ki v prihodnjih mesecih načrtujete poroko, se pravočasno udeležite tečaja za zaročence. V Novem mestu bo priprava v Baragovem zavodu v Šmihelu dva zaporedna vikenda zvečer: 6.–8. in 13.–15. marec 2020 ob 18 h in 8.–10. in 15.–17. maj 2020 ob 19 h. Svojo udeležbo prijavite na: 070 70 96 70 ali na gregor.lotric@rkc.si.