Avtor: župnik Objavljeno: 3. 01. 2022

Številka 1

 

Obvestila
Zahvaljujem se vsem, ki ste na različne načine pomagali, da smo božične praznike lepo praznovali. Že cel adventni čas je bila priprava na praznik Jezusovega rojstva pomembna ne samo za vsakega vernika, ampak tudi za župnijo kot skupnost.  Naša vera je občestvena in zelo pomembno je, da tudi skupaj slavimo našega Očeta, ki je v nebesih. Kako pomembno je, da se v cerkvi srečujemo kot občestvo, smo posebej intenzivno doživljali v preteklosti, ko se nismo mogli udeleževati svetih maš v cerkvi. Takrat smo čutili, da nam nekaj manjka. Kako lepo je doživeti, ko skupaj v cerkvi molimo in pojemo. 
Hvala vsem, ki ste v teh tednih pred božičem za skupnost darovali svoj čas in talente in ste s tem pripomogli, da smo lepo doživljali adventni čas, božično devetdnevnico in vsa bogoslužja božičnega časa. 

Veroučenci imajo božične počitnice. Verouk se zopet prične v ponedeljek po svetih treh kraljih, 10. januarja 2022. V tem času pa, poleg nedeljske svete maše, poskrbite tudi za družinsko molitev.
Ne pozabite tudi na tretji sveti večer, 5. januarja 2022, ko boste blagoslovili svoje domove.
Otroci do treh kraljev k jaslicam prinesite nabiralnike od adventne akcije Otroci za otroke. Upam, da vam je tudi prebiranje zgodbe o slovenskem misijonarju p. Mihu Drevenšku pomagalo pri lepši in boljši pripravi na božične praznike. V misijonskih deželah mnogi otroci živijo v veliki revščini in pomanjkanju. Lepo je, da se tudi slovenski otroci učijo solidarnosti že od malih nog in podarijo vrednost za nekaj, čemur so se odpovedali, svojim vrstnikom, ki živijo skromnih življenjskih razmerah.

Birmanci v pripravi na prejem zakramenta svete birme izberejo tudi botra, ki ga v času priprave in tudi kasneje v življenju spremlja pri njihovem odraščanju v dobrega človeka in dobrega kristjana. Upam, da ste birmanci že izbrali dobrega botra. 
Vsi skupaj želimo, da bi se tudi botri dobro pripravili na svoje poslanstvo. Zato bosta v ta namen dve pripravi za botre. Ena bo v mesecu januarju in druga v mesecu marcu. V januarju sta dve možnosti: 15. ali 22. januar 2022 ob 10 h v veliki dvorani Baragovega zavoda v Šmihelu.
Birmanci opozorite svojega botra, da se bo priprave zagotovo udeležil. 

V ponedeljek, 17. januarja 2021, ob 18.40 bo redna seja Župnijskega pastoralnega sveta. Člani vabljeni že k večerni sveti maši.

Svete maše v Stranski vasi
Že v prejšnjih tiskanih Oznanilih je bilo zapisano, da gospod Janez Demšar zaradi starosti in onemoglosti v zadnjem času več ne more pomagati toliko kot doslej. Tako večinoma več ne mašuje sam, razen izjemoma. Največja težava je ob tem nastala, ker sta bili ob nedeljah ob 9 h istočasno dve sveti maši: v župnijski cerkvi in na podružnici v Stranski vasi. Zato odslej v Stranski vasi več ne bo nedeljske svete maše. Maše bodo ob petkih zvečer oz. kakor bo oznanjeno. Vsi, ki ste že darovali za svete maše v Stranski vasi, bodo le-te opravljene v petek. Če bi želeli, da je sveta maša, za katero ste že darovali, opravljena v nedeljo v župnijski cerkvi, pa to posebej sporočite župniku. 
Vabljeni, da vsi, ki ste se udeleževali svetih maš v Stranski vasi, odslej prihajate v župnijsko cerkev. Vsi, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri bogoslužju v Stranski vasi, ste povabljeni, da se vključite v župnijsko življenje v župnijski cerkvi. Vsi ste povabljeni in vsi ste dobrodošli. Župnija in župnijska cerkev je za vse farane.
Vse to je posledica pomanjkanja duhovnikov, ki se začenja kazati tudi v Sloveniji. Ponekod na Primorskem in drugod je stanje še bolj zaskrbljujoče kakor v naših krajih. V prihodnjih desetih do petnajstih letih pa bo ta problem še bol pereč tudi v naši škofiji, ko bo velika skupina starejših duhovnikov, ki so zdaj še aktivni, onemogla.
Naj bo to spodbuda za vse, da poživimo molitev za nove duhovne poklice in stanovitnost vseh poklicanih. Vsak četrtek pred večerno sveto mašo v župnijski cerkvi molimo v ta namen. Tudi pri podružnični cerkvi v Stranski vasi so lahko še vedno različne dejavnosti in pobožnosti. Vedno moramo iskati nove poti in možnosti.

Redno krščevanje v letu 2022 bo vsako tretjo nedeljo v mesecu, če ni določeno drugače. Krščevanje bo med sveto mašo ali po njej. Za krst se pridite dogovorit v župnišče, ob tem pa prinesite izpolnjeno družinsko prijavnico, ki jo najdete na župnijski spletni strani, rojstni list otroka in družinsko knjižico, če ste cerkveno poročeni.
Starši in botri se za prva dva otroka udeležijo dekanijske priprave na krst. Priprave se lahko udeležite že pred rojstvom otroka. Datumi priprave na krst bodo objavljeni kasneje.
Julija in avgusta priprave ne bo, zato se priprave udeležite že prej.

Letošnji teden molitve za edinost kristjanov (18.–25. januarja) obhajamo že znotraj triletnega sinodalnega dogajanja, ki ima tudi bistveno ekumensko razsežnost. Izbrana glavna misel je vzeta iz Matejevega odlomka o obisku modrih: »Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2). Oznanja upanje, saj govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja. Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus.
Naši misel in molitev bosta v tem tednu objemali tudi trpeča ljudstva na Srednjem vzhodu. Podivjani terorizem in vojni požar sta nekatere pokrajine spremenila v pogorišče in ruševine. Na ozemlju, kjer je zibelka krščanstva, so kristjani le še neznatna manjšina.
Manjšina, ki izginja, odhaja v neznano, ugaša brez glasu, trka na vrata Zahoda in prosi pomoči.

Nedelja Božje besede je praznik Svetega pisma in jo bomo obhajali 23. januarja 2022 pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha« (Lk 24,35). To geslo bi tako lahko ubesedili tudi s sloganom: Od branja do oznanjevanja, od bralca do pričevalca.
Več o tej nedelji si boste lahko prebrali na spletni strani https://biblicnogibanje.si.

Bralci Božje besede
9. 1. 2022

7 h: Sonja Muhič in Dominik Hrovat
9 h: Monja Pust in Marija Šenica
10:30: Tinka Cvetkovič in Anamarija Brudar
16. 1. 2022
7 h: Marta Hrovat in Andrej Lukan
9 h: Klavdija Kavšek in Janez Jerič
10:30: Primož Hrovat in Anka Klemenčič
23. 12. 2022
7 h: Jožica Kapš in Mihael Blatnik
9 h: Frančiška Pavlin in Lojze Bojanc
10:30: Tadeja in Andrej Špes
30. 1. 2022
7 h: Monja Pust in Mihael Blatnik
9 h: Vladka in Slavko Mohorko
10:30: Erika Lozar in Irena Brudar