Avtor: župnik Objavljeno: 4. 01. 2023

Številka 1

 

In Beseda je meso postala
Mesec januar je zaznamovan z Besedo. V prvih dneh meseca spremljamo Jezusovo otroštvo; kako je nebogljeno dete zraslo v pričevalca Besede, ker on je Beseda sama. 
V mesecu januarju tako obhajamo nedeljo Božje Besede, ki nas spominja na velik dar razodete resnice v Svetem pismu. Sveto pismo je knjiga vseh knjig, prevedena je v domala vse svetovne jezike in tudi mnoga narečja (kot zanimivost obstaja tudi Sveto pismo v prekmurskem narečju). Slovenci imamo dolgo tradicijo prevedenega svetopisemskega besedila, smo namreč med prvimi, ki smo dobili najprej dele Svetega pisma in nato tudi celotno prevedeno Sveto pismo. Kristjani zaupamo, da nam je Bog na poseben način blizu ravno v svetopisemskih zgodbah, kjer nas na podlagi večstoletne izkušnje božjih mož in izvoljenega izraelskega ljudstva uči hoditi po poti resnice in svobode.
Naši birmanci bodo prejeli svojo svetopisemsko knjigo po rokah svojih staršev ter tako ponazorili, kako vera prehaja iz roda v rod. S tem bodo birmanci prejeli smerokaz na poti njihovega življenja, knjigo tolažbe v njihovih stiskah in izvir notranje moči za delovanje po Duhu, ki ga bodo prejeli v zakramentu svete birme. Podprimo mlade, da bodo poznali in znali razlagati Sveto pismo tudi z lastnim zgledom zanimanja za svetopisemska besedila.

Janez Meglen, kaplan

Obvestila

Obhajanje božičnih praznikov je eno lepših v cerkvenem letu. Razveseljuje nas zavest, da Bog ni pozabil na nas, ampak je prav za nas poslal svojega Sina na svet. Veseli nas tudi vse dogajanje okoli praznika Jezusovega rojstva, ki nam pomaga še globlje doživeti ta veliki dogodek. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste na različne načine pomagali, da smo tudi v naši župniji lepo obhajali advent in božič. Obhajanje božične devetdnevnice je vedno lepo, ko pride vsak dan veliko otrok in odraslih k sveti maši in skupaj spremljamo Marijo in Jožefa na poti proti Betlehemu. Hvala vsem, ki ste postavili jaslice, pripravili božičnico, vsem bogoslužnim sodelavcem: ministrantom, bralcem, pevcem, pritrkovalcem, vsem ostalim, ki ste na kakršenkoli način pripomogli, da je bilo praznovanje še bolj doživeto.

V petek, 6. januarja 2022, bomo obhajali Gospodovo razglašenje, praznik svetih treh kraljev. K sveti maši vabljeni vsi. Otroci do takrat prinesite k jaslicam darove od adventne akcije, ki so namenjeni vašim vrstnikom v misijonskih deželah. Nabiralnike odložite k jaslicam v cerkvi, da boste podobni trem kraljem, ki so tudi sami Jezusu darovali svoje darove. Verouk začnemo v ponedeljek, 9. januarja 2023.

Birmanci: 
V januarju bo priprava za birmanske botre. Prva priprava bo v soboto, 21. januarja 2023, ob 10 h. Druga možnost pa bo v soboto, 28. januarja 2023, ob 10 h. V januarju se udeležite ene priprave. Naslednja priprava pa bo v mesecu marcu. O datumih boste obveščeni naknadno.

V nedeljo, 22. januarja 2023, bodo starši letošnjim birmancem med sveto mašo ob 10.30 pri posebnem obredu izročili knjigo Božje besede. Sveto pismo je temelj našega verovanja, zato je prav, da ima birmanec svojo knjigo, ki ga bo spremljala celo življenje, ne samo letos, ko se pripravlja na birmo. Kakor boste pri oltarju starši svojemu otroku izročili knjigo Svetega pisma, tako mu izročate tudi življenjske vrednote, ko mu s svojim življenjem dajete zgled.

Vsi smo lepo vabljeni, da birmance in njihove družine podpremo z molitvijo. Starši birmancev pa poskrbite za primerno Sveto pismo.

Sprememba datuma birme: Zaradi obveznosti birmovalca bo sveta birma v naši župniji v soboto, 15. aprila 2023, ob 9 h, teden dni prej, kot je bilo do sedaj predvideno.

V ponedeljek, 9. januarja 2023, ob 18.30 bo srečanje bralcev Božje besede v naši župniji. Skupaj bomo pregledali vlogo in namen bralcev ter imeli tudi praktične vaje izgovorjave, uporabe mikrofona in pravilnega pristopa k branju Božje besede pred občestvom Cerkve. Lepo vabljeni.

Prihodnja seja Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 23. januarja 2023, po večerni sveti maši. Člani lepo vabljeni.

Verouk za odrasle in svetopisemska skupina
Vera se nam pogostokrat zdi nerazumljiva in oddaljena od našega življenja, čeprav redno hodimo k sveti maši. Vedno znova je potrebno svoje znanje o veri poglabljati in spoznavati za nas neznana področja vere.
Za vse, ki bi želeli obnoviti svoje versko znanje in razjasniti kakšne dvome, bo v župniji potekal verouk za odrasle (mistagogija), vsako prvo in tretjo sredo zvečer, ob 18.30 v kaplaniji. Pričetek 1. februarja 2023.

Kdor pa si želi še bolj poglobiti v svetopisemska besedila, ob njih razmišljati in moliti, vabljeni k svetopisemski skupini vsako drugo in četrto sredo zvečer ob 18.30 v kaplaniji. Pričnemo 25. januarja 2023.

V mesecu januarju bo redno krščevanje v nedeljo, 29. januarja 2023. Starši, ki želite, da bi bil vaš otrok krščen v mesecu januarju, se čim prej oglasite v župnišču, da se dogovorimo o podrobnostih.

Minuta za bogoslužje
Krščansko bogoslužje je prežeto s simboliko in različnimi znamenji. Včasih izvršujemo določene geste in izgovarjamo določene besede, ki jih v svoji vsebini niti ne poznamo. Zato bomo namenili eno minuto pri oznanilih in tako vsako nedeljo spoznali eno drobno liturgično dejanje. Začeli bomo z znamenjem križa (V imenu Očeta in Sina in Svetega duha. Amen).

V mesecu januarju pa obeležujemo tudi teden verskega tiska, ko katoliške založbe predstavijo svoje delo in prijazno podelijo tudi kašen popust za nove naročnike. Dobro je, da so v naših stanovanjih tudi revije z versko vsebino in knjige z duhovnostjo, saj nam te širijo spoznanje, da bolj celostno verujemo. Zato povabljeni, da poiščemo še koga, ki bi ga zanimal verski tisk ali pa se zanima za razlago svetopisemskih besedil.

Naročila svetih maš
Svete maše za svoje rajne darujte pravočasno. Če želite, da bo sveta maša darovana po vašem namenu na točno določen datum, je potrebno naročiti sveto mašo vsaj štiri mesece vnaprej.
Vedno pa lahko darujete za svete maše, ki jih oddamo duhovnikom, ki nimajo ali nimajo dovolj mašnih namenov.
Po navodilih duhovnik ne sme imeti preveliko število neopravljenih svetih maš. Zato trenutno sprejemamo svete maše za prvo polovico leta, to je do konca junija. Hvala za razumevanje.

Bralci Božje besede
Nedelja, 8. januar 2023

7.00 Sonja Muhič, Dominik Hrovat
9.00 Marjeta Žagar, Janez Jerič
10.30   Iztok Kavšek, Zorka Hrovat
Nedelja, 15. januar 2023
7.00 Monja Pust, Mihael Blatnik
9.00 Urška Hrovatič, Darja Bartolj
10.30 Blažka Hrovat, Anka Klemenčič
Nedelja, 22. januar 2023
7.00 Marta Hrovat, Andrej Lukan
9.00 Mateja Jaklitsch, Miran Kolenc
10.30 Marija Plut, Terezija Balkovec
Nedelja, 29. januar 2023
7.00 Nataša Hrovat, Jožica Kapš
9.00 Ivanka Železnik, Marta Šuštarič
10.30 Katja Lozar, Bernard Brudar

Krsti v letu 2022:
Kiara Pust, Ulica K Roku
Erazem Pokorny, NM - sv. Lenart
Benjamin Jarc, NM - sv. Lenart
Lan Mihorič, Stranska vas
Van Ožbolt, Regrča vas
Erik Cekuta, Boričevo
Anej Terkaj, Stranska vas
Filip Zorko, Veliki Podljuben
Ema Uhan, Volčičeva ulica
Ema Žagar, Drska
Lion Novak, Pavčkova ulica
Lina Pivačić, Pavčkova ulica
Evelyn Šega, Krallova ulica
Tajda Kovačič, Črnomelj
Timej Miklič, Stranska vas
Ronja Pirc, Gorenje Lakovnice
Julija Kocjan, Košenice
Taira Oblak, Pot v gaj
Žan Grm, Pot v gaj
Gabrijel Barborič, Vidmarjeva ulica
Tea Mandelj, Brusnice
Leona Šajnovič, Pot v gaj
Mila Kovačič, Mirna Peč
Iva Gnidovec, Ulica Slavka Gruma
Nuša Medic, Srebrniče
Nika Šušteršič, Ob Težki vodi
Živa Šušteršič, Ob Težki vodi
Erik Gorše, Št. Peter - Otočec
Brin Gorše, Št. Peter - Otočec
Iskrene čestitke novokrščencem, njihovim staršem in botrom.

Pogrebi v letu 2022:
Irena Klemenčič, K Roku
Antonija Miklavčič, Šegova ulica
Jože Matko, Ulica Slavka Gruma
Dragica Ilar, Stranska vas
Jožefa Mervič, Jedinščica
Vilko Sitar, Šmihel
Bogdan Brunner, Stranska vas
Jožefa Gorenc, Finžgarjeva ulica
Marija Kruh, Knezova ulica
Ema Kump, Stranska vas
Rozalija Vesel, Krallova ulica
Anton Uhan, Irča vas
Antonija Kastrevc, Šukljetova ulica
Nevenka Šmajdek, Veliki Podljuben
Gabrijel Sitar, Šmihel
Milka Muhič, Gorenje Lakovnice
Ivan Bukovec, Šmihel
Anton Zajc, Lebanova ulica
Danijel Vintar, Ob Težki vodi
Breda Nemanič, Košenice
Janez Resman, Ob Težki vodi
Marjetka Vokač, Vidmarjeva ulica
Marija Strasberger, Brod
Majda Hrastar, Krallova ulica
Slavko Cimermančič, Ob Težki vodi
Štefka Dolinar, Drska
Darinka Zupančič, Novo mesto
Sabostjan Kovačič, Poganška ulica
Andreja Mikolič, Volčičeva ulica
Bojan Resnik, Trebnje
Ana Jakše, Boričevo
Alberih Kupec, Škocjan
Marija Pavlakovič, Šmihel
Miha Kodrič, Košenice
Dima Dragiša, Stari Ljuben
Slavko Gorenc, Irča vas
Anica Zupančič, Prečna
Štefka Zupančič, K Roku
Zdenka Primc, Rajnovšče
Sandra Muhič, Ob Težki vodi
Alojz Vesel, Mali Podljuben
Duško Kvartuh, Košenice
Jožef Marjan Gregorčič, Ulica Slavka Gruma
Gospod, daj jim večni pokoj!

Teden molitve za edinost kristjanov 2023
Letošnji teden molitve za edinost (od 18. do 25. januarja 2023) nas spominja, da ekumenizem ni samo molitev za ta veliki cilj, ampak nujno vključuje tudi konkretno sodelovanje med kristjani različnih skupnosti in cerkva. Lep primer sodelovanja pri nas so izjave Sveta krščanskih cerkva in islamske skupnosti, v katerih se podpisnice zavzemajo za temeljne človeške vrednote. Lani so se soglasno izrekle v prid tradicionalnega pojmovanja družine in zakona.
Naša molitev in razmišljanja se letos dotikajo rasizma v ZDA, posebej v zvezni državi Minnesoti. Rasizem ima tam dolgo in krvavo zgodovino. Minnesota se uvršča med tiste države, v katerih vlada najhujše rasno razlikovanje v ZDA. Hude zgodovinske rane so bile prizadete skupnostim ameriških domorodcev in potomcem Afroameričanov. Zgodovina tamkajšnjih krščanskih cerkva je povezana z rasnimi konflikti, ki so obenem velik dejavnik cerkvenih delitev.
Vsaka razdeljenost ima svoje korenine v grehu. Tudi rasizem je sestavina greha, ki je razdelil kristjane med seboj. Zato ima molitev, zlasti molitev za edinost, vedno večji pomen, ko poteka znotraj boja proti vsemu, kar nas deli kot ljudi, ki smo ustvarjeni po Božji podobi in zato deležni enakega dostojanstva.
Osrednje besedilo, ob katerem bomo razmišljali in molili, je vzeto iz preroka Izaija in se glasi: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo« (Iz 1,17).
Molimo, da bomo v resnici bratje in sestre v Kristusu. On in vera Vanj naj nas povezuje.